ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อารมณ์ไม่ดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อารมณ์ไม่ดี*, -อารมณ์ไม่ดี-

อารมณ์ไม่ดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อารมณ์ไม่ดี (v.) lose temper Syn. อารมณ์เสีย Ops. อารมณ์ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
grouchy(เกรา'ชี) adj. บูดบึ้ง,ไม่พอใจ,คับอกคับใจ,อารมณ์ไม่ดี., See also: grouchily adv. grouchiness n., Syn. ill-tempered,sulky
grouty(เกรา'ที) adj. อารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง
grump(กรัมพฺ) n. คนขี้บ่น,grumps อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง
grumpy(กรัม'พี) adj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: grumpily adv. grumpiness n., Syn. grumpish,ill-tempered
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-natured(อิล'เน'เชอร์ดฺ) adj. มีอารมณ์ไม่ดี,มีเจตนาร้าย,ขุ่นหมอง., See also: ill-naturedly adv.
morose(มะโรส') adj. มีอารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง, See also: morosity n., Syn. sour ###A. cheerful
English-Thai: Nontri Dictionary
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้
ebullition(n) ความเดือด,ความเดือดพล่าน,การระเบิด,อารมณ์ไม่ดี
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,มีอารมณ์ร้าย
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
sulk(vi) โกรธเคือง,อารมณ์ไม่ดี,ขุ่นหมอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-natured (adj.) อารมณ์ไม่ดี See also: อารมณ์ขุ่นมัว, อารมณ์เสีย Syn. bad-tempered, unpleasant Ops. good-tempered, pleasant
shirty (adj.) อารมณ์ไม่ดี
ill-humoured (adj.) ซึ่งอารมณ์ไม่ดี See also: ซึ่งอารมณ์ร้าย, อารมณ์เสีย Syn. irascible, moody
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It seems that he's not in a good moodดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีอยู่นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has excellent taste in wine.กษัตริย์ ... อารมณ์ไม่ดี เขามีรสนิยมที่ดีในไวน์
You be the chief, cranky and in a bad mood,อารมณ์ไม่ดี -ส่วนฉันเล่นเป็นแคลลี่\ กำลังของานเธอกลับมา /
No wonder you're upset. She's lovely.ไม่แปลกใจเลย ที่คุณอารมณ์ไม่ดี เธอน่ารัก
She's moody today.วันนี้ท่าทางอารมณ์ไม่ดีแฮะ
I stopped by your house earlier and Nell said you weren't in the best mood, so...ฉันแวะไปบ้านเธอก่อนหน้านี้ แต่น้าเธอบอกว่าเธออารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่ ฉันก็เลย..
Just sleep.คนต่างชาติมักอารมณ์ไม่ดีถ้าเริ่มต้นแบบนี้
I'm not in a good mood either, so stop irritating me!ฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีนะ / หยุดกวนประสาทฉันสักที!
I'm not in the moodฉันอารมณ์ไม่ดีอยู่นะ
I'm not in a good mood. Ma'amนี่ อย่ามายุ่งนะฉันยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่
You seem ill of temper.เจ้านายดูอารมณ์ไม่ดีเลย
I was upset. I just wanted to be alone.ฉันอารมณ์ไม่ดี ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพัก
You're a bit sensitive todayวันนี้ดูคุณอารมณ์ไม่ดี
But I'll just get in a bad mood again if he's there.แต่ฉันจะอารมณ์ไม่ดีอีกนะ ถ้าเขาอยู่ที่นั่น
I'm just trying to be polite, why are you throwing a temper?ฉันพยายามที่จะสุภาพกับเธอแล้วนะ ทำไมเธอถึงยังอารมณ์ไม่ดี?
Her Highness is in a bad mood right now.พระชายากำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่ตอนนี้
You can't fool me, girl. You're in a bad mood tonight.คุณไม่ต้องมาหลอกผมหรอก คุณอารมณ์ไม่ดีเลยนี่
You're not in a good mood now, right?ตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดี ใช่มั๊ย?
Mike was in some dark mood. I don't know why.ไมค์อารมณ์ไม่ดี ผมไม่รู้ทำไม
It's been in a lousy mood these past few daysมันท่าทางจะอารมณ์ไม่ดีมาหลายวันแล้ว
[Hello, are you upset today?[สวัสดี วันนี้เธออารมณ์ไม่ดีเหรอ?
So Jessica knows she's not in control anymore.ผมรู้มาว่าให้กินzucchini เมื่ออารมณ์ไม่ดี
I'm a little pissed off over having to wear this outfit.ฉันจะอารมณ์ไม่ดีนิดหน่อยที่ต้องสวมชุดป้องกันนี่
Let my emotions get the better of me.ทำให้ฉันอารมณ์ไม่ดี เอาเปรียบฉัน
But doesn't ask, "why is your son so moody?"แต่ไม่ถามว่าทำไมลูกชายคุณอารมณ์ไม่ดี
It's understandable you'd be upset.ฉันเข้าใจคุณอารมณ์ไม่ดี
I'm sorry if I upset you.ขอโทษถ้าฉันทำให้คุณอารมณ์ไม่ดี
Sorry if he's in a bad mood today.ขอโทษนะ วันนี้เขาอารมณ์ไม่ดี
I'm not satisfied that that is true. He was upset when he returned to class.ฉันไม่พอใจเรื่องนั้น เขาอารมณ์ไม่ดีตอนกลับเข้าชั้นเรียน
I am upset. I'm going to sit alone and cool off.ฉันอารมณ์ไม่ดี ฉันจะนั่งคนดีและทำให้ใจเย็นลง
Maybe she was just in a bad mood.บางทีหล่อนอาจแค่ อารมณ์ไม่ดีก็ได้
She's got a lot on her mind and, you know what, sometimes reading a girl's thoughts kind of ruins the mood.บางครั้งการอ่านความคิดผู้หญิง ประเภทที่อารมณ์ไม่ดี ไม่ฟัง
He says his blurrg may be ill-tempered, but she's much faster than your riding machines.เขาบอกว่าเจ้าเบลิร์กของเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีน่ะ แต่เธอเร็วกว่าเครื่องจักรขี่ได้ของเจ้าแน่
All I know is, it's our wedding day, and you were in a crappy mood until you talked to your ex-wife.ที่ฉันรู้ก็คือ วันนี้คือวันแต่งงานของเรา แล้วคุณก็อารมณ์ไม่ดีมาตลอด จนกระทั่งคุณได้คุยกับเมียเก่าคุณ
That's why you were so upset earlier.มิน่าหล่ะเมื่อกี๊คุณถึงอารมณ์ไม่ดี
You do that thing with your mouth when you're upset.ก็เธอชอบทำปากแบบนั้น เวลาอารมณ์ไม่ดี
Lexi said that you came by and you seemed upset.เล็กซี่บอกว่าคุณแวะไป และคุณดูจะอารมณ์ไม่ดี
Being honest only results in painful thoughts.ผมแค่รู้สึกอารมณ์ไม่ดีนิดหน่อย
Tell them I know everything I need... to throw a box of tarantulas into this situation.- คุณมีพี่น้องจำนวนมากอยู่ภายนอก - ใช่ ผมรู้ ผมชอบทำงานศพส่วนตัว ท่านวุฒิสมาชิกอารมณ์ไม่ดี วันนี้คงไม่ค่อยจะดีนัก
You're in a bad mood. What's the matter?คุณคงอารมณ์ไม่ดีสินะ มีอะไรล่ะ ?
We are in a bad mood.- เธออารมณ์ไม่ดีเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อารมณ์ไม่ดี
Back to top