ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อลวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อลวน*, -อลวน-

อลวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลวน (adj.) confused See also: chaotic, tumultuous, disordered Syn. ยุ่งเหยิง, ชุลมุน, สับสน, วุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Of how it could be ♪ ♪ And I finally found him ♪"สงครามเจ้าสาว หักเหลี่ยมวิวาห์อลวน"
No one has offended, bothered, copped a feel, or otherwise molested any member of my rack.ไม่มีใครทำให้ไม่พอใจ ก่อปัญหา ทำให้เสียความรู้สึก หรือลวนลามหน้าอกซักข้างของฉันเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อลวน
Back to top