ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสม่ำเสมอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสม่ำเสมอ*, -อย่างสม่ำเสมอ-

อย่างสม่ำเสมอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างสม่ำเสมอ (adv.) always See also: constantly, continuously, invariably, at all times
อย่างสม่ำเสมอ (adv.) always See also: constantly, continuously, invariably, at all times
English-Thai: HOPE Dictionary
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว,ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Laminar flowการไหลอย่างสม่ำเสมอ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
march (vi.) เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ See also: เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น
march (n.) การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ See also: การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ Syn. progression Ops. regression
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Consistently, yes.อย่างสม่ำเสมอด้วย ใช่
Ever since he was five, his father beat him up regularly. He used his fists.นับตั้งแต่เขาอายุได้ห้าขวบพ่อของเขาตีเขาอย่างสม่ำเสมอ เขาใช้กำปั้นของเขา
I breathe regularly.ฉันหายใจอย่างสม่ำเสมอ
Prepare to taste the most succulent, evenly-marinated beef that you have ev...เตรียมลิ้มรสให้มากที่สุด ฉันหมักเนื้ออย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณมี
I began receiving postcards from her regularlyผมได้รับโปสการ์ดจากเธออย่างสม่ำเสมอ
More reason to have her in a hospital under constant supervision.มีเหตุผลที่ต้องให้ อยู่ในโรงพยาบาล ภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอ
Day to day, you wouldn't notice it.มันเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จนเราไม่พบพิรุธ
But I am a bit distressed to be in a vehicle that's not subjected to regular maintenance.แต่ฉันกังวลที่ต้องนั่งรถ ซึ่งไม่ได้เข้าซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
The welfare done called here saying they gonna remove you from my budget 'cause you ain't been attending school regularly.นักสังคมสงเคราะห์โทรมา บอกว่าเค้าจะตัดงบของแกที่จะให้ฉันออก เพราะว่าเธอ ไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
But so long as you continue to experience simultaneous co-presence, you have a chance of achieving successful integration.แต่ตราบใดที่คุณปรากฏตัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ คุณมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันโดยสมบูรณ์
You need to get back on your medications, stabilize you.เธอต้องกลับมาทานยารักษาโรคของเธอ เธอต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอ
Being jealous of her is totally constance, and I've moved on.ความอิจฉาเธอมีมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และหนูกำลังจะก้าวต่อไปให้ได้
They invariably blacked out.พวกเขาอย่างสม่ำเสมอบนบาน
If this is schizophrenia, you're gonna need regular care.ถ้านี่คือโรคจิตเภท คุณต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
But after the warfarin stabilizes you, we can stop the heparin and get you out of here.แต่หลังจากให้ยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดอย่างสม่ำเสมอ เราจะหยุดให้ยาละลายลิ่มเลือดและให้คุณออกจากที่นี่ได้
Smartphones are constantly searching for wi-fi signals.สมาร์ทโฟนจะค้นหาสัญญาณไวไฟ อย่างสม่ำเสมอ
You were my No. 1 all through the 15 years.การติดอันดับเพลงยอดนิยมในชีวิตของฉัน ในช่วงสิบห้าปี ฉันติดอันดับหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ
But for me, commitment has a shadow side, a darker drive that constantly asks the question...แต่สำหรับฉัน ข้อผูกมัดคือเงาข้างกาย ที่เป็นเงาดำที่เดินตามอย่างสม่ำเสมอ คอยถามคำถามว่า
Now the trick is to keep your weight evenly distributed.ตอนนี้เคล็ดลับคือการให้น้ำหนักของคุณ กระจายอย่างสม่ำเสมอ
It was steady the whole time.มันเต้นอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา
My boyfriend compulsively cheats on me.แฟนฉันนอกใจฉันอย่างสม่ำเสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสม่ำเสมอ
Back to top