ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างตั้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างตั้งใจ*, -อย่างตั้งใจ-

อย่างตั้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately, elaborately
English-Thai: HOPE Dictionary
destruct(ดิสทรัคทฺ') adj. เป็นการทำลาย n. การทำลายขีปนาวุธอย่างตั้งใจ vi. ทำลาย, See also: destructible adj. ซึ่งถูกทำลายได้
pore(พอร์) n. รูเล็ก ๆ ,รูขน,ขุมขน vi. ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,พินิจ,อ่านอย่างตั้งใจ,ศึกษาอย่างตั้งใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disclosureการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ สู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการทำให้ปรากฏอย่างตั้งใจ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
determinedly (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. steadfastly
intently (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. determinedly, steadfastly
steadfastly (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. determinedly
volitionally (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างปรารถนา
witheringly (adv.) อย่างตั้งใจทำลาย
attend (vi.) ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ Syn. pay attention
attend to (phrv.) ฟังอย่างตั้งใจ See also: สนใจฟัง Syn. pay to
drink in (phrv.) ฟังอย่างตั้งใจ
eagle eye (idm.) การเฝ้าดูอย่างตั้งใจ See also: การดูอย่างจดจ่อ
intended (adj.) ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง
intentional (adj.) ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ See also: รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย Syn. deliberate, intended, voluntary Ops. unintentional
pay attention (vi.) ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Listen to me carefully!ฟังฉันอย่างตั้งใจด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He thinks I do it on purpose.เขาคิดว่าฉันทำมันอย่างตั้งใจ
Listen close, and listen hardมาฟังใกล้ ฟังอย่างตั้งใจ
Please, read this journal with great care for its contents may save your life.โปรดอ่านบันทึกนี้ อย่างตั้งใจ... ...เพราะเนื้อหาของมัน อาจช่วยชีวิตคุณได้
What if the chief walks through here? My bed says I take my job seriously.ถ้าหัวหน้าเดินผ่านมา เตียงฉันบอกว่าฉันทำงานอย่างตั้งใจ
Olivia, listen carefully.โอลิเวีย ฟังอย่างตั้งใจนะ
The next morning, news of the tragedy began to spread... along with rumors that the blaze had been set intentional.เช้าวันต่อมา โศกนาฏกรรมได้กระจายออกไป ท่ามกลางข่าวลือว่า เปลวไฟถูกจุดขึ้นมาอย่างตั้งใจ
Did you come to me on purpose?แก เข้ามาหาฉันอย่างตั้งใจ ใช่มัย?
Very carefully to the following instructions.คำสั่งต่อไปนี้ อย่างตั้งใจ
She wants you to listen real care...เธอต้องการให้นายฟังอย่างตั้งใจ
I hope you watch with rapt attentionหวังว่าคุณคงดูอยู่อย่างตั้งใจจดจ่อ
Another subject, hope you're working hard on your essays.โอเค๊? แล้วก็อีกเรื่อง ผมหวังว่าพวกคุณจะทำเรียงความอย่างตั้งใจ
Now, here is the most important thing. Listen carefully.ถึงเวลาสำคัญแล้ว จงฟังอย่างตั้งใจ
To properly torture someone, you need time, money, and effort.การที่จะผลักใครสักคนไปลงนรกอย่างตั้งใจ มันต้องใช้เวลา เงิน และความทุ่มเท
She's keeping you waitin' on purpose, you know.เธอปล่อยให้รออย่างตั้งใจคุณก็รู้นี่
I need you to listen to me very carefully. I don't have much time.ฉันอยากให้คุณฟังชั้นอย่างตั้งใจ เราไม่มีเวลามากนัก
Wow. For your boyfriend, you're really working diligently.คุณนี่ช่วยแฟนทำงานอย่างตั้งใจจริงๆนะครับ
Dong Joo must be working hard now.ดงจู จะต้องทำมันอย่างตั้งใจแน่
I deliberately lowballed you.ฉันกดราคาคุณอย่างตั้งใจ
I've been desperate for a purpose.ฉันสิ้นหวังอย่างตั้งใจ
So I took him out of the box and I laid him on the table and I prayed my heart outฉันเลยเอามันออกมาจากกล่อง\แล้ววางลงบนโต๊ะ และฉันก็สวดมนต์อย่างตั้งใจ
I need you to listen carefully.ผมอยากให้คุณฟังอย่างตั้งใจ
I need to tell you something very important, and I want you to listen to every word carefully, you understand?ฉันอย่างบอกเธอเรื่องที่สำคัญมากๆ และฉันอยากให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจ เธอเข้าใจนะ
But first I want to tell you something, and I want you to listen to every word, carefully.แต่ก่อนอื่นฉันอยากจะบอกเธอบางอย่าง และฉันอยากให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างตั้งใจ
Back to top