ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างคร่าวๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างคร่าวๆ*, -อย่างคร่าวๆ-

อย่างคร่าวๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างคร่าวๆ (adv.) briefly See also: shortly Syn. อย่างย่อๆ
อย่างคร่าวๆ (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly Syn. โดยประมาณ Ops. ละเอียด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coarseอย่างคร่าวๆ,หยาบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crudely (adv.) อย่างคร่าวๆ See also: อย่างหยาบๆ Syn. roughly
roughly (adv.) อย่างคร่าวๆ
knock together (phrv.) สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ See also: ทำขึ้นอย่างลวกๆ Syn. throw together
outline (n.) แผนการอย่างคร่าวๆ Syn. schema, scheme
schema (n.) แผนการอย่างคร่าวๆ Syn. scheme
sketch (n.) การอธิบายอย่างคร่าวๆ See also: การทำโครงร่างคร่าวๆ Syn. outline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peggy, what are you doing?เราจะฉงนมากขึ้น ถ้าเราจะทดสอบ Peggy อย่างคร่าวๆ แค่นี้
In simple archaeological terms, it's a really, really old story.อย่างคร่าวๆนะ มันเกี่ยวกับทางโบราณคดี เป็นเรื่องเล่าขานที่เก่าแก่มากๆ
I ordered an extensive forensic report on Farr as soon as he died.ข้าได้ขอดูรายงานทางนิติเวชอย่างคร่าวๆ ทันทีที่ฟาร์เสียชีวิต
This preliminary sketch... gives you a general idea of what she looks like.ภาพสเก็ตช์เบื้องต้นนี้... บอกหน้าตาของเธออย่างคร่าวๆ
These are just names and cursory descriptions.มีเพียงชื่อและรูปพรรณสัณฐานอย่างคร่าวๆ
Are you really giving it to me? Thanks so muchอ่านมันแล้วลอง คัดลองอย่างคร่าวๆดูสิ
I've had several passages roughly translated."ฉันได้หาทางแปลความในม้วนบันทึกไว้อย่างคร่าวๆ
Five percent of its ten million people, which is roughly the population of the Southwest from Western Texas to Phoenix, are using meth.5 % ของจำนวน 10 ล้านคน ซึ่งเป็นการประมาณอย่างคร่าวๆ ของประชากรของภาคตะวันตกเฉียงใต้ จากทิศตะวันตกของเท็กซัสไปยังฟีนิกซ์
It'll pass a cursory examination, but not much else.มันก็น่าจะผ่านการตรวจสอบอย่างคร่าวๆน่ะนะ แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอก
Yes, I did some rough calculations to figure the amount you've been skimming from the take since we first began this arrangement.ใช่ ข้าได้คำนวณอย่างคร่าวๆ ของยอดสุทธิ ข้าได้อ่านอย่างลวกๆนับตั้งแต่จากครั้งแรก ที่พวกเราเริ่มทำข้อตกลงกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างคร่าวๆ
Back to top