ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวเก่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวเก่า*, -หัวเก่า-

หัวเก่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวเก่า (adj.) conservative See also: old-fashioned Syn. หัวโบราณ, คร่ำครึ, ล้าสมัย Ops. หัวสมัยใหม่, ทันสมัย
English-Thai: Nontri Dictionary
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick-in-the-mud (idm.) คนหัวเก่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนหัวโบราณ, เต่าล้านปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe I'm old-fashioned, but I think that means you do it with someone you love.ฉันอาจเป็นคนหัวเก่า แต่ฉันว่ามันหมายถึงควรทำกับคนที่เรารักจริงๆ
He's a lovely old soul.อืม ใช่เลย เขาเป็นพวกหัวเก่า
Elijah is old school. If he accepts our deal,อีไลจาร์เป็นพวกหัวเก่า ถ้าเขายอมรับข้อตกลงนี้
Someone who shares your faith, your old-fashioned values.คนที่จะแบ่งปันศรัทธา หัวเก่าอย่างคุณ
I went old school for your anti-technology quirk.ฉันต้องหัวเก่าเพราะคุณต่อต้านเทคโนโลยี
It is hard-core old school.โรงเรียนนี้หัวเก่าสุดๆ
Most old-school trainers won't let you cross over.พวกครูฝึกหัวเก่า จะไม่ให้คุณสู้แบบนั้นหรอก
She probably had a little black book, you know, Luddite like.เธออาจจะมีบันทึกเล่มดำอยู่ รู้ไหม พวกหัวเก่าน่ะ
I need to convince those old Dons that the only way to stay alive is to work with us.ฉันต้องไปโน้มน้าม เจ้าพ่อหัวเก่าพวกนั้น ว่าทางเดียวที่จะรักษาตัวรอด คือยอมร่วมมือกับเรา
Kind of old-school, low-tech.ผมมันพวกหัวเก่า ใช้เทคโนโยลีไม่เป็น
Oh, you're a purist, huh?ก็พวกหัวเก่าสินะ ดี.. ใช่ ก็ถูกของนาย
So he's old school.งั๊นเขาก็เป็นพวกหัวเก่า
But post cards are old school.แต่โปสการ์ดมันเหมือนพวกหัวเก่า
Our conservative, studious girl had cocaine in her system at the time of her death.สาวหัวเก่า บ้าเรียนของเรา เจอโคเคนอยู่ในร่างกาย ณ เวลาตายของเธอ
[Sighs] Cogan was old-school.(ถอนหายใจ) โคแกนมันพวกหัวเก่า
I'm old school. You absolutely know that gonzo's not my favorite.ฉันเป็นพวกหัวเก่า ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบอะไรบ้า ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวเก่า
Back to top