ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยุมหยิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยุมหยิม*, -หยุมหยิม-

หยุมหยิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยุมหยิม (adj.) trivial See also: trifling, picayune Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, ขี้ประติ๋ว Ops. สำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
chore(คอร์) n. งานเล็กงานน้อย,งานบ้าน,งานที่น่าเบื่อ,งานหยุมหยิม
fig(ฟิก) {figged,figging,figs} n. พืชจำพวก Ficus,ปริมาณนิดเดียว,สิ่งที่ไร้ค่า,จำนวนที่น้อยที่สุด,เรื่องหยุมหยิม vt. แต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
peddling(เพด'ลิง) adj. ชอบยุ่งในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,หยุมหยิม,ไม่สำคัญ., See also: peddlingly adv.
pettiness(เพท'ทิเนสฺ) n. ความหยุมหยิม,ความต่ำช้า,ความใจแคบ
punctilious(พังคฺทิล'เลียส) adj. หยุมหยิม,ระเบียบหยุมหยิม,เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง., See also: punctiliousness n.
red tapen. ระเบียบแบบแผนที่หยุมหยิมเกินไป,แถบโบแดงที่ใช้ผูกหนังสือราชการ,ระเบียบราชการ
redtapism(เรด'เทพิสซึม) n. ระเบียบราชการ,ระบบระเบียบที่หยุมหยิม,ลัทธิเจ้าขุนมูลนาย
rigmarole(ริก'มะโรล) n. วิธีการที่ซับซ้อน,วิ-ธีการหยุมหยิม,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. rigamarole
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious
trivial(ทริฟ'เวียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่เป็นสาระ,ไม่ค่อยดี,ด่า,หยุมหยิม,เล็ก ๆ น้อย ๆ ,พื้น ๆ, See also: trivially adv. trivialness n., Syn. insignificant,petty,trifling
English-Thai: Nontri Dictionary
chore(n) งานบ้าน,งานหยุมหยิม,งานเล็กๆ น้อยๆ
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
punctilio(n) ความเจ้าระเบียบ,มารยาท,ข้อปลีกย่อย,เรื่องหยุมหยิม
punctilious(adj) เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง,หยุมหยิม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
peddling (adj.) หยุมหยิม See also: จุกจิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since when are you so worried about the details?นายสนใจเรื่องหยุมหยิมแต่เมื่อไร
Drug abuse,solicitation, some other petty stuffการใช้ยาในทางที่ผิด การวิ่งเต้น และเรื่องหยุมหยิมอีกบางเรื่อง
And uh, he's peddling. And the zombies head is like caught in the gear.เค้าหยุมหยิมเกิน แล้วหัวซอมบี้ก็เข้าไปที่เกียร์
I mean, children talking about their little problems. Ugh!ก็แค่เด็กๆพูดถึงปัญหาจุกจิกหยุมหยิม
Things are crazy with the wedding. And there are all these details and...งานแต่งมีเรื่องวุ่นมากมาย มีรายละเอียดจุกจิกหยุมหยิม
It's subtle, -all the bells and whistles. -Yeah.อย่าอิจฉาน่ะ เยอะแต่ของหยุมหยิมทั้งนั้น
Come on, what? You don't like pickl?ไม่เอาน่า อะไรกัน เธอไม่ใช่พวกหยุมหยิมซะหน่อย
My power is the ability to pretend like I give a damn about your piddly-ass problems.พลังฉันคือสามารถแสร้งทำเป็น ใส่ใจกับปัญหาหยุมหยิมของนาย
You know, as much as I'm gonna miss you when you're in Providence, having separate lives ensures no competition, which means no high school pettiness.รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากขนาดไหน ตอนที่เธอเตรียมตัว แยกออกมาอยู่คนเดียว ไม่มีการแข่งขัน นั่นแปลว่าไม่มีเรื่องหยุมหยิมแบบเด็กไฮสคูล
Seeing her personality, I don't think that she's going to be mushy.ดูจากท่าทางของเธอ ฉันไม่คิดว่าเธอจะหยุมหยิมกับเรื่องนี้
Just a second! If you nitpick like that then my head just aches.ฉันบอกเธอแล้วว่าถ้ามันหยุมหยิมเกินไป มันจะทำให้ปวดหัว
My friendship with Director Tung is not that short or shallow.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับดองกุ๊กและฉัน มันไม่สั้นแล้วก้หยุมหยิมขนาดนั้นหรอก
That was petty of me.ทั้งๆที่มัน เป็นเรื่องหยุมหยิมสำหรับฉัน
Settling petty vendettas?จัดการแก้แค้นอันหยุมหยิมรึ
There is a delicate wholesomeness to Kurt that's unexpected, but not unwelcome, for Tony.มันมีสิ่งที่หยุมหยิมไป สำหรับเคิร์ท ซึ่งคาดไม่ถึง แต่ไม่ใช่ ไม่เหมาะกับโทนี่นะ
Kurt may be a little delicate for Tony.เคิร์ทอาจจะหยุมหยิมเกินไป สำหรับบทโทนี่
I have no right to bring such a small matter before the king.ที่จะนำเรื่องหยุมหยิมนี้มากราบทูลพระองค์
Hearing you talk frivolously, it's not pleasant to hear.คุณพูดหยุมหยิมแบบนี้ ฟังดูไม่เพราะเลย
What is your frivolous standard?มาตรฐานความหยุมหยิมของคุณเป็นยังไง
Forgiveness is not a chore.การให้อภัยไม่ใช่เรื่องหยุมหยิม
Skip the small talk and get down to business.ข้ามเรื่องคุยหยุมหยิมและมาคุยเรื่องธุรกิจได้แล้ว
So you only trust me with busywork?คุณเชื่อใจผมให้ทำแค่งานหยุมหยิมเหรอ
Just turn off that pesky humanity switch.แค่ปิดสวิตช์ความรู้สึกหยุมหยิมแบบมนุษย์ไปซะ
It's weird, though, there's no plants, no art, there's not a lot of, like, knick-knacks or personal stuff.มันแปลก ไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ งานศิลปะ ไม่มีของหยุมหยิม ไม่มีของใช้ส่วนตัว
Stop worrying about the petty things.อย่าไปกังวลกับเรื่องหยุมหยิมแบบนั้นเลยน่า
I chose Hydra for petty, personal, selfish reasons ... for a father figure, for vengeance... for closure.ผมเลือกไฮดร้าด้วยเหตุผลหยุมหยิม ส่วนตัว และเห็นแก่ตัว เพื่อหาคนที่จะมาแทนพ่อ เพื่อการแก้แค้น เพื่อการทำใจ
Such a shame we had to tell all those little white lies.แย่จังที่เราจำเป็นต้องโกหก เรื่องหยุมหยิมพวกนั้น

หยุมหยิม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
細々[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยุมหยิม
Back to top