ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หม่นหมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หม่นหมอง*, -หม่นหมอง-

หม่นหมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หม่นหมอง (adj.) sad See also: unhappy, sorrowful Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
หม่นหมอง (v.) grieve See also: be mournful, be sad Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
English-Thai: HOPE Dictionary
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง
English-Thai: Nontri Dictionary
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glum (adj.) หม่นหมอง See also: หดหู่, เศร้าสร้อย Syn. moody, sullen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should take a walk or something and deal with this dying stuff... on a nice, dreary, rainy day.เราน่าจะไปเดินเล่น หรือทำอะไรอย่างอื่น แล้วมาพูดไอ้เรื่องความตาย ในวันที่ฝนตก อึมครึม หม่นหมอง แทน
So grey all the time! What happened to you?หม่นหมองตลอดเวลา เธอเป็นอะไรของเธอ
Don't be drab you'll be fab Look...อย่าหม่นหมอง คุณจะสดใส ได้ทานเนื้อไก่ตุ่น พอแล้ว
The other way is depressing.แบบนั้นมันหม่นหมองนะ
I must confess, the view from where I sit has been rather grey.-ฉันต้องสารภาพว่า ทิวทัศน์ที่มองเห็นจากตรงนี้หม่นหมองมาก
This town is so sad.เมืองนี้นี่หม่นหมองชะมัด
As blue as the sky blueเศร้าเหมือนฟ้าที่หม่นหมอง
You will do his name a great dishonor.นายจะทำให้ชื่อเสียงของท่านหม่นหมองนะ
Can't you do something about your gloomy face?คุณไม่คิดจะเปลี่ยนหน้าที่หม่นหมองนี่มั่งเหรอ
Far off and sad that's not tasted Herot mead.ห่างไกลและหม่นหมอง นั่นไม่ใช่รสชาติเหล้าฮีรอท มีท
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง
In the fell clutch of circumstanceและยังหยัดยืนไม่หม่นหมอง.. ไปตามสถานการณ์
♪ For a blue kind of music ♪# สำหรับเพลงแห่งความหม่นหมอง #
♪ All your blues away ♪# เพื่อความหม่นหมอง ของเธอมลายหายไป #
God forbid your name should lose some of its shine.พระเจ้าไม่ยอมให้ชื่อของคุณต้องหม่นหมองหรอก
♪ My insides are blue ♪# แต่ภายในหม่นหมองสิ้นดี #
You just need to identify what's negative in your life... and then get rid of it.คุณต้องหาว่าอะไรทำให้ชีวิตคุณหม่นหมอง และกำจัดมันทิ้งไปซะ
I think what we've learned, Abed, is that attempts to make the holidays brighter tend to give them a certain darkness.จากที่เราได้เรียนรู้มานะ อาเบด คือเมื่อไหร่ที่พยายาม ทำให้วันหยุดเทศกาลสดใส มันก็กลับหม่นหมองลง
I'm sure trying to make things brighter just would've made more darkness.เมื่อไหร่ที่พยายามทำให้สดใส มันก็กลับหม่นหมองลง
Maybe forcing things to be bright just makes the darkness underneath even darker.ยิ่งพยายามฝืนให้สดใสเท่าไหร่ มันก็กลับหม่นหมองลงเท่านั้น
I just felt bad for her.คือผมรู้สึกหม่นหมองไปกับเธอ
Do your thoughts often feel clouded or confused?คุณรู้สึกหม่นหมอง หรือสับสนบ้างมั้ย
Joffrey has made this poor girl's life miserable since the day he took her father's head.จอฟฟรีทำให้ชีวิตเธอมีแต่ความหม่นหมอง ตั้งแต่วันที่ตัดหัวพ่อเธอ
♪ Beat me black and blue#ทำให้ฉันแย่และหม่นหมอง#
♪ beat me, beat me black and blue ♪#ทำให้ฉัน, ทำให้ฉันแย่และหม่นหมอง#
Of course I'm glum.เพราะงั้นหน้าฉันเเลยหม่นหมองไง
I guess. But it's all so... sordid.คงงั้น แต่มันชวนหม่นหมองนะ
Of the pain these dark days bringความโหดร้ายหม่นหมองทุกอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หม่นหมอง
Back to top