ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมั่นไส้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมั่นไส้*, -หมั่นไส้-

หมั่นไส้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมั่นไส้ (v.) dislike See also: despise, detest, hate, disapprove, loathe Syn. มันไส้, ชังน้ำหน้า Ops. รัก, ชอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There you go, handsome!หมั่นไส้นัก ยืนเป็นดัชชี่บอยอยู่ได้
Irritating !แหม หมั่นไส้จริงๆ เลย
I thought you were annoying when you were cheerful, but this smugness is much worse.ผมคิดว่าคุณน่ารำคาญเวลาคุณระริกระรี้ แต่เห็นสบายใจแบบนี้แล้วน่าหมั่นไส้กว่า
But isn't he so good at everything that it's almost annoying?แต่ที่เค้าเก่งไปซะทุกเรื่อง นี่มันน่าหมั่นไส้จริงๆ?
I thought you two might be together, hating me.ฉันคิดว่าพวกคุณสองคนคง สุมหัวกันหมั่นไส้ฉันอยู่
"Hey, by the way, I have this super irritating sister.ฉันกลับมีน้องสาว ที่แลดูน่าหมั่นไส้
Yeah, golden boy.ก็จริง คนเก่ง น่าหมั่นไส้ที่พ่อภูมิใจในตัวเขา
We haven't met. I'm Thea's disapproving older brother.เรายังไม่เคยพบกันเลย ฉันเป็นพี่ชายที่น่าหมั่นไส้ของเธีย
Babe, the only time you start worrying about a Marine is when he stops bitching.ที่รัก คุณควรเริ่มกังวลเกี่ยวกับ นาวิกโยธินก็ต่อเมื่อเขาเลิกทำตัวน่าหมั่นไส้
Living in an underground amusement park, and have, forgive me, the most pretentious names ever.แถมมี โทษนะ ชื่อเว่อร์วังน่าหมั่นไส้ที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมั่นไส้
Back to top