ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หญิงขายตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หญิงขายตัว*, -หญิงขายตัว-

หญิงขายตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญิงขายตัว (n.) prostitute See also: call girl, streetwalker, strumpet Syn. โสเภณี, หญิงงามเมือง, หญิงขายบริการ, นางโลม, กะหรี่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wench (n.) ผู้หญิงขายตัว (คำหยาบ) See also: โสเภณี Syn. prostitute, whore
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't be mad at you for making her a hookerฉันไม่โกรธนายหรอกนะ ที่ทำให้เธอเป็นผู้หญิงขายตัว
{\Emily Duncan,}She's one of our Friday night whores.เอมิลี่ ดันแคน เธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงขายตัว ในคือวันศุกร์ของเรา
Yeah, I did. I'm not about that anymore.ค่ะ ฉันปฏิเสธ ฉันไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวอีกต่อไป
I'm a hooker.ฉันเป็นผู้หญิงขายตัว
I can't? Who in this town wouldn't believe that the whoreไม่ ใครในเมืองนี้คงไม่เชื่อผู้หญิงขายตัว
Because your mum is a fucking slag!เพราะแม่แก ก็เป็นแค่ผู้หญิงขายตัว!
Who's whoring out our gender!ทำให้พวกเราดูเหมือนผู้หญิงขายตัว!
Shirley, Jesus turned the other cheek.บริตต้า คุณไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวนะ เชอร์ลีย์ พระเยซูสอนเรื่องการหันแก้มให้ตบ
She's a whore.เธอเป็นผู้หญิงขายตัว
Find the man who killed four innocent people, not some john who bailed on a fucking junkie prostitute who overdosed.ตามหาตัวไอ้คนที่ฆ่า ผู้บริสุทธิ์สี่คน ไม่ใช่ใครซักคนที่ฆ่า นังผู้หญิงขายตัวขี้ยา ที่เล่นยาจนเกินขนาด
Exposed herself to me, like a whore.ให้ท่าผมเหมือนกับพวกผู้หญิงขายตัว
He just stared at me like I didn't even exist, called me a liar and a whore.เขาแค่จ้องมาที่ฉัน\เหมือนกับฉันไม่มีตัวตน เรียกฉันว่าคนโกหกและนังผู้หญิงขายตัว
You think I'm going to be humiliated by a whore?คิดว่าฉันจะยอมให้ผู้หญิงขายตัว เหยียบย่ำศักดิ์ศรีงั้นรึ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หญิงขายตัว
Back to top