ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่งให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่งให้*, -ส่งให้-

ส่งให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งให้ (v.) deliver See also: carry Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้
ส่งให้ (v.) give See also: offer, hand in, present, award Syn. มอบ
ส่งให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, สละให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
ส่งให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
ส่งให้ (v.) send to See also: transfer Syn. มอบ, ให้, มอบให้ Ops. รับมอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
recommit(รีคะมิท') vt. มอบหมายอีก,ส่งให้พิจารณาอีก,ผูกมัดอีก,กระทำผิดอีก, See also: recommitment n. recommittal n.
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart
English-Thai: Nontri Dictionary
consign(vt) ส่งให้,ส่งของ,ส่งมอบ
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Swingปริมาณก๊าซที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงในสัญญาการส่งก๊าซแต่ละวัน
systems analysisการวิเคราะห์ระบบสำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assign (vt.) ส่งให้ See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน Syn. allot, distribute
deliver over (phrv.) ส่งให้ See also: มอบให้ Syn. give up, deliver over
deliver to (phrv.) ส่งให้
deliver up (phrv.) ส่งให้ See also: มอบให้ Syn. deliver over, give up
turn over to (phrv.) ส่งให้ See also: มอบให้
give to (phrv.) ส่งให้กับ See also: ส่งให้, มอบให้
hand round (phrv.) ส่งให้ทุกคนด้วยมือ See also: ยื่นให้ทุกคน Syn. pass round
pass round (phrv.) ส่งให้ทุกคนด้วยมือ See also: ยื่นให้ทุกคน
remit to (phrv.) ส่งให้พิจารณา
send in (phrv.) ส่งให้พิจารณา
come before (phrv.) ส่งให้พิจารณายอมรับหรืออนุมัติ Syn. bring before
put before (phrv.) ส่งให้พิจารณายอมรับหรืออนุมัติ Syn. bring before, come before
refer back to (phrv.) ส่งให้พิจารณาอีก See also: ส่งกลับ
recommit (vt.) ส่งให้พิจารณาอีกครั้ง See also: มอบหมายให้ใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Hello, I’ve been sent to take youสวัสดีครับ ผมถูกส่งให้มารับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To me personally in this room.ส่งให้กับมือผมในห้องนี้เลย
Putting our family to death. That's what your family did.ส่งให้ครอบครัวของเราไปตาย นั่นคือสิ่งที่ครอบครัวของคุณทำไว้
Delivery for Mrs. Painter.ส่งให้คุณนายเพนท์เตอร์
Sending them to you now.ส่งให้คุณเดี๋ยวนี้เลย
Send it to meส่งให้ฉันหน่อยได้ไหม
Delivery for Dr. Williams.ส่งให้ดอกเตอร์วิลเลี่ยมส์
If you get a hit, pass it on to the troopers.ส่งให้ตำรวจทางหลวงด้วยนะ
Get it into military hands while we hold them off, or a lot of people are gonna die.ส่งให้ถึงมือกองทัพนะ ขณะที่เรายังต้านมันอยู่ ไม่งั้นผู้คนจะล้มตาย
Just sent you her v-card.ส่งให้ทางวีการ์ดแล้ว
Take it to the press. That's his next move.ส่งให้นักข่าว นั้นคือสิ่งที่เขาจะทำต่อไป
Show them immediately to our friends in Germany.ส่งให้พวกเขาในเยอรมันดูทันที
Give him some, man. See what happens.ส่งให้มันสิ ดูสิมันจะเป็นยังไง
Handed him to the grab team, they blew it.ส่งให้หน่วยรวบตัว แล้วพวกเขาก็ทำพัง
And it's two-nil to Arsenal.ส่งให้อาเซนอลขึ้นนำเป็น 2-0 แล้ว
To Hong Tae Seong? What'd you say?ส่งให้ฮงแทซอง เธอว่าอะไรนะ?
Another case cleared, right?ส่งให้เขาทุกคดีเลยดีมั้ย
It's one for each department and its members, right?ส่งให้แต่ละฝ่ายและก็แต่ละคนใช่ไม๊
Sending it to your phones now.ส่งให้โทรศัพท์คุณแล้วค่ะ
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์
Mr. Frith thought you might like to have some lunch from the house, and sent me with it.คุณฟริธให้ผมเอาอาหารกลางวัน จากที่บ้านมาส่งให้ครับ
My mother knew him well. She used to send to his birthday.เธอใช้เพื่อส่งให้วันเกิดของเขา
Why don't we give him to Mongo?ทำไมไม่ส่งให้มองโก เล่นงานมันล่ะ
Why would he have sent this to me?ทำไม เขาต้งส่งให้ผมด้วย?
I was gonna be busy all day.ผมงานยุ่งทั้งวัน และต้องเอาปืนไปส่งให้จิมมี่
We can have it delivered then, and who knows, you may still be alive.จะส่งให้พรุ่งนี้นะครับ ใครจะรู้ คุณอาจยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะ
[ Others ] Shh.! My client sold it to his client, who sold it to the German Army.ลูกค้าฉันส่งให้กองทัพเยอรมัน
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด
[ Man ] Alle in eine Einzelreihe aufstellen !คุณจะพอใจกับแรงงานที่ผมส่งให้
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน...
I'll even mail them for you. How's that?ฉันก็จะส่งให้คุณ วิธีที่?
You delivered that manuscript to me months ago.คุณนำต้นฉบับนั่นมาส่งให้ผมเมื่อเดือนก่อน
Oh, hello? Like he was really gonna send you one.แหมเธอก็ ยังกะเขาจะส่งให้เธองั้นแหละ
This is the photo you showed to your co-worker.นี่เป็นรูปที่คุณส่งให้คู่หูคุณดู
I'm also aware that you've been through several foster homes.ศาลว่าเธอคงถูกส่งให้ไปอยู่ สถานสงเคราะห์มาแล้วหลายครั้ง
Your first assignment... is to prepare for me a new paper due tomorrow.ต้องเตรียมเขียนบทความ ส่งให้ฉันพรุ่งนี้
After awhile, I just put my head down... and read the stuff that Sweeney sent me... and I kept to myself.พอสักพักหนึ่ง/ฉันก็ต้องปล่อยวาง... มานั่งอ่านหนังสือ/ที่สวีนีย์ส่งให้ฉัน... และฉันก็เก็บมันไว้กับตัว
That is why it was not sent to the army.เราถึงไม่ส่งให้กองทหาร
I was summoned to a rear door of the palace... where the queen's own priest placed a baby in my arms.ข้าถูกตามเข้าวังทางประตูหลัง พระประจำองค์ราชินีอุ้มทารกมาส่งให้
It's important. You get it? You knock on my door and you put it in my hand!มันเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจมั๊ย แค่เคาะประตูแล้วส่งให้ผมแค่นั้น
Mr Price, can we talk about the note that you left on my car?คุณไพรซ์ มาคุยถึงโน้ตที่คุณส่งให้ผมดีกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่งให้
Back to top