ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุขใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุขใจ*, -สุขใจ-

สุขใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุขใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
สุขใจ (adj.) cheerful See also: bright, pure, fine, fresh Syn. แจ่มใส, รื่นรมย์, ชื่นบาน Ops. เศร้าหมอง, หมองมัว
สุขใจ (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, be proud of oneself Syn. อิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี
สุขใจ (v.) be pleased See also: be happy, be highly delighted, be joyful Syn. เพลินใจ, เบิกบานใจ
สุขใจ (v.) be delighted See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful Syn. ปรีดิ์, ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม Ops. เสียใจ
สุขใจ (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, แจ่มใส, รื่นรมย์
English-Thai: HOPE Dictionary
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก,สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
delightsome(ดิไล'เซิม) adj. ปลื้มปีติมาก,สุขใจมาก
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm so happy to see you. You look radiant.ฉันสุขใจที่ ด้พบเธอ เธอเปล่งปลั่งมาก
It's a real specific kind of satisfaction, isn't it... cooking for people?มันเป็นความสุขใจอย่างมาก ใช่ไหมคะ ที่ได้ทำอาหารให้คนอื่น
I enjoy them as much as any bloke.ผมสุขใจกับสิ่งเหล่านี้ เช่นเดียวกับทุกคน.
I've chosen to free myself from a thousand sufferings rather than enjoying one pleasure.ฉันเลือกที่จะปลดปล่อยตัวฉัน จากหมื่นพันความทรมานนั่น... . ...ดีกว่าจะเพลิดเพลินไปกับ เพียงหนึ่งความสุขใจ
And it's my great happiness today to announce to you all that that person is my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet.นับเป็นความสุขใจยิ่งของฉัน... ที่จะประกาศให้ทราบว่า คนๆนั้นคือเพื่อนของฉัน และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการ นับถือมายาวนาน แจ็กลีน ฟอลเล็ต
Happily some poison doth yet hang on them.ยอมรับยาพิษไว้ด้วยความสุขใจ
Children means education, so wherever we set up camp... .. education is a necessity, we're just so happy to take care of that.เด็กๆหมายถึงการศึกษา ดังนั้น ทุกๆแห่งที่เราไปตั้งค่ายพัก การศึกษาคือความจำเป็น เราสุขใจมากที่ได้ดูแลเรื่องนี้
As long as you show up, I'll be happy.ขอแค่มีคุณอยู่ในงาน ผมก็สุขใจแล้ว
With respect, if that was your son just back from Iraq I don't think you'd be as happy about tossing this case off so you look better come election time.ด้วยความเคารพค่ะ ถ้าเป็นลูกคุณที่เพิ่ง กลับจากอิรัก... ...ฉันไม่คิดว่าคุณจะสุขใจ ถ้าคุณถอนคดีนี้... ...เพื่อจะได้ดูดีตอนเลือกตั้ง
"You are my Iife and its every joy"คุณคือชีวิตฉันและมันสุขใจล้นเหลือ
Oh,I can only imagine the fun you two would have in the boot shop.นึกออกเลยว่าตอนเข้าร้านขายบูทส์แล้ว พวกเธอจะสุขใจขนาดไหน
I was never happier.ไม่เคยสุขใจเท่านั้นอีกเลย
Woman who wears this will be happy and that'll make me happyหากนางคนนั้นสวมชุดนี้แล้วมีความสุข นั่นก็ทำให้ข้าสุขใจแล้ว
There is no place like home.ไม่มีที่ไหนสุขใจเหมือนบ้านเรา
'Cause it kinda has like a "there's no place like home" feeling to it.เพราะมันจะมีความรู้สึกเหมือน "ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่่าบ้านเรา"
It brings me happiness, even if I am damned regardless.มันทำให้สุขใจ, ถึงแม้ฉันจะโดนสาปแช่งเสมอก็เถอะ
Home sweet home, huh?ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรา ใช่มั๊ย
Naming me cheerleading coach of the decade has me driven Completely insane, I'm pretty sure you and Iเสนอชื่อฉันเป็น โค้ชทีมเชียร์แห่งทศวรรษ จะทำให้ฉันสุขใจสุดๆ
Leslie was gloating because she got the funding and I didn't.เลสซี่สุขใจเพราะว่าเธอ ได้เงินทุน และผมไม่ได้
This is rather pleasant.นี่มัน... รู้สึกสุขใจจังเลย
Yes, but the benefits make it worth it.ใช่ เหนื่อยกายแต่สุขใจ
I'm happy to do it your way.ผมก็สุขใจแสดงออกไป ตามวิถีของคุณก็ได้
You don't have to give me the "there's no place like home" speech.ไม่ต้องว่า... ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้าน
It wanted to be a stump. It was happy.มันอยากเป็นตอไม้ มันสุขใจดี
Ha. I don't think he was happy.แม่ไม่คิดว่าเขาสุขใจนะ
Right? Our son is happy. He's content.ใช่ไหม ลูกเราสุขใจดี เขาพอใจ
* That's peachy for some people *#อาจสุขใจสำหรับคนบางคน#
I'm blessed with an outstandingly magnetic personality.ฉันสุขใจที่จะได้เด็นดัง มีแรงดึงดูด
Whatever it is, it's exhilarating.ไม่ว่าจะอะไร มันก็สุขใจดี
But what if they both make her feel amazing in different ways?แต่ถ้าทั้งสองหนุ่มนั่นทำให้เธอสุขใจได้ล่ะ แบบดีทั้งคู่น่ะ
Does it give you joy to scare people?ท่านสุขใจหรือไร ที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัว
No, it gives me joy to kill people.มิได้ แต่ข้าสุขใจ ที่ได้ฆ่าคนต่างหาก
The only animal product in this car is me, all of which ought to keep this chap here very happy indeed, and yet I'm told if I go any closer than this, he'll still probably have my leg off...สัตว์อย่างเดียวที่อยู่ในรถคันนี้คือผม ทุกอย่างที่ทำน่าจะทำให้เจ้านี่สุขใจแน่ และผมจะบอกว่าถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้
And I'm so happy we're back where we belong.และข้าสุขใจ เรากลับมาในที่ที่คู่ควร
I couldn't be happier to leave my old life behind.คงไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันสุขใจไปกว่าทิ้งชีวิตเก่าๆไว้ข้างหลัง
The first day of senior year is emotional for everyone, so I hereby therapize you to go to your happy place whenever you feel stressed.วันแรกของปีแก่นั้น สะเทือนอารมณ์สำหรับทุกคน ด้วยประการฉะนั้น ฉันจึงขอบำบัดเธอ ให้ไปสถานสุขใจเมื่อใดก็ได้ ที่เธอรู้สึกกดดัน
Just imagine a happy place and then go there.แค่นึกถึงสถานสุขใจเข้าไว้ แล้วไปที่นั่น
Abed was having some anxiety about all the changes this year, so I may have told him to go to a happy place in his mind.อาเบดกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในปีนี้น่ะ ฉันเลยบอกให้เขาไป สถานสุขใจในความคิดของเขา
♪ I'll do it happily, but wouldn't it be funnier to go ♪#ฉันจะทำมันอย่างสุขใจ แต่ก็ ไม่ตลกเลยแม้แต่น้อย#
♪ Whatever makes you happy#อะไรก็ตามที่ทำให้เธอสุขใจ#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุขใจ
Back to top