ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สืบหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สืบหา*, -สืบหา-

สืบหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สืบหา (v.) seek See also: search, quest, cast about Syn. สืบแสวงหา, ค้นหา
English-Thai: HOPE Dictionary
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
detect(ดิเทคทฺ') vt. พบ,พบเห็น,สืบหา,สืบค้น,ตรวจพบ, See also: detectable,detectible adj.
detection(ดิเทค'เชิน) n. การพบ,การสืบหา,การตรวจพบ
detective(ดิเทค'ทิฟว) n. นักสืบ adj. เกี่ยวกับการสืบหา, Syn. sleuth
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
prier(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
quest(เควสทฺ) n.,vi. (การ) สืบหา,แสวงหา, See also: quester n. questingly adv., Syn. search
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
seek(ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for,request,inquire
English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
detector(n) ผู้สืบหา,เครื่องจับคลื่นเสียง,เครื่องตรวจวัด
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
quest(n) การค้นหา,การสืบหา,การค้นคว้า
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
seek(vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inquire for (phrv.) สืบหา See also: ถามหา, ค้นหา, ถามถึง Syn. enquire for
inquire (vi.) สืบหาความจริง See also: ตรวจสอบ, สืบสวน Syn. examine, inspect, investigate
trace (vt.) สืบหาร่องรอย See also: สะกดรอย
spy out (phrv.) สืบหาลับๆ See also: แอบสืบ, ศึกษาลับๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I put a tracer in her companion.ฉันใส่ สืบหา ในสหายของเธอ
Look into arresting the guy whose family's been trying to shut down the MC for two decades.สืบหาข้อมูลจับกุมผู้ชาย คนที่ครอบครัว พยายามกวาดล้างสโมสร ในรอบทศวรรษที่ผ่านมานี้สินะ
See if anything at all points to a personal motive.สืบหาทุกอย่างที่ชี้ถึงมูลเหตุจูงใจ
Trace that number and search everything about dead Kim Soo-jin.สืบหาเจ้าของเบอร์โทรที่ไม่ลงทะเบียน และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องคิมซู-จินผู้ตายมา
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต
But he goes crazy trying to find out.แต่เขาเริ่มเป็นบ้าเมื่อสืบหาความจริง
You know, when I went round to check up on your story.ตอนที่ผมไปสืบหาเรื่องของคุณอยู่
I want you to find out who the secret leader of the Jesuits is.จงไปสืบหาตัวผู้นำเยซูอิต
So, Louis has ordered me... to discover the true identity of the general of the Jesuit order... and to kill him.หลุยส์ได้สั่งให้ข้า สืบหาตัวหัวหน้าขบวนการ แล้วฆ่าเขา
Give me a search line, but keep it tight.ไปกันสืบหาเส้นทาง แต่เกาะติดกันไว้
According to my investigation, he emigrated to US at the age of 12, received masters in psychology, then graduated Harvard Law School, received MBA at Wharton and returned to Korea in 1999.จากข้อมูลที่ผมไปสืบหามานั้น เขาไปเรียนต่อที่อเมริกาตั้งแต่อายุ 12 เรียนจบปริญญาโททางด้านจิตวิทยา จากนั้นก็จบกฏหมายจากมหาลัยฮาร์วาร์ด จบ MBA ที่วาร์ตั้น แล้ว...
I've spent the last seven years trying to track down the people responsible for my wife's murder.ฉันใช้เวลา 7 ปี พยายามตามสืบหาตัวคนร้าย ที่ฆาตกรรมภรรยาของผม
I spend my free time tracking down the people who planted the car bomb that killed my wife.ผมใช้เวลาว่างออกติดตาม สืบหาตัวคนร้าย คนที่วางระเบิดคาร์บอมบ์ ฆ่าภรรยาของผม
Randy and I are going to snoop around here and see if we can't figure out where these clowns are hiding our witness.ฉันกับรันดี้จะไปสืบหาเบาะแสแถวๆนี้ และดูว่าพวกเราจะคิดหาหนทาง เผื่อเราจะได้พยานโง่ๆสักคนบ้าง
I came to Smallville to investigate my cousin's death.ฉันมาที่สมอลวิลล์เพื่อสืบหาการตายของ ญาติฉัน
I was trying to find out about my family.ฉันอยากสืบหาเกี่ยวกับครอบครัวตัวเอง
Moroccan officials are investigating suspects... in the shooting of an American tourist.เจ้าหน้าที่ตำรวจโมรอคโคสืบหาผู้ต้องสงสัย... เหตุลอบยิงนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน
As you might've heard, I'm here to verify the whereabouts of a young girl.คงจะรู้กันแล้ว ฉันมาสืบหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
Go. Look around Uganda for missing people.ไปสืบหาพวกคนหายดูเลยก็ได้
All that happened during our mystery-solving quest?มันเกิดอะไรขึ้นในระหว่าง -การสืบหาความลับของเรา
I asked the adoption agency to have him find us for sure.ฉันไปสอบถามองค์กรที่เขารับเลี้ยงพี่แก เพื่อสืบหาเขาดีกว่า
While we dig on the inside, our lawyer searches for the truth on the outside.ขณะที่เราขุดอุโมงก์อยู่ข้างใน ทนายของเราก็กำลังสืบหาความจริงอยู่ข้างนอก
How comes she didn't find out?เธอไม่สืบหาว่ามายังไง?
And once Linderman finds out they're dead, it's not gonna matter who killed them.และเขาต้องสืบหาจนรู้ว่าพวกเขาตายแล้ว, เรื่องคงไม่เป็นอย่างนั้นหลอก ใครฆ่าพวกเขากันหละ
I'll try to find the old JoSeon records that you're looking for.ข้าจะพยายามสืบหาข้อมูลโจซอนยุคเก่า ที่ท่านกำลังตามหาดู
So,why don't you look into your mom's pals and then give me a call and we'll talk again?งั้น,ทำไมนายไม่ลองสืบหาพวกเพื่อนๆของแม่นายดูล่ะ จากนั้นก็โทรหาฉัน แล้วเราค่อยคุยกันอีกที
I think we should go to the police. They can trace the call.ฉันคิดว่าเราควรไปหาตำรวจ เขาสามารถสืบหาร่องรอยจากโทรศัพท์
Gentlemen, let's find some answers.สุภาพบุรุษ มาสืบหาคำตอบกัน
We're trying to find an address for him.เรากำลังพยายาม_BAR_ สืบหาที่อยู่
And several locations in Philadelphia shows the suspect, Gunnery Sergeant Bob Lee Swagger, scouting shooting locations, traveling and taking wind readings.และอีกหลายแห่งในฟิลาเดเฟีย แสดงให้เห็นว่า บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์ สืบหาตำแหน่งยิง และอ่านทางลม
As the net begins to tighten nationwide, there is still no trace of Swagger.จากการสืบหา เรายังไม่พบร่องรอยใดๆของสแว๊กเกอร์ค่ะ
Agent Strahm was theorizing about the possibility of an additional accomplice to Jigsaw, other than Amanda Young.เจ้าหน้าที่ สตาฟ กำลังสืบหาใครคนหนึ่ง ซึ่งสมคบคิดกับ จิ๊กซอว์... ...ใครสักคนที่ชื่อ อแมนด้า
The police have ways to determine foul play.ตำรวจมีหนทางสืบหาร่องรอยของพวกนอกกฎหมาย
I had the office try and triangulate the signal, but it's either off or dead.ผมให้เจ้าหน้าที่สืบหาสัญญาณโทรศัพท์ แต่ว่าเครื่องถูกปิดหรือไม่ก็แบ็ตหมด
There could be traces of hydrocarbon.นั่นทำให้เราสามารถสืบหา ร่องรอยของไฮโดรคาร์บอนได้
Mike, I need a background check on a james schiller...ไมค์ คุณช่วยสืบหาประวัติ เจมส์ ชิลเลอร์ ให้ผมหน่อย
He's collecting intel, fact-finding.เขารวบรวมข้อมูล สืบหาข้อเท็จจริง
You want to investigate him because he ate a donut?คุณต้องการสืบหาเกี่ยวกับตัวเขา เพราะเขาเคยกินโดนัท
I'm gonna find her parents.ฉันจะไปสืบหาพ่อแม่เธอ
We tracked the mystery weapon to this system, that is when we found out it was an ion cannon.เราสืบหาร่องรอยของอาวุธลึกลับจนมาถึงระบบนี่ ซึ่งเราพบว่ามันคือปืนใหญ่ไอออน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สืบหา
Back to top