ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิงโต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิงโต*, -สิงโต-

สิงโต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิงโต (n.) lion Syn. สิงห์
สิงโตทะเล (n.) sea lion See also: seal
English-Thai: HOPE Dictionary
cougar(คู'กะ) n. สิงโตภูเขา, Syn. mountain lion
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
griffin(กริฟ'ฟิน) n. สัตว์ประหลาดที่หัวและปีกเป็นอินทรีและร่างเป็นสิงโต,ผู้มาใหม่, Syn. griffon,gryphon
king of beasts() n. สิงโต
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต,ราชสีห์,ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก,ผู้ที่มีชื่อเสียง,บุคคลสำคัญ,สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
mane(เมน) n. แผงคอสัตว์ (เช่นม้า,สิงโต), See also: maned adj.
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
pug(พัก) n. หมาจู,หมาจิ้งจอก,จมูกสิงโต,จมูกหักอย่างหมาจู,นักมวย vt. คลุกดินเลน,คลุกโคลน, See also: puggish,puggy adj.
pug nosen. จมูกงอนที่สั้นและกว้าง,จมูกสิงโตหรือหมาจู., See also: pugnosed adj.
sea lionn. สิงโตทะเล
sphinx(สฟิงคฺซฺ) n. รูปปั้นประหลาดมีร่างเป็นสิงโต ที่มีหัวเป็นคนหรือสัตว์อื่น,บุคคลลึกลับ,สิ่งที่ลี้ลับ pl. sphinxes,sphinges
walrus(วอล'รัส) n. สิงโตทะเลคล้ายแมวน้ำแต่มีงาใหญ่หนึ่งคู่ มีเครายาวและมีหนังหนาและหยาบ pl. walruses
English-Thai: Nontri Dictionary
leonine(adj) เหมือนสิงโต,คล้ายสิงโต
lion(n) สิงโต,คนกล้า,คนสำคัญ,ผู้มีชื่อเสียง
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sea lionsสิงโตทะเล [TU Subject Heading]
carnivoreผู้บริโภคสัตว์, สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยการกินเนื้อ เช่น แมว เสือ สิงโต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flipperฟลิปเปอร์, รยางค์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายใบพาย ใช้สำหรับว่ายน้ำของสัตว์น้ำบางชนิด เช่น แมวน้ำ สิงโตทะเล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lion (n.) สิงโต See also: ราชสีห์
lioness (n.) สิงโตตัวเมีย
sea lion (n.) สิงโตทะเล
catamount (n.) สิงโตภูเขา See also: แมวป่าขนาดใหญ่ Syn. panther, puma, cougar
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา See also: แมวป่าขนาดใหญ่ Syn. panther, puma, cougar, catamount
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา Syn. cat
puma (n.) สิงโตภูเขา Syn. panther
griffin (n.) สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)
griffon (n.) สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)
gryphon (n.) สัตว์ในเทพนิยายมีหัวและปีกเป็นอินทรี และตัวเป็นสิงโต
pride (n.) ฝูงสิงโต Syn. pack, drove
sphinx (n.) รูปปั้นสัตว์ประหลาดในนิยายกรีก ลำตัวเป็นสิงโตแต่มีหัวเป็นคน See also: สฟิงซ์
walrus (n.) สัตว์ทะเลพวกเดียวกับสิงโตทะเลและแมวน้ำ See also: ชื่อละตินคือ Odobenus rosmarus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Zebras, lions, antelopes...ม้าลาย สิงโต สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว
Hello? Lion, out of bed now.เฮ้ สิงโต ออกไปจากเตียงซะ
You think your gold and your lions and your gold lions make you better than everyone.เอ็งมันจองหองนึกว่าทอง สิงโต สิงโตทอง ทำให้เจ้าเหนือกว่าใคร
God damn it!สิงโต เสือ ฮิปโป ได้หมดแหละ
"and the fatted calf together and a little child shall lead them."สิงโตกับลูกวัวอยู่ด้วยกัน และเด็กตัวน้อยๆจานำทางพวกมันไป'
Is that how my lion wants to see me?สิงโตของข้าอยากเห็น ข้าเป็นเช่นนั้นเองเรอะ
Your lion wants to see you alive.สิงโตของเจ้าอยาก เห็นเจ้ามีชีวิต
Cowardly lion got your tongue?สิงโตขี้ขลาดเอาลิ้นของเจ้าไปงั้นเหรอ?
* You will know just how a lion would kill a man with his paws *สิงโตฆ่าคนด้วยอุ้งเล็บ
What use is a lion that can't kill?สิงโตจะมีไปเพื่อประโยชน์อะไร ถ้ามันไม่รู้จักการฆ่า?
But no, not evil. Is a lion evil because it rips a gazelle to shreds?สิงโตชั่วร้ายเพราะมันกินเนื้อละมั่ง
It's the guy lion who poofs up, too.สิงโตตัวผู้เท่านั้นถึงจะพองขน
Sea lions. These are sea lions.สิงโตทะเล นี่คือสิงโตทะเล
A male sea lion can weigh up to 700 pounds.สิงโตทะเลตัวผู้หนักได้ถึง 700 ปอนด์
Sea lions are known for their athleticism and dolphins are known for their intelligence.สิงโตทะเลเป็นที่รู้กันว่าบ้าออกกำลังกาย ปลาโลมาเป็นที่รู้กันว่ามันฉลาด
A hungry lion'll eat anything.สิงโตที่หิวจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้า
The lion had a point.สิงโตทุกตัวย่อมมีเหตุผล
This is an amazing lion. Did you do that all by yourself?สิงโตนี่สวยดี ลูกวาดเองเหรอ?
The mountain lions and the bears that competed with them for the same prey.สิงโตภูเขาและหมี ที่เข้าแข่งขันกับพวกเขา สำหรับเหยื่อเดียวกัน
The lion was naked. It seemed polite.สิงโตมันก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่ มันก็ดูสุภาพดี
He spoke of a huge wall... built so long ago... no one knew who'd made it.สิงโตหรือเสือล่ะ สัตว์กินคน เรื่องแนวนี้มันก็อีหรอบเนี้ย แล้วเขาว่ายังไงอีก
He only dreamed of places now... ... and of the lions on the beach.เขาฝันถึงสถานที่ในขณะนี้ และสิงโตบนชายหาด
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์
After that, he began to dream of the long yellow beach... ... and he saw the first of the lions.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต
And he waited to see if there would be more lions, and he was happy.และเขารอที่จะดูว่ามี จะเป็นสิงโตมากขึ้นและเขามี ความสุข
The old man was dreaming about the lions.ชายชรากำลังฝันเกี่ยวกับสิงโต
So, what are you supposed to be, a lion tamer?ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะเป็นสิงโตขี้ขลาดหรือไม่
Oh, Cowardly Lion!โอ๊ะ คุณสิงโตขี้ขลาด
This cave leads to the "Valley of the Five Lions".ถ้ำนี้จะนำเราไปสู่หุบเขาแห่ง 5 สิงโต
He said, it's better to send five lions than 500 sheep.พระองค์กล่าวว่าส่งสิงโตไป 5 ตัวดีกว่าส่งแกะไป 500 ตัว
"Only in the leap from the lion's head will he prove his worth.""ภายใน 1 ก้าวกระโด จากหัวสิงโต ที่เขาจะพิสูจน์จิตใจ."
"Only in the leap from the lion's head will he prove his worth.""ภายใน 1 ก้าวกระโด จากหัวสิงโต ที่เขาจะพิสูจน์จิตใจ.."
With sixty elephants, llamas galore With his bears and lions, A brass band and moreด้วย ช้าง 60 ตัว อูฐมากมาย ด้วยหมีและสิงโตของเขา วงดนตรี และอีกมากมาย
Plus, there's a lion in my aunt's bedroom. What should I do about that?มีสิงโตอยู่ในห้องป้าของหนูด้วย หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
You think monkeys, mosquitoes and lions are bad?คุณคิดว่าลิง, ยุง แล้วสิงโตนี่ยังไม่แย่อีกเหรอ?
How'd you Iike me to pounce on you Iike a lion, from above?ชอบมั้ยถ้าผมจะตะครุบคุณแบบสิงโต
Look, Daddy, these are the zebras and these are the lions.ดูซิพ่อนี่ม้าลาย แล้วนี่ก็สิงโต
And what if everything's changed like that... And lions lay down with lambs and colours mix with whites...แล้วถ้าทุกสิ่งเปลี่ยนไปละ เช่นสิงโตสามารถอยู่ร่วมกับลูกแกะได้หรือว่าผ้าสีสามารถซักรวมกับผ้าขาวได้
It's the Lion's Roar!มันคือวิชาสิงโตคำราม!
Who knew the Lion's Roar really exists?ใครจะไปรู้ว่าวิชาสิงโตคำรามมันจะมีอยู่จริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิงโต
Back to top