ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาวก*, -สาวก-

สาวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาวก (n.) disciple See also: follower, adherent, devotee Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์
สาวก้าว (v.) stride See also: march, step Syn. สาวเท้า, ก้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
chela(คี'ละ) n. ก้ามของกุ้งหรือปู,สาวก,สานุศิษย์, See also: ship n.
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย
paul(พอล) n. ชื่อคนผู้ชาย,ชื่อสาวกของพระเยซูคริต์
English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry on (phrv.) มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. carry on with
carry on with (phrv.) มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ Syn. carry on
proselytism (n.) การเป็นสาวก See also: การเปลี่ยนศาสนา
tunic (n.) เสื้อคลุมรัดเอวของสาวกรีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
AND HE'S BEEN VANDALIZING PROPERTY FOR ALMOST ALL 18 OF THEM."... สาวก พวกเขาทำให้ข้าสบายขึ้น..."
250 million followers today.สาวก 250 ล้านคนในวันนี้...
Men of God have the duty to speak truthfully.สาวกของพระเจ้าต้องพูดความจริง
The Nazarene's disciples, how many are there?สาวกของเยซูชาวนาซาเร็ธ มีกี่คน
Many of our followers are married. Many of them have families.สาวกของเราหลายคน แต่งงานบ้างก็มีครอบครัว
One of your followers called you about the crime-scene photos.สาวกคนนึงโทรมาบอกท่านเกี่ยวกับรูปที่เกิดเหตุ
Where are the other disciples? I will not ask again.สาวกคนอื่นๆ อยู่ที่ไหน ข้าจะไม่ถามซ้ำนะ
Fellowship has your maker and your telepath, and still you do nothin'.สาวกจับตัวผู้สร้างของนาย กับแม่สาวโทรจิตไป นายกลับนิ่งเฉย
The entire coven took part.สาวกทั้งหมดต้องมีส่วน เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
Wiccans do not ingest any kind of consciousness-altering drugs.สาวกที่เชื่อเวทมนตร์ไม่ได้สนใจ ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆเลย
They could be a Jehovah's witness for two a homosexual for three a communist for six or a Jew for eight.สาวกนิกาย Jehovah's witness คือหมายเลข 2 โฮโมเซกชวลคือหมายเลข 3 คอมมิวนิสต์คือหมายเลข 6 หรือยิวคือหมายเลข 8
Your most humble servant, Your Highness.สาวกผู้พอเพียงของท่าน, ฝ่าบาท.
What's a man of God doing here at war?สาวกพระผู้เป็นเจ้า มาทำอะไรในสงคราม
Converts receiving the mark of the Necromonger.สาวกยอมเจ็บปวดครั้งเดียว ปักหมุดเนโครมังเกอร์
Any girl's dick you want.สาวกระเจี๊ยวใดที่คุณต้องการ ผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นด้วยกับตรรกะท
What's a greek girl like you doing in melbourne?สาวกรีกอย่างแม่.. มาทำอะไรในเมลเบิร์นล่ะครับ?
Girls of type A like you are so naive and weak.สาวกรุ๊ป A อย่างเธอเนี่ยนะ ไร้เดียงสาแล้วก็อ่อนต่อโลกมากเกินไป
Well, that's what a cultist would say.สาวกลัทธิพูดงี้ทุกคน
A girl with a samurai sword caused quite a scene.สาวกับดาบซามูไรก่อเรื่อง
Green thong! I love you, green thong.สาวกางเกงในเขียว ฉันรักเธอนะ
My pediatrician growing up. Tty?สาวกุมารแพทย์ของผม โผล่หน้าขึ้นมาเลย
Girls might see my doodle.สาวก็เห็น"ไอ้นั่น" ผมหมดซิครับ
The faithful must gather in judgment for we are called to purify this filth.สาวกแห่งศรัทธาต้องรวมตัว ในการพิพากษา... ...สำหรับพกวเราจะเรียกสิ่งอันบริสุทธิ์นี้ว่าความโสโครก
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด
He's a tireless, selfless servant of the Lord.เขาเป็นสาวกของพระเจ้า ผู้เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า
Brides often are, I'm told.เจ้าสาวก็ตื่นเต้นกันทั้งนั้นแหละ
You have also taught us by His holy apostle St. paul...ท่านยังได้สั่งสอนเราผ่านทาง พระอัครสาวกนักบุญพอลผู้ศักดิ์สิทธ์
We give them what they want.ฟังนะ .. แฟนเพลงของพวกเรา สาวกของพวกเรา
What would three young Gryffindors be doing inside on a day like this?ทำไมหนุ่มสาวกริฟฟินดอร์เช่นเธอ มาทำอะไรข้างใน ในวันอย่างนี้ล่ะ
My sister and I are two halves of a whole, but we really don't get alongพี่สาวกับข้าเคยเป็นอันหนึ่งเดียวกัน แต่เราไปด้วยกันไม่ได้
Except when I dress up as a frigid bitch...เว้นแต่ว่า ถ้าฉันแต่งตัวเป็นพวกแม่สาวกามตายด้าน
My money is on the angry daughter or the ex-wife.พนันเลยว่าไม่ลูกสาวก็เมียเก่า
I saw a picture of your sisters and you and I saw your picture, and I really wanted to meet you.ฉันเป็นภาพพี่สาวกับคุณ... และฉันเห็นภาพคุณ และฉันอยากพบคุณมาก
Get that nice big-booty girl from Selena.แอ้มแม่สาวก้นสาวคนนั้น จาก Selena.
He alone has made a pilgrimage to the gates of the UnderVerse... and returned a different being.มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถ นำเหล่าสาวกเข้าสู่อันเดอร์เวิร์ส เพื่อชุบชีวิตให้กลายเป็นสิ่งใหม่
You're like brother and sister.คุณก็เหมือนพี่ชายน้องสาวกัน
Shambhala is said to be protected by the priests of the Kalachakra lamasery.เล่าลือกันว่าชามบาลาถูกพิทักษ์โดย เหล่าสาวกที่อยู่ในนิกายกาลาจักรา
Carlos, I want to see my sister and my niece in person.คาร์ลอส ฉันอยากเห็นน้องสาวกับหลานฉันตัวเป็น ๆ
You have to live, too- พี่สาวก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะ
What's this about you and Hae-won breaking up? And this text...?อะไรกัน พี่สาวกับแฮวอน เลิกกันแล้วหรอ แล้วข้อความนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาวก
Back to top