ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สารภาพผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สารภาพผิด*, -สารภาพผิด-

สารภาพผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สารภาพผิด (v.) confess See also: disclose, concede, admit Syn. ยอมรับผิด, รับผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
confessional(คันเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ n. ห้องสารภาพผิด (ที่มีพระนั่งฟัง) ในศาสนาคาทอลิก
peccavi(พีเค'วิ) n. การสารภาพผิด
penitence(เพน'นิเทินซฺ) n. ความสำนึกผิด,การสารภาพผิดต่อบาปที่กระทำไป, Syn. remorse
shrive(ชไรฟว) vt. ยกโทษบาป (หลังการสารภาพผิด) ,ถ่ายบาปโดยการสารภาพบาป,ฟังคำสารภาพ,สารภาพบาป
English-Thai: Nontri Dictionary
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
shrive(vt) ฟังคำสารภาพผิด,ล้างบาปให้,สารภาพผิดต่อพระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
confess (vi.) สารภาพผิด Syn. admit, acknowledge
confess (vt.) สารภาพผิด
admit to (phrv.) สารภาพผิดกับ See also: ยอมรับว่า (ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด), สารภาพผิด Syn. confess to
cop out (phrv.) สารภาพผิดกับตำรวจ (คำไม่เป็นทางการ)
confession (n.) การสารภาพผิด See also: การยอมรับผิด Syn. concession, acknowledgment
confessional (adj.) เกี่ยวกับการสารภาพผิด See also: เกี่ยวกับการยอมรับผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Confess and go to jail and man-rape for the next five years?สารภาพผิด แล้วโดนคนในคุกอัดถั่วดำไปอีกห้าปีนะเหรอ
An admission of guilt and a guarantee that you'll obtain treatment before working again.สารภาพผิด และยืนยันว่า คุณจะเข้าบำบัด ก่อนกลับไปทำงาน
Plead guilty, throw yourself at the mercy of the court.สารภาพผิดโยนตัวเองที่ความ เมตตาของศาล
"ln the dark she had confessed and he had forgiven."“เธอสารภาพผิดในรัตติกาล แล้วเขาก็ยกโทษให้”
They should all be arrested... put on trial, confess their crimes... sent to the country for self-criticism... and reeducation!พวกเขาควรจะต้องถูกจับ ยัดเข้าห้องทรมาน ให้พวกเขาสารภาพผิดซะ... แล้วส่งเข้าป่า ให้ไปสำนึกตน
You mean you would let a murderer a man who killed two people in cold blood walk... because, because you refuse to admit that you're wearing a piece?คุณหมายความว่าคุณจะปล่อยให้ฆาตกร คนร้ายที่ฆ่าคนถึง 2 รายอย่างเลือดเย็น ให้ลอยนวล... เพราะว่า เพราะว่าคุณไม่ต้องการยอมสารภาพผิด ว่าคุณใส่ชิ้นส่วนของมนุษย์งั้นเหรอ
What, what are you doing?อะไร พวกคุณมัวทำอะไรอยู่ เขาเพิ่งจะสารภาพผิด
He just confessed. / He did?- เขาสารภาพผิดงั้นเหรอ
Why would he confess so readily?ทำไมเขาถึงสารภาพผิดอย่างง่ายดายเช่นนั้น
We've got a suspect who just confessed.เรามีผู้ต้องสงสัย ใครที่เพิ่งสารภาพผิด
We're Not Doing Deathbed Confessions Here.นี่ไม่ใช่ที่ที่จะมานั่งสารภาพผิดก่อนตายกันนะ
So the scene in which I confess to them is imagined.ดังนั้นฉากที่ฉันสารภาพผิดกับพวกเขา มันจึงเป็นการกะทำที่เกิดขึ้นในจินตนาการ
What if I were to tell you that we have a signed confession... from one of Rashid's lieutenants... that you have been aiding them for more than a year?แล้วถ้าเราบอกคุณว่า_BAR_ เรามีจดหมายสารภาพผิด จากทหารของราชิดคนนึง
Hurry up and write your essay reflecting on what you have done.รีบๆเขียนคำสารภาพผิด
What about your reflection essay?เอ้ย แล้วคำสารภาพผิดหละ?
Surely the only thing that would interest anyone about Richard Nixon would be a confession.ก็แ่น่สิ สิ่งเดียวที่จะทำให้คนสนใจคือ ริชาร์ด นิกสัน สารภาพผิด
It is a confession of your crimes against my country.มันคือคำสารภาพผิดที่ท่านก่ออาชญากรรม กับประเทศของผม
We don't need you to confess, we already have our case. What you can do is tell us how you killed Mina.ผมจะสารภาพผิดที่ปิดบังทั้งหมด และยอมรับ...
Poor Mina.- นี่ เขาสารภาพผิดหรือเปล่า
~~ Nothing you confess ~~# ไม่ว่าเธอจะสารภาพผิดอะไร #
His parents, who believed from the bottom of their hearts that he was innocent after learning that he admitted to the crime, committed suicide.พ่อแม่ของเขา,ผู้ที่เชื่อมาตลอดว่า ลูกชายของตนบริสุทธิ์... ...หลังจากการเรียนรู้ว่าที่เขายอมรับสารภาพผิด, ยอมรับว่าฆ่าคน
Well, you've already confessed.อื้ม นายก็พร้อมที่จะสารภาพผิดแล้วนิ
Tell him we got a confession to record.บอกเขาว่าเรา ต้องบันทึกคำสารภาพผิด
Well, Tyler confessed before she died.อ้อ ไทเลอร์สารภาพผิดก่อนที่เธอจะตาย
This mea culpa? Huh?ถึงได้มายอมสารภาพผิดด้วยตัวเองงั้นเรอ
Well, I have a confession.- อ้อ ผมมีเรื่องจะสารภาพผิด
'Oh, nice try, no, no. I've got nothing to confess. 'โอ้ พยายามได้ยอดเยี่ยมนี่ ไม่ ฉันไม่มีเรื่องอะไรจะให้สารภาพผิด
You set me up for a confession?- นายจัดฉากให้ฉันยอมสารภาพผิดงั้นเหรอ
It's just a confession.มันเป็นแค่การสารภาพผิด
So you're here to confess?คุณจะมาสารภาพผิดหรือไง?
And Bree decided to come clean.บรีตั้งใจจะสารภาพผิด
Here I was getting ready to confess.ฟังนะพ่ออยากจะสารภาพผิดกับลูก
You don't confess to killing a man and then hide the details unless the details reveal more about you than the crime itself.คุณไม่ต้องสารภาพผิด ในการฆ่าคน แล้วปกปิดรายละเอียด นอกจากรายละเอียดนั้นเปิดเผย ตัวตนของคุณมากกว่า
So that the confession in the suicide note makes Ali's murder look like an open-and-shut case.อย่่างนั้น คำสารภาพผิดในจดหมายลาตาย ทำให้คดีของอลิสันดูเหมือนเป็นการเปิดและปิดคดี
Lee Kyeong Wan has personally admitted it and is absolutely guilty of corruption.ลีคยองวานยอมรับสารภาพผิดในการทุจริตจริง
A confessed murderer.ฆาตกรที่รับสารภาพผิด
Why did I confess to a crime we both know I didn't commit?ทำไมผมไปสารภาพผิด เราทั้งคู่ก็รู้ ว่าผมไม่ได้ทำ
If you're suggesting that Bailey killed himself because of a talking to, that's absurd.ถ้าคุณจะบอกว่าเบลี่ย์ ฆ่าตัวตาย เพราะการสารภาพผิด นั่นบ้าสิ้นดี
I won't let you write the book reflection. Of course, you have to tell him.ฉันไม่ได้ห้ามเธอเขียนคำสารภาพผิดสักหน่อย เธอต้องทำตามที่อาจารย์สั่งอยู่แล้ว
Sources are now confirming that Mr. Shaw will enter a guilty plea next week.แหล่งข่าวยืนยันว่าคุณชอว์ จะรับสารภาพผิดสัปดาห์หน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สารภาพผิด
Back to top