ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ว้าวุ่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ว้าวุ่นใจ*, -ว้าวุ่นใจ-

ว้าวุ่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว้าวุ่นใจ (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ Ops. สบายใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
distraught (adj.) ว้าวุ่นใจ See also: สับสน, กระวนกระวาย Syn. unhappy, restless
tumultuous (adj.) ว้าวุ่นใจ
confusingly (adv.) อย่างว้าวุ่นใจ See also: อย่างยุ่งยากใจ Syn. disturbing, troublesome
disturbing (adv.) อย่างว้าวุ่นใจ See also: อย่างยุ่งยากใจ Syn. confusingly, troublesome
tumult (n.) ความว้าวุ่นใจ
upsettingly (adv.) อย่างว้าวุ่นใจ See also: อย่างยุ่งยากใจ Syn. confusingly, disturbing, troublesome
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, I left the room to give a very fragile, very distraught patient time and space to accept what's being asked of her.คุณออกไปจากห้องนี่ ฉันออกไปจากห้อง เพื่อให้เวลา และพื้นที่แก่คนไข้แสนเปราะบาง ว้าวุ่นใจ ได้ยอมรับสิ่งที่เขาถูกขอ
Toshi, you're such an amazing narcissist.โทชิ คุณเป็นคนที่ทำให้ฉันว่าวุ่นใจอย่างมาก
I've just been a little distracted latelyผมเพียงแต่... ช่วงนี้ผมรู้สึกว้าวุ่นใจเล็กน้อย
It was all an illusion and an obsession.มันคือเรื่องหลอกลวงและทำให้เราว้าวุ่นใจ
It was minor. I ran a red light.โอ้ มันนิดเดียวเอง ฉันฝ่าไฟแดง ฉันว้าวุ่นใจอยู่
Though being alone shouldn't bother me...ความเหงา... ไม่เคยทำให้ฉันว้าวุ่นใจ
A husband must be a distraction for a female intelligence officer.นี่เป็นเรื่องที่ทำให้ว้าวุ่นใจ สำหรับจารชนหญิง เรามาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคุณ
Who heard it from a very distraught carol lockwood,ผู้ซึ่งได้รับแจ้งจาก แครอล ล็อควูดผู้ว้าวุ่นใจ
All distractions dissipate.ความว้าวุ่นใจทั้งหมดเหือดหายไป
Eleanor was distraught.เอเลนอร์ว้าวุ่นใจมาก
After everything that happened, she was still too distraught over Blackwell to go to the funeral.หลังจากเกิดเรื่องนั้นขึ้น เธอยังคงว้าวุ่นใจมาก จนงานพิธีฝังแบล็คเวลผ่านพ้นไป
Blair, you are a distraction, because when we're together you're all I think about.แบลร์ คุณทำให้ผมว้าวุ่นใจ เพราะเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน คุณเป็นสิ่งเดียวที่ผมนึกถึง
Well, I made sure you wouldn't have any distractions.ผมเเค่ทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรทำให้ว้าวุ่นใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ว้าวุ่นใจ
Back to top