ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้ำสมัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้ำสมัย*, -ล้ำสมัย-

ล้ำสมัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้ำสมัย (adj.) ultramodern See also: modern, up-to-date, novel Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค Ops. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
extremely modern (adj.) ล้ำสมัย See also: ทันสมัยมาก
supercool (adj.) ล้ำสมัย See also: ทันสมัยมาก Syn. extremely modern
ultramodern (adj.) ซึ่งล้ำสมัย See also: ซึ่งล้ำยุค, ซึ่งหัวก้าวหน้า Ops. nonmodern
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Had bought him a state-of the-art computer.ได้ซื้อคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยให้เขา
You know... do something stylish or heroic that will make her feel you're the better person.ลูกน่าจะรู้... บางสิ่งที่ล้ำสมัยหรือวีรบุรุษ ที่จะทำให้เธอรู้สึกว่าลูกเป็นคนดี
The underground complex where you will be living has state-of-the-art security and amenities.ที่ซ่อนใต้ดินมีระบบ รปภ. และสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัย
An advanced inertial guidance system.ะบบนำวิถีด้วยแรงเฉื่อยที่ล้ำสมัยที่สุด
Advanced as I am, there are situations in which human help will be required.ความล้ำสมัยที่ผมเป็นอยู่ ในบางสถานการณ์ผมยังต้องการให้มนุษย์ช่วย
But that tech is not supposed to be available for another decade.แต่เค้าว่า มันล้ำสมัยเกินไป Nตั้งอีกร้อยปีแหนะ กว่าจะใช้ได้
At our state-of-the-art judge's table,ณ สถานที่อันแสนจะล้ำสมัยพร้อมกับโต๊ะผู้พิพากษาตัวนี้
In fashion, I'm what's known as a tastemaker.ในทางแฟชั่น เขาจะเรียกทรงผมนี้ว่าล้ำสมัย
You're very advanced robot.นายเป็นหุ่นยนต์ที่ล้ำสมัยมากเลย
And trendy infusion.แต่งแต้มด้วยความล้ำสมัย
Come test-drive the most advanced neural sensory replicator,ขอเชิญทดสอบเครื่องสร้าง โสตประสาทรับความรู้สึกที่ล้ำสมัยที่สุด
In 1980, the county museum had a state-of-the-art space mission simulator sponsored by Kentucky fried chicken called the Kentucky fried chicken eleven herbs space experience.ในปี 1980 พิพิธภัณฑ์เคาน์ตี้ เป็นเจ้าของ Simulator ล้ำสมัยที่จำลองการทำภารกิจในอวกาศ โดยมี Kentucky Fried Chicken เป็นสปอนเซอร์
Dad, what do you like, modern or traditional?พ่อคะ พ่อชอบอะไร ระหว่างล้ำสมัยกับแบบโบราณหน่อย
Madrigal Electromotive also owns a subsidiary that manufactures this state-of-the-art air filtration system.บริษัทแมดริกัลอิเล็กโทรโมทีฟ ยังเป็นเจ้าของบริษัทสาขาย่อย ที่ผลิตเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ระบบการกรองอากาศ
Like my modern dance moves a little bit better than them old stale white-bread routines you've been making them do.แต่ฉันรู้สึกได้ ว่าพวกเชียร์! ชอบท่าเต้นล้ำสมัยของฉัน ค่อนข้าง มากกว่าท่าเต้นคร่ำครึ
He's not the most brilliant criminal, and his thefts aren't high-tech.เขาไม่ได้เป็นพวกอาชญากรที่ฉลาดที่สุดหรอกนะ และวิธีการโจรกรรมของเขาก็ไม่ได้ล้ำสมัยเท่าไร
You're not going into battle armed with a sophisticated computer and wizardry, clever suspension, four-wheel drive.นายไม่ได้ติดเกราะคอมพิวเตอร์ล้ำสมัย ช่วงล่างชั้นเลิศ ขับสี่ล้อเข้าสมรภูมิ นายลุยด้วยเครื่องยนต์เท่านั้น
Now, beyond that dog sneeze in a pair of reeboks, you're gonna find a state-of-the-art keypad on the basement door.ทีนี้พอผ่านไอ้เด็กเปรตนั่นไปได้ เธอจะพบปุ่มกด ชนิดล้ำสมัยที่พาไปยังชั้นใต้ดิน
We have been making impressive inroads in cutting-edge fields like bio-tech and clean energy.เราบุกวงการที่ล้ำสมัยอย่าง ไบโอ-เทค กับพลังงานสะอาด ได้อย่างน่าประทับใจ
The jobs of tomorrow are here today in our cutting-edge computer department.อาชีพของพรุ่งนี้ อยู่ที่นี่วันนี้ ในแผนกคอมพิวเตอร์ ที่ล้ำสมัยของเรา
This isn't fashion-forward or provocative.นี่ไม่ใช่แฟชั่นล้ำสมัยหรือสิ่งยั่วอารมณ์
Dr. Thredson is on the cutting edge of psychiatric medicine.หมอเธรดซันรักษา โรคทางจิตเวชแบบล้ำสมัย
The futurization of the campus decor is almost complete.แผนตกแต่งวิทยาลัย ให้ดูล้ำสมัยใกล้เสร็จแล้ว
Ahh! Uh, this is an autonomous communications device.อ้าห์ เออ มันคืออุปกรณ์ล้ำสมัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้ำสมัย
Back to top