ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกตา*, -ลูกตา-

ลูกตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกตา (n.) eyeball See also: eye Syn. นัยน์ตา, ดวงตา
English-Thai: HOPE Dictionary
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
aphakiaไม่มีเลนส์ในลูกตา
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
choroid(คอ'รอยด์) n. เยื้อหุ้มลูกตาที่อยู่ระหว่างชั้นเรตินากับชั้นสเคลอรา
eyeball(อาย'บอล) n. ลูกตา. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. stare
ocularmotor nerveเป็นเส้นประสาท 1 ใน 12 ของ เส้นประสาทของcranial nerves ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลูกตา
ophthalmoscope(ออฟแธล'มะสโคพ) n. เครื่องตรวจส่องภายในลูกตา (โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเรตินา) .
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
retina(เรท'ทะนะ,เรท'นะ) n.เยื่อเรตินา,เยื่อชั้นในสุดของส่วนหลังของลูกตา มีหน้าที่รับภาพจากแก้วตา, See also: retinal adj.
trochlear nerveเส้นประสาทของcranial nerves เส้นที่ 4 ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลูกตาทำให้มีการเคลื่อนไหว
English-Thai: Nontri Dictionary
eyeball(n) ลูกตา,ดวงตา
orb(n) วงโคจร,วงกลม,วงล้อ,ลูกโลก,ลูกตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eyeballลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humour, aqueousสารน้ำในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scleraเปลือกลูกตา, ส่วนตาขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subscleralใต้เปลือกลูกตา [มีความหมายเหมือนกับ subsclerotic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uveaผนังลูกตาชั้นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uveitisผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doll's Eye Sign Negativeลูกตาทั้งสองกลอกไปทางด้านตรงข้ามไม่ได้ [การแพทย์]
Eyeballลูกตา,ลูกนัยน์ตา [การแพทย์]
Aqueousน้ำเลี้ยงลูกตา [การแพทย์]
Aqueous Humorน้ำในช่องลูกตา, เอเควียสฮิวเมอร์, น้ำใสช่องหน้าตา, น้ำหล่อลื่นตา, น้ำในลูกตา, น้ำเอเควียส [การแพทย์]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Conjunctivaคอนจังไตว่า,เปลือกตาด้านใน,เยื่อบุตา,เยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,บริเวณตาขาว,บริเวณเยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,เยื่อนัยน์ตา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อตา,เยื่อบุลูกตา,คอนจังติวา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อบุตาขาว [การแพทย์]
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Elevationยกมือและแขนสูง,เคลื่อนลูกตาขึ้น [การแพทย์]
retinaเรตินา, จอตา, เนื้อเยื่อชั้นในสุดของลูกตา ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรูปกรวยและรูปแท่ง ที่มีความไวต่อแสงเป็นจำนวนมาก เป็นบริเวณที่ทำหน้าที่รับแสงหรือรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scleraสเคลอรา, เนื้อเยื่อลูกตาชั้นนอกสุด  (ดู eye ball ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abscess, Scleralฝีของผนังลูกตา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ball (n.) ลูกตา
eyeball (n.) ลูกตา
pupil (n.) ลูกตาดำ
eyestalk (n.) ก้านลูกตาของกุ้งหรือปู
miscarry (vi.) แท้งลูกตามธรรมชาติ
montane (adj.) ซึ่งปลูกตามภูเขา See also: ซึ่งเติบโตตามภูเขา
quickset (adj.) ซึ่งปลูกตามรั้ว
retina (n.) เยื่อชั้นในของลูกตา
sclera (n.) เยื่อหุ้มลูกตาสีขาว (ยกเว้นบริเวณกระจกตา cornea) See also: เปลือกลูกตา
scleral (adj.) เกี่ยวกับเยื่อหุ้มลูกตาสีขาว
stipes (n.) ก้านลูกตาของกุ้งหรือปู Syn. eyestalk
vitreous humor (n.) ก้อนใสๆ คล้ายวุ้นในโพรงลูกตาอยู่ระหว่างเรตินาและเลนส์ตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Expansion of the Oral mucosa, the eyes, and the rectum to accommodate rapid fluid loss.การขยายตัวของ ช่องปาก, ลูกตา และช่องทวารหนัก สัมพันธ์ไปกับการสูญเสียน้ำ ในร่างไปอย่างรวดเร็ว
Cornea, kidney, liver, heart, subcutaneous tissues, whatever that can be sold at high prices have been completely taken out and empty.ลูกตา ไต ตับ หัวใจ เนื้อเยื่อใต้ผิว อวัยวะที่ขายได้ราคาดีหายไปหมด
My eyeballs could've been sucked from their sockets!ลูกตาของฉันมันจะหลุดออกมาจากเบ้าตาอยู่แล้วนะ!
MAN: Her eyes were going crazy.ลูกตาของเธอ ดูดุดันเป็นบ้า
Male victim's eyeballs are in the ashtray.ลูกตาของเหยื่อ อยู่ในที่เขี่ยบุหรี่
Eyes and tongue removed here.ลูกตาถูกควัก ลิ้นถูกตัด, ที่นี่
Eyes blown out, evidence of torture.ลูกตาถูกเผา มีร่องรอยถูกทรมาน
You are way behind here, Axl, way behind.ลูกตามหลังเขาแล้ว แอคเซิล ตามหลัง
You died the night you were born... on the bathroom floor of a restaurant.ลูกตายตั้งแต่คืนที่ลูกเกิด บนพื้นในห้องน้ำของภัตตาคาร
Ball's trapped, green put-in.ลูกตายแล้ว.. เขียวได้เปิด
I could never leave you, not after I just got you back.ลูกตายไปแล้ว ทุกครั้งที่มีใครฟื้นจากความตาย แม่ควรเรียกว่านั่นคือปาฏิหารย์
Are you really dead?ลูกตายไปแล้วจริงๆหรอ
Pupils areixed and dilated.ลูกตาไม่ขยับ และม่านตาขยาย
Here are his eyes, and this must be his nose, and this must be his mouth.นี่ลูกตา และนี่ต้องเป็นจมูก และนี่ต้องเป็นปาก
Mama, put the coins on my eyes, 'cause I sure don't believe what I am seeing.แม่จ๋า,เอาเหรียญร้อน ๆ ยัดลูกตาหนูด้วย หนูไม่อยากเชื่อเลยว่าเห็นอะไรอยู่
Right under us at this very second could be VC tunnels.น่าจะยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะเนี่ย
Or do you say this because your son is dead?หรือท่านพูดแบบนี้เพราะลูกตา
In winter there it's white with snow as far as you can see.หน้าหนาวที่นั่นหิมะขาวโพลน สุดลูกหูลูกตา.
Get out before I pluck your eyeballs outบอกให้ออกไปก่อน ไม่งั้นฉันจะฟักลูกตาแกออกซะ
So when you have these flashes, you can see through anything? People, objects?ตกลงเวลาที่ลูกตาพร่าขึ้นมา ลูกจะมองทะลุสิ่งของหรือคนได้งั้นหรือ?
Got glass in his fucking eyes.แม่ง แก้วติดอยู่ในลูกตามัน
You can't let my son die in vain!ฉันยอมให้ลูกตายแบบนี้ไม่ได้!
Let's see, we've got resisting arrest, assaulting an officer, eye-gouging and scrotum-crushing.ขัดขืนการจับกุม ทำร้ายเจ้าพนักงาน ซ้ำฐานพยายามควักลูกตากับ... บีบอัณฑะ
(Daniel) Well, maybe not his eyeballs, then. Maybe just his veins.อาจจะไม่ใช่ลูกตา แต่ฉีดเข้าเส้นเลยก็ได้
There are thousands of people as far as the eye can see.มีคนเป็นหมื่นๆ ไกลสุดลูกหูลูกตา
I also wondered if you'd thought of monthly mixers for single parents.ควรจัดการพบปะรายเดือน ระหว่างพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพังด้วย
It's just that sometimes we single parents... have different concerns than married ones.เพียงแต่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพัง มีความต้องการต่างไป จากพ่อแม่ที่แต่งงานกัน
Did it ever occur to you that the point of the meeting... wasn't for the needs of the single parent?แม่เคยคิดบ้างไหมคะ ว่าจุดมุ่งหมายของการประชุม ไม่ใช่ความต้องการ ของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพัง
Son, they told us you were dead.ลูกพ่อ ที่โรงพยาบาลบอกว่าลูกตายแล้ว
If you don't have a girlfriend, you've got blue balls.ถ้านายยังไม่มีแฟน, นายต้องมีลูกตาสีฟ้า
If you're a virgin you've got blue balls for sure.ถ้านายยังบริสุทธิ์ นายต้องมีลูกตาสีฟ้าแน่นอน
He's got me eye. He won't give it back.มันเอาลูกตาไป ยังไม่ได้เอาคืนเลย..
You've no idea how long it took us to catch that.ไม่รู้เหรอ กว่าจะจับได้ ลูกตากระเด็นหลายหน
Big Momma, you don't wanna cook, you don't wanna clean... and you obviously don't respect what I'm trying to do with my children.บิ๊กมาม่า คุณไม่ทำอาหาร ไม่ทำความสะอาด ที่สำคัญ ไม่เลี้ยงลูกตามวิธีของฉัน
He means the big ocean, the Atlantic.ไม่ มันเรียกว่าหมาสมุทรแอตแลนติก สุดลูกหูลูกตา
She's breast-feeding, you fool.เธอต้องให้นมลูกตาทึ่ม
I'm gonna shoot you in your dang eye. In your dadgum eye.ชั้นจะเอากระสุนกรอกลูกตานาย ยิงเข้าลูกตานายเลย
This vast expanse of ice is now gone.ทุ่งน้ำแข็งสุดลูกหูลูกตาไม่มีอีกแล้ว
Kyung Chul Choi, hospitalized 12 weeks. Sang Sik Na, ruptured right eye.คุง ชัล โชย นอนโรงพยาบาลไป 4 เดือน ซัง ซิก นา ลูกตาข้างขวาแตก
DEAR, PIE-EYED, PIE-EATING BETTY.โธ่ ขนมพายลูกตา \\\ กินขนมต่อไปเถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกตา
Back to top