ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลานบ้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลานบ้าน*, -ลานบ้าน-

ลานบ้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลานบ้าน (n.) courtyard See also: yard, lawn, ground
English-Thai: HOPE Dictionary
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
courtyard(คอร์ท'ยาร์ด) n. ลานบ้าน (โดยเฉพาะที่ปิดทั้ง4ด้าน)
curtilage(เคอร์'ทิเลจฺ) n. ที่ดินที่ปลูกบ้านหรืออาคารที่อยู่และรวมทั้งลานบ้าน
garth(การ์ธ) n. ลานบ้าน,สวน
parvis(พาร์'วิส) n. ลานบ้าน,เฉลียงหน้าโบสถ์
pation. ลานบ้านที่มีอาคารหรือกำแพงล้อมรอบ,ลานบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
courtyard(n) สนาม,ลานบ้าน
yard(n) หลา,เพลาเรือ,สนาม,ลานบ้าน,คอกปศุสัตว์,ที่จอดรถ,กรมตำรวจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
garth (n.) ลานบ้าน See also: ลานวัด Syn. garden, yard
yard (n.) ลานบ้าน See also: ลาน, สนาม, บริเวณบ้าน, สนามรอบบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You should help me clean on your day offอะไรกันเนี่ย... เธอน่าจะมาช่วยฉัน กวาดลานบ้านบ้างนะ
You hear about this? There's a guy in Texas building his own rocket in his back yard.คุณได้ยินเรื่องนี้มั้ย มีผู้ชายในเท็กซัส สร้างจรวดในลานบ้านของเขาเอง
For the baby, for julie's class trip, the patio furniture and everything else susan's got me paying for.เพื่อลูก เพื่อคลาสเรียนของจูลี่ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งลานบ้าน และก็หลายๆสิ่งที่ซูซานทำให้ผมต้องหาเงินมาจ่าย
Practice... cross the torches in the courtyard to.พลังจะยิ่งมีอานุภาพ จงฝึกฝน.. จุดตะเกียงทั้งหมดในลานบ้าน แล้วข้าจะมาดูในพรุ่งนี้เช้า
There are five non flaming torches in the courtyard.ทั้งหมดมีตะเกียงอยู่ห้าตู้ในลานบ้าน
I stayed at the salvatore boarding house.ผมพักอยู่ที่ลานบ้าน ครอบครัวซาลวาทอร์
At the old salvatore boarding house.ในลานบ้านหลังเก่า ครอบครัวซาลวาทอร์
Reporting to you from the salvatore boarding house,รายงานจากลานบ้าน ของครอบครัวซัลวาทอร์
You took the road not taken. And I get the yard.คุณเอาถนน ส่วนฉันได้ลานบ้าน
And then put a big deck right here and then a flagstone patio there with sod in between.แล้วก้อหยิบชั้นใหญ่มาวางตรงนี้ ลานบ้านก็ประดับด้วยแผ่นหินแทรมด้วยหญ้า
Yeah, the, uh, the apartment across the courtyard opened up.ย้ายไปหอพัก ตรงข้ามกับลานบ้าน
My car will be outside Meadows boarding house tonight at 6:00 to conduct you to Weeping Wall.รถยนต์ของฉันจะไปจอด ด้านนอกลานบ้านพักแมโดว์ คืนนี้ตอนหกโมงเย็น เพื่อพาคุณไปที่วีดพิ่ง วอล
Buying patio umbrellas.ซื้อร่มสำหรับลานบ้าน
When you look at Kara's patio and the fact that the roommate went inside for two seconds, it's highly unlikely.เมื่อคุณดูที่/Nลานบ้านของคาร่า และความจริงที่ว่าเพื่อนร่วมห้องของเธอ/Nเข้าไปในห้องแค่สองวินาที มันแทบเป็นไปไม่ได้
They post them on the wall in Juliet's courtyard, and then these secretaries come back with this basket and they retrieve the letters every day.ไปที่กำแพงในลานบ้านจูเลียต หลังจากนั้นเลขากลุ่มนี้ก็จะกลับมาพร้อมตะกร้า พวกเขาจะมาเอาจดหมายกลับไปทุกวัน
I am safe and sound on this patio with you.ฉันปลอดภัยดีและยังอยู่กับคุณที่ลานบ้านนี้
Uh, hot tubs in the courtyard.เอ้อ, อ่างน้ำร้อนในลานบ้าน
A hot tub in the courtyard does not count.อ่างน้ำร้อนในลานบ้าน ไม่นับนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลานบ้าน
Back to top