ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลับหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลับหลัง*, -ลับหลัง-

ลับหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลับหลัง (adv.) behind Ops. ต่อหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
in absentiaลับหลัง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irreversibleเสียไปเลย, เปลี่ยนกลับไม่ได้, ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้, การเกิดชนิดไม่กลับหลัง, ชนิดที่ไม่หาย, ไม่มีการย้อนกลับ, กลับคืนสู่สภาวะปกติไม่ได้, แบบถาวร, ไม่ทวนกลับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
backbite (vt.) นินทาลับหลัง See also: พูดให้ร้าย, ลอบกัด, ทำลายชื่อเสียง Syn. scandalize
backbiting (n.) การนินทาลับหลัง See also: การพูดให้ร้าย, การลอบกัด Syn. calumny, slander
backhand (vt.) กลับหลังมือตี
rightabout-face (n.) การกลับหลังหัน See also: การหันกลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
Did you do anything behind my back again?นี่เธอทำอะไรลับหลังฉันอีกแล้วหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Back at the D.E.A., what were you and Orosco saying to each other?ลับหลัง ปปส. คุณกับโอรอสโค้ พูดอะไรกัน ?
I told you I would fill you in when there was something to tell.ลับหลังคุณ? ลับหลังคุณหรอ?
Your best friend?ลับหลังคุณ.. เพื่อนที่ดีสุดของคุณ?
Behind his fiancée's back! You try and judge me, asshole.ลับหลังคู่หมั้น จะมาว่าฉันงั้นเรอะ ไอ้คนทุเรศ
Behind my back. can you believe that? no.ลับหลังฉัน เธอเชื่อไหม ไม่
He went home last night. Kazuhiko went after himเมื่อคืนนี้เขากลับบ้าน คาซุฮิโกะกลับหลังเขา
Take one tune, know it backwards and forwards.เล่นท่อนเดียว กลับหลังแล้วเดินหน้า
Dr. Angelo has been working on something else... behind our backs.สิ่งที่ด็อกเตอร์แอนเจโลทำ.. ..ลับหลังเรา
Turn that around.อย่าสวมกลับหน้ากลับหลังครับ
Arwen ride hard.อาร์เวน... . ...ขี่ไป.อย่ามองกลับหลัง
Is that before you voted against me... and then called me a dyke behind my back?นั่นมันก่อนที่เธอจะยกมือต่อต้านฉัน และเรียกฉันลับหลังว่านังเบี้ยนหรือเปล่ายะ
Maybe not to your face.บางทีเขาอาจเรียกลับหลังก็ได้
His name spelledbackwards was Krap Nek, andl used to tease him.ชื่อของมันถ้าสะกดกลับหลังจะเป็น "Krap Nek" ซึ่งผมล้อมันเป็นประจำ
Marry me. Laughing at me in my own house.แต่งงานกันนะ หัวเราะเยาะฉันลับหลังในบ้านหรือไง?
Everyone in the neighborhood laughed so much back thenทุกคนระแวกบ้านหัวเราะลับหลังพวกเค้ากันใหญ่เลย
I want you to raise your hand if you have ever had a girl say something bad about you behind your back.ชั้นอยากให้ทุกคนยกมือขึ้น ถ้าพวกเธอเคย พูดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่พูดลับหลัง
And this time, I want you to raise your hand if you have ever said anything about a friend behind her back.คราวนี้ ฉันอยากให้ยกมือขึ้น ถ้าเธอเคย นินทาคนอื่นลับหลัง
No, because I'm trying this new thing where I don't talk about people behind their backs.ไม่ค่ะ,หนูอยากจะทำสิ่งใหม่ๆ เช่น ไม่นินทาคนลับหลัง
Spin kick, faster!เตะกลับหลัง! เร็วขึ้นอีก!
Besides, you might do something sneaky behind my back again.นอกจากนี้ เธออาจทำอะไรลับหลังฉันอีกก็ได้
You think I'm seeing him behind Mi-young's back?พี่คิดว่าฉันแอบไปพบเขา ลับหลังมิยองงั้นเหรอ?
Bonghee said that behind your back when you walked by.บองฮีชอบพูดกับนายลับหลัง เวลานายเดินผ่านเขาไปน่ะ
Tomoko dinner's chicken-egg rice bowl After 7, we'll eat without youโทโมโกะ เย็นนี้มีข้าวผัดไข่ กลับหลังทุ่มจะไม่รอนะ
I hate to speak ill of the dead, but she was a royal pain in the rump, always coming in early, working late.ฉันไม่ชอบพูดเรื่องของคนที่ตายไปแล้วลับหลัง แต่เธอคงจะทรมานมากก่อนตาย ความตายมาเยือนโดยที่ไม่รู้ตัว ทำงานจนดึก
Everyone said that behind your backทุกคนพูดแบบนั่นลับหลังนาย
You were... You! The risky business was your idea.คุณเองนั่นแหละ ที่ชอบแอบทำอะไรๆลับหลังฉันเสมอ
Damn, why's it so dark? Is it on backwards againอะไรเนี่ย ทำไมมืดจัง กลับหลังอีกแล้ว
Backwards. In the style of Leonardo himself.เขียนกลับหลังสไตล์การเขียนของลีโอนาโด
Whips crack.เบื้องหน้าพลันร้อง "กลับหลัง"
Are you talking back to me?คุณกำลังพูดลับหลังฉันเหรอ?
You make choices and you don't look back.นายเลือกได้ และอย่าหวนกลับหลัง
I feel like people are calling me a slut behind my back.ทุกๆคนนินทาว่าหนู เป็นหญิงโสโครกลับหลังกันทั้งนั้น
Your dad's plane's gonna be late. I won't be home until 8:00 or so.เที่ยวบินของพ่อจะล่าช้าส่วนแม่ก็จะกลับหลัง 2 ทุ่ม
There's a good career move.ครึ่งคำที่ฉันอาจกลับหลัง ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ดี
If she's always right there behind you with her superior version, staking out her claim as fairview's number one homemaker... she will have stolen my entire identity.ถ้าเธอจะทำอย่างนี้ลับหลังคุณตลอด ด้วยอันที่เหนือกว่า พนันได้เลยว่าเธออยากจะ เป็นแม่ครัวเบอร์หนึ่งของแฟร์วิว
Well, clearly he's not if you're going behind his back.ก็ได้ ชัด ๆ เลยว่าเค้าไม่มีส่วน ถ้าแม่ยังมาทำอะไรลับหลังเค้าแบบนี้
Mom went behind your back and told me i could.พอลับหลังคุณ แม่ก็มาบอกว่าหนูไปได้
Why'd you go behind my back?ทำไมคุณถึงทำอะไรแบบนั้นลับหลังผม
I Hope He's Not Starting To Keep Things From You...ฉันว่าเขาคงไม่ทำอะไรลับหลังเธอ
Can we put her in a reverse trendelenburg, have one of the nurses press her abdomen since she can't push?เราจะต้องให้เธออยู่ในท่่า กลับหลัง พยาบาลมากดหน้าท้องเธอตรงนี้ เธอแบ่งเองไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลับหลัง
Back to top