ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลวดลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลวดลาย*, -ลวดลาย-

ลวดลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลวดลาย (n.) design See also: pattern
ลวดลาย (n.) trick See also: talent, skill
ลวดลาย (n.) trick See also: talent, skill
English-Thai: HOPE Dictionary
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่,ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป
bolectionn. ลวดลายนูนของเฟอร์นิเจอร์
chinoiserien. ศิลปะลวดลายจีน
coat(โคท) {coated,coating,coats} n. เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ขน,เปลือก,ชั้นผิวหนัง,แผ่นตราลวดลายบนโล่,กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม,ปกคลุม,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลือบ, Syn. cover
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา
desktop(เดส'ทอพ) adj. เล็กพอสำหรับตั้งบนโต๊ะ -n. ภาพหลังฉากบนจอระบบพีซี พื้นหลังจอภาพหมายถึง พื้นหลังของจอภาพ ศัพท์นี้ใช้ทั้งกับแมคอินทอชและพีซี เมื่อใช้ระบบวินโดว์ หรือ โอเอส/ทู เราอาจกำหนดเลือกให้พื้นหลังของจอภาพมีสีใด ๆ หรือมีภาพใด ๆ ก็ได้ เช่น เราอาจกำหนดลวดลาย (pattern) ภาพเคลื่อนไหว (screen saver) ภาพ (wallpaper) ฯ ส่วนของแมคอินทอช ก็อาจกำหนดเลือกเองได้เช่นเดียวกันใน Control Panel ซึ่งอยู่ใน System Folder ดู pattern, wallpaper และ screen saver ประกอบ
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
filigree(ฟิล'ลิกรี) n.,adj.,vt. (ประดับ) ลวดลายประดับเป็นเส้นสาย,สิ่งประณีตหรือละเอียดอ่อน., Syn. filagree,fillagree
flambeau(แฟลม'โบ) n. คบเพลิง,เทียนไขขนาดใหญ่ที่ประดับลวดลาย -pl. flambeaux,flambeaus
fretworkn. สิ่งประดับ ด้วยลายสลักลวดลาย
gadroon(กะดรูน ') n. คิ้วนูนบนผนังตึกที่เป็นลวดลาย, See also: garooned adj.
garter(การ์'เทอะ) n. สายรัดถุงเท้ายาว,สายประดับลวดลาย
juggle(จัก'เกิล) vt.,vi.,n. (การ) เล่นกล,เล่นตบตา,แสดงลวดลาย,หลอกลวง, Syn. deception,manipulate
mosaic(โมเซ'อิค) n. รูปหรือลวดลายที่เกิดจากการวางชิ้นเล็ก ๆ ของแผ่นหิน แก้วหรืออื่น ๆ
openwork(โอ'เพินเวิร์ค) n. ลายฉลุ,ลวดลายโปร่ง
paraph(แพ'รัฟ) n. ลายมือ,ลวดลาย
print(พรินทฺ) vt. พิมพ์,ฝัง,ประทับ,สลัก,ทำให้เกิดภาพแท้จริง (จากภาพเน็กกาติฟว์) . vi. ทำให้เกิดภาพ,เกิดภาพ,อัดรูป,พิมพ์. n. ภาพพิมพ์,รอยพิมพ์,ตัวพิมพ์,วิธีการพิมพ์,ผ้าพิมพ์,เครื่องพิมพ์,ตราพิมพ์,ลวดลายพิมพ์,ลายดอก. -Phr. (n print ตีพิมพ์แล้ว) -Phr. (out of prin ไม่ตีพิพม์)
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network
English-Thai: Nontri Dictionary
filigree(n) เครื่องประดับ,ลวดลายประดับ
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
tracery(n) ลวดลาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coverปกหนังสือเป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน
Mosaicลักษณะเป็นลวดลายโมเสก, การตกแต่งเรียงภาพโมเสค [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
open work (n.) ลวดลาย See also: ลายฉลุ
pattern (n.) ลวดลาย See also: งานศิลป์ Syn. design, figure
tracery (n.) ลวดลาย
lotus (n.) ลวดลายดอกบัวที่ใช้ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม
mosaic (n.) ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี See also: ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี
filigree (n.) ลวดลายที่เป็นเส้นสายละเอียด See also: สิ่งประดับที่มีลวดลายเป็นเส้นสาย, ลวดลายประดับที่เป็นเส้นละเอียด Syn. fretwork, lacework, tracery
fretwork (n.) ลวดลายที่เป็นเส้นสายละเอียด See also: สิ่งประดับที่มีลวดลายเป็นเส้นสาย, ลวดลายประดับที่เป็นเส้นละเอียด Syn. lacework, tracery
sun-shaped design (n.) ลวดลายที่เป็นแสงกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: ลวดลายลำแสงอาทิตย์
sunburst (n.) ลวดลายที่เป็นแสงกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: ลวดลายลำแสงอาทิตย์ Syn. sun-shaped design
venation (n.) ลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้ See also: ลายเส้น
chase (vt.) ประดับตกแต่งโดยการสลักหรือดุนลวดลาย
filigree (adj.) ซึ่งประดับด้วยลวดลายเป็นเส้น See also: ซึ่งประกอบด้วยเส้นเล็กๆ
filigree (vt.) ประดับด้วยลวดลายเป็นเส้น
floral (adj.) ที่มีลวดลายดอกไม้ Syn. flowery, flower-patterned
flower-patterned (adj.) ที่มีลวดลายดอกไม้ Syn. flowery
mosaic (n.) เทคนิคการสร้างภาพหรือลวดลายด้วยกระจกสี
mosaically (adv.) เกี่ยวกับลวดลายแบบ mosaic
mosaicist (n.) ผู้ทำลวดลายแบบ mosaic
paisley (n.) แบบหรือลวดลายโค้งเหมือนขนนก
stencil (vt.) ประดิษฐ์ลวดลายด้วยลายฉลุ See also: ตกแต่งด้วยลายฉลุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However baroque, all deserve to be respectedอย่างไรก็ตามศิลปะขอบลวดลายพิสดาร, deserve to ทั้งหมด ถูกพิจารณา
Put a little Fred Astaire into it.วาดลวดลายให้เต็มที่เลย
"Look how the floor of heaven... is thick inlaid with pateens of bright gold."ดูเถิดปฐพีสวรรค์... ช่างร้อยเรียงลวดลายไปด้วยทองจรัส
You can tell the design dates back to before the Chin era.จากลวดลาย สามารถบอกได้ว่า... มันถูกทำขึ้นก่อนสมัย ชิน
I just wonder how he will cope if he does get the nod at some point today.ถ้าวันนี้ได้ลงเตะ ดูสิเขาจะวาดลวดลายออกมั้ย
Since this happened because of you.. Just hurry up and lend me your phone.และทั้งหมดเป็นเพราะเธอ อย่าลวดลาย เอามือถือมาเร็วๆ
The increasing amount of graffiti that appeared on it during its six-week life span.จำนวนของลวดลายที่เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ในระยะเวลา6สัปดาห์
So we should feel safe... Start the conga line!เราน่าจะออกไปวาดลวดลายกันได้แล้ว
Those handles is chased silver, ain't they?ด้ามจับที่เป็นลวดลายนั่น ทำด้วยเงินสินะ
The big names have to start stepping up for Real Madrid.พวกเขาต้องเริ่มโชว์ลวดลาย เพื่อให้รีลมาดริดกลับมาสู่เกมอีกครั้ง
Traversing the colourful mosaic of time,ราวกับข้ามเวลาผ่านลวดลายสวยงาม
It's important, even with different styles and textures.มันสำคัญ แม้แต่ความแตกต่างของ รูปแบบ และลวดลาย
So tonight, let's leave our dung in the locker room, let's pretend we're on the winning streak we're gonna start tonight, let's go out there and tear up some badger ass, come on!งั้นคืนนี้ เราต้องทิ้งมูลสัตว์ของเรา ล๊อคไว้ในห้อง มาเสแสร้งกัน เรามาออกลวดลายแห่งความชนะ เราจะเริ่มกันคืนนี้
♪ I just wanna love you, baby ♪- โชว์ลวดลายให้ดูหน่อย
I see patterned table cloths and china figurines.โอ้... ฉันเห็นลวดลายบนผ้าปูโต๊ะนั่น...
# All my people on the floor, let me see you dance # # Let me see ya ## เหล่าเพื่อนฝูงบนฟลอร์ทั้งหลาย # # วาดลวดลายหน่อยสิ เอาแรงๆ เลย #
# All my people on the floor, say let me see you dance # # I wanna see ya ## เหล่าเพื่อนฝูงบนฟลอร์ทั้งหลาย # # วาดลวดลายหน่อยสิ เอาแรงๆ เลย #
This guy and I used to wipe the courtroom floor with prosecutors.เขากับฉันเคย วาดลวดลายบนฟลอร์ห้องพิจารณาคดีกับอัยการ
Listen, I need a trip that I can fantasize forever so that I am able to have sex with my husband.ฟังนะ ชั้นต้องการทริบ ที่ชั้นจะได้วาดลวดลายให้สุดไปเลย และชั้นก็สามารถที่จะได้จ้ำจี้กับผัวชั้นได้
So let's get it going.-เอ้าส่าย... ! -วาดลวดลายได้
♪ So I got up and followed her to the floor ♪#ฉันตัดสินใจ ลงไปวาดลวดลายแข่งกับเธอ#
NaIn(courtlady)So-Yi,thepatternofbracelet .นาอิน(นางกำนัล) โซยี ลวดลายของสร้อย
Then as for the remaining, So Yi and the pattern of bracelet, which side do they belong to?ถ้างั้นที่เหลือ ทั้งโซยีและลวดลายของกำไล จะอยู่ฝ่ายไหนล่ะ
A tiger cannot change its stripes.เช่นเดียวกับที่พยัคฆ์ไม่อาจเปลี่ยนลวดลายได้นั่นแล
I'm sensing a pattern here.ฉันรู้จากลวดลายที่นี่
The pattern on the stitching's off.มันแบบลวดลายของการเย็บตะเข็บค่ะ
And it wasn't unusual for architects of that time to choose a motif, so...และมันก็เป็นเรื่องปกติของสิ่งก่อสร้างในยุคนั้น ที่จะเลือกลวดลาย ... .
And engraved.และมีลวดลาย ผมไม่อยาก
If you don't have the strength to break it, the most important things to look at are the weight color, and texture...ถ้าหากใช้วิธีหักเอาไม่ได้ ยังมีวิธีอื่นที่ใช้เป็นจุดสังเกตุ อย่างเช่นพิจารณาน้ำหนัก สี และลวดลาย
We see the precise patterns, the tessellations.เราเห็นแบบแผนที่ถูกต้องแน่นอน รูปแบบของลวดลาย
Your embriodering skills are top-notch, so those sorts of remarks are...ฝีมือการปักเย็บของเจ้า หาใครเทียบได้ยากนัก ดูลวดลายเหล่านี้สิ...
I'll give you answers about your hunter's mark when it's grown to completion.ผมจะให้ \ คำตอบคุณเกี่ยวกับ \ เครื่องหมายนักล่าของคุณ เมื่อลวดลายมันเพิ่มขึ้น จนสิ้นสุด
See how the pattern repeats at each concentric circle?ดูที่ลวดลายซ้ำๆรอบๆตรงกลางวงกลม
The carved frame surmounts an inlaid stripe, and two doors engraved with architectural motifs, surrounded by carvings of fruit and masks.กรอบแกะสลักเป็นลวดลายเส้น ประตูสองบานสลักเสลา ด้วยลวดลายสถาปัตยกรรม ล้อมรอบด้วยงานแกะสลักรูปผลไม้
Who's so good that they got your handwriting with its hearts and flourishes?ใครกันที่ช่างมีฝีมือขนาดปลอมลายมือคุณ รวมถึงรูปหัวใจกับลวดลายอื่นๆได้?
You said Jack sees me as fine China used for special guests.คุณบอกว่า เเจ๊ค เค้าเห็นผมเป็นเหมือน ถ้วยชามลวดลายงามจากจีน ไว้ใช้สำหรับเเขกพิเศษเท่านั้น
Going for a kind of a hollow-point special kind of motif.พยายามทำให้เดูป็นชนิดแอ่งที่แปลก เป็นชนิดของลวดลาย
Her body is a paraphilic love map.ร่างกายของเธอเป็นส่วนหนึ่ง ในการวาดลวดลายทางความรัก
And the tapestry here on my skin Is a map of the victories I winแล้วลวดลายบนผิวกายที่ปรากฏ คือแผนที่ชัยชนะเราทั้งหมด
You don't swing it Like you used to, manไม่ค่อยจะวาดลวดลายอย่างที่เคยเป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลวดลาย
Back to top