ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องไห้คร่ำครวญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องไห้คร่ำครวญ*, -ร้องไห้คร่ำครวญ-

ร้องไห้คร่ำครวญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องไห้คร่ำครวญ (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้ร้องห่ม, ร้องไห้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wail (vi.) ร้องไห้คร่ำครวญ Syn. groan, lament, moan, whine
wail (vt.) ร้องไห้คร่ำครวญ
wail for (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน) Syn. weep for
wall for (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน) Syn. weep for
wail over (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญกับ
wall over (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล
My Aunt from America was wailing and making a fuss grabbing grandmother and my father's hands.ป้าของฉันจากอเมริกากำลังร้องไห้คร่ำครวญเสียงดัง กุมมือมือพ่อฉันและคุณย่า
Whimpering?จะต้องร้องไห้คร่ำครวญดีมั้ยเนี่ย?
An hour and a half every other week at J.D. McFunnigan's with him and his whore.ต้องไม่มีการร้องไห้คร่ำครวญอีก รู้ไหมตอนนี้เราต้องเพิ่มเรื่อง สำนียงอังกฤษของเธอไปด้วยแล้ว, ริงโก้!
You know, if you're going to be maudlin,ถ้าเธอกำลังจะร้องไห้คร่ำครวญล่ะก็
Yeah. As my student, you running to your family, crying and sobbing is right.ก็ได้ มันเป็นสิทธิของนักเรียนของผม, ในสถานการณ์ตอนนี้ลีซอลจะมาและร้องไห้คร่ำครวญให้กับครอบครัวของเธอ
I wailed when I saw you in all those pieces.ฉันร้องไห้คร่ำครวญ ตอนนี่เห็นนายเป็นชิ้นๆ
Didn't I wail like the ugliest baby in the world?ฉันร้องไห้คร่ำครวญ เหมือนเด็กที่น่าเกลียดที่สุดในโลกใช่ไหม?
Yes, yes, of course. But the crying must stop.ใช่ ใช่ แน่นอน แต่การร้องไห้คร่ำครวญต้องหยุดได้สักที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องไห้คร่ำครวญ
Back to top