ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้เรื่องราว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้เรื่องราว*, -รู้เรื่องราว-

รู้เรื่องราว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้เรื่องราว (v.) know See also: realize, understand Syn. ทราบเรื่องราว
English-Thai: HOPE Dictionary
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
ignorance(อิก'เนอเรินซฺ) n. ความไม่รู้,ความไม่รู้เรื่องราว,ความโง่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He said if anyone ever came by knowing the things that you know, that I should hand it over right away.เขาบอกว่าถ้ามีใครซักคนมานี่ รู้เรื่องราว แบบที่คุณรู้ ให้ฉันส่งนี่ให้ทันที
But then, of course, you know the whole story.เเต่แน่ล่ะ คุณคงรู้เรื่องราวทั้งหมดเเล้ว
Then, having found out the whole story, the murderer went to the cupboard, unlocked it with the key, took out the wrench...จากนั้น หลังจากได้รู้เรื่องราวทั้งหมด ฆาตกรไปที่ตู้ ปลดล็อคด้วยกุญแจเอาประแจออกมา...
I know the stories and I know the rhymesฉันรู้เรื่องราว รู้ทุกท่วงทำนอง
Now, if he'd have said nothing, I'd have thought nothing, but... he goes on and on, telling me how he ain't done nothing... and nothing's been going on, and all this bullshit.ถ้ามันไม่พูดอะไรผมก็จะไม่คิด แต่มันพล่ามอยู่คนเดียวว่าไม่ได้ทำ ว่ามันไม่รู้เรื่องราวด้วย
But let me advise you to think the better of it. I know your disposition, Lizzy.แต่ขอให้พ่อแนะนำลูกว่าให้คิดเกี่ยวกับมันให้ดีกว่านี้ พ่อรู้เรื่องราวของลูกดีลิซซี่
The world will know our story. How I was too late to save the girl.โลกจะรับรู้เรื่องราวเรา ว่าฉันมาสายเกินกว่าช่วยชีวิตเด็ก
I want to know how it went.ฉันอยากรู้เรื่องราว..
Then bring the truck here so I can share in the experience.แล้วเอารถมาที่นี่ ฉันจะได้รับรู้เรื่องราวเหรอ
He wanted us to know the story, or at least a part of it.เขาต้องการให้เรารู้เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น, ไม่ก็เรื่องราวบางส่วน.
You're getting back at them for what they did to her.คุณได้ย้อนกลับไปรู้เรื่องราว ที่พวกนั้นเคยทำกับเธอ
You've been checking up on me.ฉันชอบรู้เรื่องราวของคนไข้ฉัน
You--you've certainly earned a-a reprimand for your unbelievably destructive tactical error.เธอ เธอเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเธอได้รู้เรื่องราวพวกนั้น แต่ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอทำด้วยวิธีที่ผิดพลาดอย่างไม่น่าเป็นไปได้เลย
You know all about me. you know all about my mom.เธอรู้เรื่องราวทั้งหมดของฉัน ของแม่ฉัน
I think you better get this clear.ฉันอยากรู้เรื่องราวของพวกชนชั้นล่างจริงๆ
He doesn't know a thing about people. Well, this is it.แต่เขาไม่รู้เรื่องราวของผู้คนเลย นี่ไง เขาอยู่ที่นี่แหละ
Also, you still haven't learned and come back to the past?แล้วนายก็ยังไม่รู้เรื่องราวช่วงที่กลับมาในอดีตใช่มั้ย?
You kill him, and no one will ever know the full extent of this conspiracy.เมือนายฆ่าเขาแล้ว ก็จะไม่มีคนรู้เรื่องราว เกี่ยวกับเรื่องนี้
I had a visitor. She seemed to know a lot about all of us.ฉันมีคนมาเยี่ยม ดูเหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเราเป็นอย่างดี
How do you know all this?นายรู้เรื่องราวทั้งหมดได้ไง?
I'd like to know the story behind your guitar.ฉันอยากรู้เรื่องราว เบื้องหลังกีต้าร์ของคุณ
To you, I am always like a young child.เพราะไม่ว่าเมื่อไหร่,สำหรับแม่แล้ว หนูก็ยังคงเป็นแค่เด็กที่ไม่รู้เรื่องราวอะไร
Once he knows the whole story.ถ้าเขาได้รู้เรื่องราวทั้งหมด
I know the whole story.ฉันรู้เรื่องราวทั้งหมด
I mean, everyone knows the stories about adam handler,ชั้นหมายถึง ทุกคนต่างก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดัม แฮนด์เลอร์
Two words--role-play.ที่รู้เรื่องราวชีวิตเขาทั้งชีวิต ง่ายๆเลยนะ แสดงสวมบทบาทสิ
And she knows that you know about the vampires.และเธอก็รู้ว่าคุณรู้เรื่องราวของแวมไพร์
I mean, someday, they're gonna be old enough.ฉันหมายถึง สักวันหนึ่ง พวกเขาโตพอที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆ
I don't want to know anything about you.แม่ไม่ได้อยากรู้เรื่องราวอะไรของแก
It was nice to hear all those stories about your childhood.มันดีมากเลยที่ได้รู้เรื่องราวในวัยเด็กของคุณ
Second, for making assumptions about your employer's personal life without basis;ข้อที่สอง, สำหรับการสร้างสมมติฐานส่วนตัวของนายจ้าง โดยไม่รู้เรื่องราวมาก่อน
Oh, you want to know so badly.โอ้,เจ้าอยากรู้เรื่องราวร้ายร้าย.
How knows their way around borders...ที่รู้เรื่องราวรอบๆชายแดนและบริเวณนี้
No. No, I need to know specifics.ไม่ใช่ๆๆ ฉันอยากรู้เรื่องราวเจาะจงเป็นพิเศษ
I've said that and you don't get it? You're really insensitive, you know that?ฉันเคยบอกแล้วและเธอก็ไม่เข้าใจ เธอค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรับรู้เรื่องราวอะไร รู้รึเปล่า
You hold on to it and let others hear his story.ให้คนอื่นได้รู้เรื่องราวของเขาด้วย
She knows our history, and if she tells Serena that we used to date, she'll get suspicious.เธอรู้เรื่องราวในอดีตของเรา และถ้าหล่อนบอกเซรีน่า ที่พวกเราเคยเดทกัน หล่อนก็จะสงสัย
You don't know the whole story.ลูกน่ะไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดนี่
But no one will know the real story.แล้วก็จะไม่มีใครรู้เรื่องราวที่แท้จริง
He is the go-to guy on Libyan affairs.เขาเป็นคนที่รู้เรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับลิเบีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้เรื่องราว
Back to top