ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้จักดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้จักดี*, -รู้จักดี-

รู้จักดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้จักดี (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, be used to, habituate Syn. ชอบพอ, สนิท, คุ้นเคย Ops. แปลกใหม่
รู้จักดี (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท Ops. แปลกใหม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
know someone like a book (idm.) รู้จักดีมาก
know something like a book (idm.) รู้จักดีมาก
know something only too well (idm.) รู้จักดีมาก See also: เข้าใจบางสิ่งเพราะเคยมีประสบการณ์มา
know to (phrv.) เป็นที่รู้จักดีต่อ (หรือของ)
not know someone from Adam (idm.) ไม่รู้จักดี See also: ไม่รู้จักบางคนอย่างดี
repertoire (n.) บทละครหรือบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี Syn. stock, repertory, collection
repertory (n.) บทละครหรือบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, he was last seen with Agent Neal and someone you're all familiar with -เอาล่ะ ล่าสุดพบเขา อยู่กับนักสืบนีล และคนที่ทุกคน รู้จักดี -
I did, Your Grace. Finest man I ever met.รู้จักดี เขาเป็นคนเลิศล้ำที่สุดที่ข้าเคยพบ
Well enough to trust him?รู้จักดีพอที่จะไว้ใจเขามั้ย
I followed you on many adventures... but into the great unknown mystery...ผมทำตามที่คุณในการผจญภัยจำนวนมาก ... แต่เป็นความลึกลับที่ไม่รู้จักดี ...
All right, you know this one.เอาละ นายรู้จักดีนี่นา.
Gay men know designers. Straight men don't.พวกเกย์จะรู้จักดีไซน์เนอร์ ชายแท้ไม่รู้จัก
This is a room I know all about.นี่คือห้องที่ฉันรู้จักดี
This is where all the stories- you know the ones-ที่นี่มีเทพนิยายทุกเรื่อง- ที่คุณรู้จักดี-
This game will take place in a room not much bigger than the room you've spent most of your life in.เกมส์อยู่ในสถานที่นี้ ซึ่งมันไม่ใหญ่กว่าห้องเลย คุณรู้จักดี ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณ
Our primary suspect is someone you know well --ผู้ต้องสงสัยหลักของเรา เป็นคนที่คุณรู้จักดี
But our primary suspect is someone you know well sergeant James Doakes.แต่ผู้ต้องสงสัยของเรา เป็นคนที่คุณรู้จักดี จ่า เจมส์ โดคส์
And to see a street corner you knew so well and be afraid of its shadow.และได้เห็นหัวมุมถนนที่เรารู้จักดี... ...และกลัวเงามืดของมัน
I know a damn bear track when i see one!ถ้าเป็นหมีน่ะผมรู้จักดี มันจะทิ้งรอยไว้
Otherwise known as psychosomatic.อีกนัยที่รู้จักดีในคำว่า ปัญหาทางใจ
An insider has a leg up.ยังไงคนในเรารู้จักดีกว่า
But today's date... it's been known for over 1,000 years.แต่วันนี้ เป็นวันที่รู้จักดีในอีก 1000 ปี
There are a few precious things I know anything about in this world.มีน้อยสิ่งที่ควรค่า ที่ผมรู้จักดีในโลกนี้
Dear heart, how do you know Dylan?ลูกรัก ลูกรู้จักดีแลน ได้อย่างไรกันจ๊ะ?
Charlie, do you... do you know Dylan from school?ชาร์ลี หนูรู้จักดีแลน จากโรงเรียนรึ?
They are led by Zaire Powell or as he is better known to his followersพวกเขาถูกนำโดย Zaire Powell หรือเป็นที่รู้จักดีในหมู่สาวกของเขาในนามของ
Also known as mark renbe?ที่รู้จักดีในนาม มาร์ค เรนบี้
Everybody's heard of Guadalcanal and the 1st Marine Division.ทุกคนรู้จักดีครับ ทั้งกัวดาลคานาล.. และ กิตติศัพท์ของหน่วยนาวิกโยธินที่ 1
You're not telling me everything. I don't know any d.ผมไม่รู้จักดี.กิบบอนส์
I'll rip you from limb to limb without even blinking and you know it.ฉันจะฉีกซี่โครงแก ชิ้นแล้วชิ้นเล่า โดยไม่ต้องกระพริบตา แม้แต่น้อย และแกรู้จักดี
God, I know Deon. I just did a skip trace for him last year.พระเจ้า ผมรู้จักดีออน ผมตามหา คนที่หนีออกนอกเมืองให้เขาเมื่อปีที่แล้ว
I wish it wasn't true, but... sounds a lot like the Serena I used to know.ฉันหวังว่ามันจะไม่จริง แต่.. ฟังดูเหมือนเซเรน่าที่ฉันรู้จักดี
You know every street in London. You know exactly where we are.คุณรู้จักถนนทุกสายในลอนดอน / คุณรู้จักดีว่าเราอยู่ที่ไหน
One thing about being a cabbie - you always know a nice quiet spot for a murder.เรื่องนึงของคนขับแท็กซี่คือ... คุณรู้จักดี จุดดีๆเงียบๆสำหรับการฆาตกรรม
Actually, it has a number of medicinal purposes, as you well know.ความจริงแล้ว มันถูกใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้หลายอย่าง อย่างที่เธอก้อรู้จักดีนิ่
41 years old, well-known local Reverend.อายุ 41 ปี เป็นบาทหลวงที่เป็นที่รู้จักดีในละแวกนี้
And Aksh is the most famous horse in the empire.มันเป็นม้า เป็นที่รู้จักดีที่สุดของเปอร์เชีย นี่จะช่วยกลบรอยเท้าของมัน
In the heart of Sudan, there is a tribe of warriors known as the Ngbaka.กลางประเทศซูดาน มีเผ่านักรบหนึ่ง รู้จักดีในนาม อัมบาการ์
That's true. He's got a reputation for being a playboy.อืม เค้าเป็นที่รู้จักดี ในเรื่องการเป็นหนุ่มเพลย์บอย
Uh, these are mostly people I've met through the years in the Caribbean.เอ่อ คนพวกนี้ส่วนมาก ฉันรู้จักดี ในช่วงปี ในคาริเบียน
Like you'd commute to work or to the gym.ผู้ต้องสงสัยจะอยู่ใน พื้นที่ๆตัวเองรู้จักดี
Your best friend whom you know so well, you even have his username and password.เพื่อนรักของนาย คนที่นายรู้จักดีที่สุด นายมีแม้กระทั่งยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของเขา
Now bear down on it like the seventh grade noogies we all know too well.ทีนี้กดลงไปเหมือนโดนบีบไหล่ ตอนอยู่เกรด 7 ที่เรารู้จักดี
I cross-referenced Rubina Jafari's contacts with Ramsay's known associates.ผมเจาะรายชื่อผู้ติดต่อในมือถือของ รูบิน่า จาฟารี พบคนที่แกรมซี รู้จักดีคนหนึ่ง
It's like he's a wizard and I'm his mage.ราวกับว่าเขา เป็นพ่อมดและฉันเป็นลูกศิษย์เขา (mage - คนเล่นเกมน่าจะรู้จักดีนะ)
And the crowd well knows that with one swing of his bat, this fellow`s capable of making it a brand-new game again.การแกว่งไม้ของเขาที่รู้จักดี นี้สามารถทำให้มันเกมใหม่อีกครั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้จักดี
Back to top