ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูก้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูก้น*, -รูก้น-

รูก้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูก้น (n.) anus See also: buttocks, bottom, rump Syn. ก้นกอย
รูก้น (n.) anus See also: rectum Syn. รูขี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Michael Cera's butthole as adorable as I pictured?รูก้นของไมเคิล เชร่าเนี่ย น่าหลงใหลที่ฉันคิดมั้ยวะ?
Who the fuck are you?จะเป็นไปได้ไหมถ้าให้วางไว้ที่รูก้นคุณหนะ?
I mean without getting all holy on your ass I believe... what?ไมใช่ปาฎิหารย์ในรูก้นนะิ ชั้นเชื่อจริงๆ อะไรนะ?
Slide that hand one inch south of the equator and I will bust you on your ass, twinkle-toes,ลองเลื่อนมือ ต่ำกว่านั้นอีก ผมจะเตะก้นคุณ ถึงรูก้นเลย
I been drinking in this shithole all my life,ฉันดื่มในรูก้นนี้ชีวิตของฉันทั้งหมด
That man has fingers in all the proper assholes.มันมีนิ้วอยู่ในรูก้นถูกรู
I'm sure barca will find another tight hole to sit on his cock.ข้ามั่นใจว่าบาก้าจะหารูก้นใหม่สำหรับหำของมันได้.
We're dead because of this stupid asshole.เราจะตายเพราะไอ้หน้ารูก้นเนี่ย
Does-does he have a butthole?เค้า เค้า ไม่มีรูก้นใช่มั้ย
He does not have a butthole.เค้าไม่มีรูก้นหรอกค่ะ
You're just a flawed man with a big old butthole.คุณมันก็แค่ไอ้คนด่างพร้อย กับรูก้นมหึมาเท่านั้น
He claims you are no woman at all, but a man who... hides his cock in his own asshole.เขาอ้างว่าท่านไม่ใช่ผู้หญิง แต่เป็นชาย... ที่ซ่อนท่อนเนื้อไว้ในรูก้น
Now you can take it, turn it sideways, shove it right up the old poop chute.คราวนี้นายฟังได้เลยนะ หันขยับไปทางข้างแล้วยัดเข้า ในรูก้นเหี่ยวๆนายซะ
So fucking close!และยัดเข้าไปที่รูก้นเธอ แม่งเกือบไปแล้ว!
It's the bit of skin between your vagina and your bumhole.มันคือหนังระหว่างช่องคลอดกับรูก้นน่ะ
Now everybody's on the box cover with gaping assholes.ตอนนี้ทุกคนอยู่บนปก พร้อมกับรูก้นกว้าง ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูก้น
Back to top