ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รื้อฟื้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รื้อฟื้น*, -รื้อฟื้น-

รื้อฟื้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รื้อฟื้น (v.) resurrect See also: bring back, renew, revive, reintroduce
English-Thai: Nontri Dictionary
reopen(vi,vt) เริ่มใหม่,เปิดใหม่,รื้อฟื้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reconstitutionการรื้อฟื้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reopening a caseการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rake up (phrv.) รื้อฟื้น Syn. rake over
rake up (phrv.) รื้อฟื้น (เรื่องราวที่ไม่ดีหรือเสื่อมเสียในอดีต) See also: ขุดคุ้ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then Foster and Monroe, in their madness, brought back the miracle of power for a few precious seconds, only to launch nuclear missiles.แล้วฟอสเตอร์และมอนโร, ในความบ้าคลั่งของพวกเขา, รื้อฟื้น ความมหัศจรรย์ของการใช้พลังงาน สำหรับวินาทีที่มีค่าน้อย
Let's create some memories.รื้อฟื้นความทรงจำกันเถอะ
During our last renovation, we had to replace the safe boxes, and we put yours inside a new one.รื้อฟื้นความหลังขึ้นมาใหม่ เราจำเป็นต้องสับเปลี่ยน เปลี่ยนมันไปในที่ใหม่ และใส่ความทรงจำใหม่ เข้าไปในตัวคุณ
Get back on the good side, remind her of the good times.รื้อฟื้นช่วงวันเวลาดีๆของเธอ รื้อฟื้นช่วงวันเวลาดีๆของเธอ
Stir this all up again? It's so....รื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาอีก?
Daddy, please! Let's just go home.และคุณอาจมีบางอย่างที่ดีกว่า ที่จะรื้อฟื้น
Listen up. You do not reopen this case. From now on, I'm handling it for her.ฟังไว้ ไม่ต้องไปรื้อฟื้นคดี ฉันจะดูแลเธอเอง
The case is closed. Why would I...?- คดีปิดแล้ว ฉันจะรื้อฟื้นคดีทำไม
Yeah. Allow me to refresh your memory.ครับ ผมขออนุญาตรื้อฟื้นความจำคุณสักนิด
Well, then perhaps I can refresh your memory.ได้ งั้นผมจะช่วยรื้อฟื้นความจำพ่อให้
There is no need to speak to Edmund about what is past.ไม่จำเป็นที่จำต้องไปรื้อฟื้น \ อะไรที่เกิดขึ้น...
And so, I reopen and ran through the case file again.ดังนั้น,ผมจึงรื้อฟื้นและทำคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง
Le Chiffre arrived yesterday and spent the time reestablishing old relationships.เลอชีฟ เพิ่งมาถึงเมื่อวาน ..และใช้เวลาที่มีรื้อฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆ
Don't go there, colonel.อย่ารื้อฟื้น โคโลเนล
It's not good to remember a bad memory.การรื้อฟื้นเรื่องแย่ๆเป็นสิ่งที่ไม่ดี
(chuckles) NO NEED TO REHASH DETAILS OF DECADES PAST.ไม่มีประโยชน์จะมารื้อฟื้นเรื่องที่ผ่านมานมนานแล้ว
But due to recent events, We have reinstated that research.แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้รื้อฟื้นการวิจัยนั้น
Yeah, why Mick is so riled up about a 25-Year-Old case.อืม ทำไมมิคถึงรื้อฟื้นคดีเมื่อ25ปีที่แล้ว
I DIDN'T - I DIDN'T WANNA BRING UPฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีก
None of them will ever understand.มันทำให้ผมรื้อฟื้นอะไรหลายอย่าง
I've been told my father ran the cafe at first, but I have almost no recollection of it.ผมเคยบอกให้พ่อทำมันเป็นร้านกาแฟ แต่ผมไม่อยากจะรื้อฟื้นถึงมันอีก
And finish burning that.และอย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมาอีก
If you want to resurrect old trauma with this bitch, you do it on your own goddamn time.ถ้าแกอยากจะรื้อฟื้นความหลัง อันเจ็บปวดกับนังสารเลว แกควรจะหาเวลาที่เหมาะสมห่าของแกเอง
We needed to wipe the slate clean, right?เรามารื้อฟื้นความหลังกันดีมั้ย ?
I don't want to be reminded of the past.ฉันไม่อยากรื้อฟื้นอดีต
You're gonna have to freshen my memory.เธอต้องรื้อฟื้นความทรงจำให้ฉันใหม่
The police don't want to reopen the case, but we can request a stay of execution.ตำรวจไม่ต้องการรื้อฟื้นคดีนี้ แต่เราสามารถขอชลอการประหารชีวิต
Glad we could move past our history, Filip.ดีใจที่เราได้รื้อฟื้นความหลังกันอีกครั้ง ฟิลิป
She's not digging into Sam Crow.เธอไม่ได้มารื้อฟื้นคดีกับพวกSam Crow
We were just catching up is all.เราแค่รื้อฟื้นความหลังเท่านั้นเอง
Yeah, I mean, I might need a bit of polishing,ฉันแค่รื้อฟื้นนิดหน่อยก็โอเคแล้ว
So if you've come back here to... rekindle something between us...เพราะงั้นถ้าคุณ กลับมาเพื่อ... รื้อฟื้นอะไรระหว่างเรา...
But instead of wasting your time poking around in the past,แต่ แทนที่จะมาเสียเวลาของคุณ มารื้อฟื้นเรื่องในอดีต
I don't care what woman you carry on with at night, as long as you... show up for duty in the morning.นี่อยากจะมารื้อฟื้นกฎเก่าๆ เลยไปฝึกพูดมาหรือ ฉันอยากจ.. จะ...
I didn't mean to be dismissive of your pain.พ่อไม่ได้มีเจตนารื้อฟื้นความหลัง ให้ลูกต้องเจ็บปวด
Oh. i'm sorry.โทษที ฉันไม่ได้จะรื้อฟื้น
I can't believe you'd bring that up.ฉันไม่อยากเชื่อเธอจะรื้อฟื้นอีก
"When can we drink to our memories again?"เมื่อไรเราจะได้ดื่มเพื่อรื้อฟื้นความหลังกันอีกนะ?
You need a moment to recover?นายอยากจะรื้อฟื้นหน่อยไม๊?
It's all right. We're just old friends reconnecting.ไม่เป็นไร เราแค่รื้อฟื้นความสัมพันธ์กันน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รื้อฟื้น
Back to top