ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราบรื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราบรื่น*, -ราบรื่น-

ราบรื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราบรื่น (v.) be convenient See also: be comfortable, be easy to Syn. ฉลุย, สบาย Ops. ติดขัด
ราบรื่น (adv.) easily Syn. สบาย Ops. อย่างยากเย็น
ราบรื่น (v.) be inconvenient Syn. ขลุกขลัก
ราบรื่น (adj.) inconvenient Syn. ขลุกขลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
flow(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจาก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,ปลิว,ปลิวสะบัด,โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล,ท่วม,ไหลบ่า. n. การไหล,การไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,การไหลบ่า,การหลั่ง,การมีประจำเดือน,การเคลื่อนตัวของพลังงาน,ลูกศรช
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
hobble(ฮอบ'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) เดินขาเป๋,เดินกระโผลกกะเผลก,ดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น. n. ที่ผูกม้าหรือสัตว์อื่น,สถานการณ์ที่ไม่ราบรื่น., See also: hobbler n. hobblingly adv., Syn. walk lamely
oiliness(ออย'ลิเนส) n. การทาด้วยน้ำมัน,การมีน้ำมันเจือปน,ลักษณะที่เป็นน้ำมัน,ความเยิ้มไปด้วยน้ำมัน,การเอาอกเอาใจ,การประจบ,ความราบรื่น,ความกลมกล่อม
oily(ออย'ลี) adj.,adv. เป็นมัน,ซึ่งมีน้ำมัน,เอาอกเอาใจ,ราบรื่น,กลมกล่อม., See also: oiliness n., Syn. polished
propitious(พระพิช'เชิส) adj. เอื้ออำนวย,นิมิตดี,เป็นมงคล,ราบรื่น., See also: propitiousness n., Syn. favourable
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene,calm
seamy(ซี'มี) adj. ไม่ราบรื่น,ไม่พอใจ,เกี่ยวกับตะเข็บ,มีลักษณะเป็นตะเข็บ,ชั่วร้าย,สกปรก
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น
tabular(แทบ'ยะลา) adj. เกี่ยวกับโต๊ะ,เกี่ยวกับตาราง,ราบรื่น,เป็นแผ่น.
tranquil(แทรง'ควิล) adj. สงบ,สงบเงียบ,สงบสุข,ราบรื่น, See also: tranquilly adv. tranquilness n., Syn. peaceful ###A. troubled
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity
unfavo(u) rable (อันเฟ'เวอระเบิล) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ราบรื่น,ไม่อำนวย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ., See also: unfavo (u) rably adv., Syn. negative
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
untoward(อันทอร์ด') adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง,ไม่ราบรื่น,งุ่มง่าม,ไม่ถูกกาลเวลา.
wheel(วีล) n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ, See also: wheel
English-Thai: Nontri Dictionary
equable(adj) เสมอเหมือนกัน,สม่ำเสมอ,เสมอภาค,ราบรื่น
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
hobble(n) การเดินกะเผลก,การพูดตะกุกตะกัก,ความไม่ราบรื่น
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย
smooth(adj) เรียบ,เกลี้ยง,ราบรื่น,ลื่น,กลมกล่อม
still(adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล
tabular(adj) จัดเป็นตาราง,แบน,ราบ,ราบรื่น
tranquil(adj) เงียบสงบ,เยือกเย็น,ราบรื่น,สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
smooth (adj.) ราบรื่น See also: ไม่มีปัญหา
fluid (adj.) ที่ราบรื่น (การเคลื่อนไหว, ดนตรี) Syn. flowing
seamy (adj.) ที่ไม่ราบรื่น See also: ไม่น่าพอใจ Syn. disappointing, sordid, unpleasant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It went much better than I hoped for.ราบรื่นกว่าที่ผมหวังไว้ซะอีก
Nice and neat. Everything's accounted for, except your old shell.ราบรื่นดี, ทุกอย่างฟังดูสมเหตุสมผล, ยกเว้นเรื่องร่างเก่าคุณ.
Oh, very smooth. Completely justified.ราบรื่นมาก เป็นธรรมอย่างที่สุด
It's totally smooth.มันเป็นไปอย่างราบรื่นโดย สิ้นเชิง
Was the stone very smooth like a rock from a sacred river?หินเป็นอย่างราบรื่นเหมือนหินจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์?
Paulie had the union people scare them with a strike. It was beautiful.พอลลี่ส่งคนไปจัดการพวกเขา ทุกอย่างราบรื่น
You're a bodyguard, aren't you?งานอะไรจะราบรื่นซะหมดล่ะ คุณเป็นบอดี้การ์ด.. ก็รู้นี่
Bumpy sleigh ride, Jack?แจกของขวัญราบรื่นดีไม๊หละ แจ๊ค?
Isn't love wonderful?ชีวิตคู่ราบรื่นดีไหม?
It wouldn't work. And I want to be free.มันไม่ราบรื่น ฉันอยากมีชีวิตอิสระ
And he's hired me to see that things go smoothly, understand?เขาจ้างผมมาตรวจสอบว่าทุกอย่างราบรื่นดีมั้ย
It will be just fine. You know that, don't you?มันต้องราบรื่นแน่ ๆ เธอก็รู้นี่ ใช่มั๊ย ?
Good luck with your exhibition.ขอให้นิทรรศการราบรื่นนะ
Now, with gadget out of the way, it should be smooth sailing from here on.คราวนี้ ในเมื่อแก็ดเจ็ทออกไปพ้นทาง ฉัน... แต่นี้มันก็น่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น
The movie is not doing so well this time around.หนังครั้งนี้น่ะไปไม่ค่อยราบรื่นเลยนะ
Tomorrow's going to be great.เราคงจะอยู่ที่นี่กันอย่างราบรื่น
When life goes well, it's a sudden gift, it cannot last forever.มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรได้รับ เมื่อชีวิตราบรื่น มันคือของขวัญโดยไม่รู้ตัว มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไป
Your relationship with Ju-Mong didn't go well, but your fates are joined.ความสัมพันธ์ของเจ้ากับจูมงจะไม่ราบรื่น แต่โชคชะตาของเจ้าทั้งสองนั้นเกี่ยวข้องกัน
Nothing must go wrong with the wedding etiquette, so that the Bride fetching ceremony can go on smoothly.ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามจารีตประเพณี เพื่อที่งานมงคลสมรสจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น
I bet even the roads on the moon ain't this smooth.ฉันเดิมพันแม้ถนนบนดวงจันทร์ ไม่ได้นี้ได้อย่างราบรื่น
We're gonna come out of this. Everything is gonna be fine, all right?เราต้องมีทางออก ทุกอย่างต้องราบรื่นน่า
You said that before, when I got pregnant. "It'll be fine."ก่อนท้องก็บอกว่า"ราบรื่น"
Why is it so impossible to put together a decent run-through?ทำไมมันถึง เป็นการซักซ้อมที่ราบรื่นไม่ได้
Mine wasn't exactly uneventful either.แต่ของผมก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะ
Measures taken to make sure that the process goes as smoothly as possible.ตั้งมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการจะราบรื่นที่สุด
Sometimes the process goes smoothly, as in your case, and other times-- well, let's just say some people misinterpret our motives, and then it can go...ผู้คนอย่างคุณ บางเวลากระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น อย่างเช่นในกรณีของคุณ และในบางเวลา
Serena's visit was short and apparently not very sweet.การไปเยี่ยมของเซเรน่ามันช่างสั้นนัก แถมยังไม่ราบรื่นอีกต่างหาก
Everything was goin' smooth at the safe house when the woman draws a gun.เริ่มต้นทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับ
Well, it's about how... love is all very well, but you have to be sensible.มันเกี่ยวกับ ความรัก ที่จะดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยต้องอาศัยเหตุผล
It's not really as bad as it seems. It's all gonna be done in any case.มันไม่แย่อย่างที่คิดหรอก ไม่ต้องราบรื่นแน่ๆ
If we're gonna make this relationip work, Then you have to trust me, and...ถ้าเราจะทำให้ความสัมพันธ์เราราบรื่น คุณต้องเชื่อใจฉัน และ..
You think any of this is going to go down quiet?นายคิดว่างานนี้มันจะราบรื่นงั้นหรือ
Everything will be fine.ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่น
Well, it won't be comfortable, but it will be possible.อืม มันก็คงจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นัก, แต่ก็ยังโอเคอยู่
Trust me. It'll be fine.เชื่อผม ทุกอย่างจะราบรื่น
Take care of the Councillor, and it'll move like shit through a goose.ใต้โต๊ะให้สส.เมื่อไหร่ ทุกอย่างก็จะราบรื่น
I'm doing it for his own safety.- ไม่ต้องขอบใจหรอก ก็แค่ทำให้แน่ใจ ว่าทุกอย่างจะไปอย่างราบรื่น
He thinks our marriage has been fine for the most part.เขาคิดว่าชีวิตคู่เราส่วนใหญ่ราบรื่นดี
Our marriage has been fine until this year.ชีวิตคู่เราก็ราบรื่นดีจนมาปีนี้แหละ
We were really hoping to settle this today.พวกเราหวังไว้เช่นนั้นจริงๆ ว่าเรื่องในวันนี้มันจะราบรื่นไปด้วยดี

ราบรื่น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราบรื่น
Back to top