ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชการลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชการลับ*, -ราชการลับ-

ราชการลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชการลับ (n.) confidential affair
English-Thai: HOPE Dictionary
ciaabbr. Central Intelliqence Agencyสำนักงานสืบราชการลับ
secret agentn. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ,ผู้สืบความลับ, Syn. spy
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ
spy(สไพ) n. จารชน,จารบุรุษ,ผู้สอดแนม,นักสืบ,นักสืบราชการลับ,สปาย vi.,vt. สอดแนม,เป็นจารชน,เป็นนักสืบ, Syn. agent,scout,snoop,pry
English-Thai: Nontri Dictionary
spy(n) คนสอดแนม,จารชน,นักสืบราชการลับ,สายลับ,สปาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secret service; service, secretหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligenceเรื่องสืบราชการลับ
Secret serviceการสืบราชการลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intelligence (n.) การสืบราชการลับ See also: การหาข่าวกรอง
intelligence (n.) หน่วยสืบราชการลับ See also: ผู้สืบความลับ Syn. espionage, secret Ops. service, spy
secret service (n.) หน่วยสืบราชการลับ See also: หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ Syn. intelligence, informer, espionage, spying
secret serviceman (n.) เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ
spying (n.) หน่วยสืบราชการลับ See also: หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ Syn. intelligence, informer, espionage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An embassy for an intelligence beyond ours a shape of some kind for something that has no shape.สถานทูตหน่วยสืบราชการลับ ของเราเกิน รูปร่างของบางชนิด สำหรับสิ่งที่มีรูปร่างไม่
These examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ
Now, secret work can be very risky.หน่วยสืบราชการลับ ย่อมมีความเสี่ยง
I'm sorry I'm late.- นั่งลง! เริ่มทำข้อสอบได้ ขอโทษ [ หน่วยสืบราชการลับรัสเซีย KGB ย่อมาจากอะไร?
It is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย
Basic. most common slip-up in espionage.- ความรู้พื้นฐานที่นายควรรู้ ในงานสืบราชการลับ
I'm from British Intelligence.ฉันมาจากหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษ
The notebooks don't mesh with any disinformation artist, con man or intelligence peddler we know.โน๊ตบุ๊คไม่ตาข่ายกับศิลปินบิดเบือนใด ๆ นักโทษชายหรือเร่ขายหน่วยสืบราชการลับที่เรารู้
British Intelligence showed you the letter for the first time in Lisbon?หน่วยสืบราชการลับของอังกฤษแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นตัวอักษรเป็นครั้งแรกในลิสบอน?
That signal has been sent back to us hugely amplified an unmistakable sign of intelligence.สัญญาณที่ได้รับการส่งกลับมา ให้เราขยายอย่างมหาศาล เครื่องหมายแน่แท้ของ หน่วยสืบราชการลับ
An alien intelligence has got be more advanced and that means efficiency functioning on multiple levels and in multiple dimensions.หน่วยสืบราชการลับของ มนุษย์ต่างดาวได้จะสูงขึ้น และนั่นหมายความว่า มีประสิทธิภาพ ทำงานในหลายระดับ
I have to believe that an intelligence that advanced knows what they're doing.ล้านปีข้างหน้าของเรา ฉันต้องเชื่อว่าหน่วย สืบราชการลับที่สูง รู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำ
So why do you think I should work for the National Security Agency?ทำไมคุณถึงคิดว่าผมน่าจะทำงาน ในหน่วยสืบราชการลับ
Customs, Secret Service and then on the other side of the room we hadศุลกากร, หน่วยสืบราชการลับ ส่วนอีกฟากหนึ่งของห้อง
I'm Secret Service!ผมเป็นหน่วยสืบราชการลับ!
I just sold five of them to the British secret service.ผมเพิ่งขายไป 5 ตัว ให้กับหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษ
I am with the Japanese Military Police.ผมอยู่หน่วยสืบราชการลับของญี่ปุ่น..
Get Her Majesty's secret service to pull a few strings. It's what you spies do, isn't it?ที่นายทำมันก็แค่ใช้เส้นสายในหน่วยสืบราชการลับ ไม่ใช่หรือ?
The Secret Service agent who came to visit you when Leticia was in your office-- what did he want?คนของ หน่วยราชการลับ มาหาคุณ ตอนเลทิเซีย อยู่กับคุณที่ออฟฟิศนั่น เขาต้องการอะไร ?
What is it about this case that the Secret Service is so interested in?คดีนี้มันเป็นอะไร ทำไมหน่วยสืบราชการลับ ถึงให้ความสนใจนัก?
A man who was under surveillance by the British Secret Service.คนที่อยู่ใต้การดูแลของ หน่วยสืบราชการลับอังกฤษน่ะสิ
Will Beacon, Central Intelligence Agency.วิล บีคอน หน่วยสืบราชการลับสหรัฐอเมริกา
What is it about this case that the Secret Service is so interested in?คดีนี้มีอะไรนักหนาหน่วยสืบราชการลับได้ถึงสนใจเหลือเกิน
Your Honor, I'm presenting to the clerk an affidavit from the Director of the Secret Service agency.ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน
Increased intelligence equals lost friends.หน่วยสืบราชการลับที่เพิ่มขึ้น เท่ากับเพื่อนที่หายไป
A federal agent came to me and said that you were a sociopath.หน่วยสืบราชการลับคนนึง เข้ามาหาฉัน บอกว่าคุณเป็นพวกต้มตุ๋น
They believe that I can be useful in national security.พวกเขาคิดว่า ผมจะมีประโยชน์ ต่อหน่วยราชการลับ
The secret service calls their agents who guard VIPs babysitters.หน่วยสืบราชการลับแจ้งให้มีการคุ้มกันวีไอพี
I need to go to that vampire bar in Shreveport so I can snoop around and see if I can clear my brother's name,ไปสืบราชการลับที่ บาร์แวมไพร์ เผื่อจะเจออะไรล้างความผิดพี่หนูมั่ง
We're directing all emergencies over to Lenox Hill.- นี่อะไร? - ราชการลับ
Secret Service?หน่วยราชการลับเป็นคนปิดร.พ.นี้
So, did we ever find out who the Secret Service had in the hospital?ไปกันเถอะ แล้ว เรารู้ไหมว่าพวกราชการลับ คุ้มกันใครในโรงพยาบาล?
Got a link to the raw feed out of ZNN.ต่อสายถึงหน่วยสืบราชการลับซีเอ็นเอ็น,
The Minister of Incheon said we'll need the signature before we can meet with the Chief of Intelligence.รัฐมนตรีของอนชอนพูดว่า เราต้องการแค่ลายเซ็น ก่อนที่เราจะสามารถพบกับ หัวหน้า หน่วยสืบราชการลับ.
You'll liaise with Jordanian GID, who are as hot for Al-Saleem as we are.ประสานกับหน่วยสืบราชการลับของจอร์แดน
He works for the head of Jordanian Intelligence which means he works for us which means...เขาทำงานให้หัวหน้า หน่วยสืบราชการลับของจอร์แดน ซึ่งทำงานให้กับเรา
Any secret service?แล้วหน่วยสืบราชการลับล่ะ?
And the first gentleman's secret service details.และรายงานหน่วยสืบราชการลับ ของท่านบุรุษหมายเลขหนึ่ง
Before he was a secret service agent, he was special forces,ก่อนที่เขาจะมาเป็นหน่วยสืบราชการลับ เขาเป็นกองกำลังพิเศษ
Now, our work focuses on developing communication between humans and animals.เกี่ยวกับงานหน่วยราชการลับบางอย่างได้ \\ โปรเจ็กClusterstorm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชการลับ
Back to top