ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับบท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับบท*, -รับบท-

รับบท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับบท (v.) act as See also: take the part of, play the part of Syn. เล่นบท, รับบทบาท, สวมบท, สวมบทบาท
รับบทบาท (v.) act as See also: take the part of, play the part of Syn. เล่นบท, สวมบท, สวมบทบาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Miyuki Nakano as NaotoMiyuki Nakano รับบท Naoto
Mike Chang's playing Riff, even though his dad told him he can't be a dancer.ไมค์ แชง รับบท ริฟฟ์ ถึงแม้ว่าพ่อเขาจะบอกว่า เขาเป็นนักเต้นไม่ได้
As the handyman with a heart of gold.รับบทเป็นช่างซ่อมบำรุงที่มีหัวใจทอง
No time for poetry.ไม่มีเวลาสำหรับบทกวี
Adam asked me to see if you'd give us a quote for the article he's writing.อดัมขอให้ผมมาพบเผื่อคุณ จะให้คำนิยมสำหรับบทความที่เขากำลังเขียนอยู่
That loss of virtue in a female is irretrievable.พวกเราจะได้รับบทเรียนที่มีประโยชน์ว่า การสูญเสียคุณค่าความเป็นหญิงเป็นสิ่งที่เอาคืนมาไม่ได้
As we've been taught by Saddam Hussein....เมื่อเราได้รับบทเรียนจาก ซัดดัม ฮุสเซ่น... .
Audition many girls for the part.มีผู้หญิงหลายคนมาคัดตัวสำหรับบทนี้
And if they come back to you with very expensive jewelry then it's meant to be.อย่าเซ็นต์อะไรทั้งสิ้น ฉันได้รับบทเรียนนั้นมาแล้ว รู้ไหมฉันพูดเสมอว่า ..ถ้ารักเขาจงปล่อยเขาไป
And silly me took the role of the thief.และกล่อมให้ฉันรับบทเป็นหัวขโมย.
This bitch should learn a lessonนังสารเลวนี่ควรได้รับบทเรียน
I said I'd arrange appropriate punishment.ฉันบอกว่า ฉันจะเตรียมการ / สำหรับบทลงโทษที่เหมาะสม
We've been given our parts in the nativity play and I'm the lobster.เราได้รับบทเรื่องกำเนิดพระเยซูแล้วค่ะ หนูเล่นเป็นกุ้งมังกร
You two need to learn a lesson!แกสองคนต้องได้รับบทเรียน
But as my own personal form of punishment,แต่สำหรับบทลงโทษส่วนตัวของครู
What have I done to deserve this?นี่ฉันสมควรจะได้รับบทเรียนแบบนี้เหรอ?
Sophie's unfortunately taken on the role as my protector.โซฟีรับบทเป็นผู้พิทักษ์ผม
Being gay and the father is out of fashion.ต้องแสดงเป็นเกย์ กับ ต้องรับบทบาทเป็นพ่อไปด้วย คงน่าปวดหัวเชียวล่ะ
"heavy is the head that wears the crown.คนเป็นหัวหน้าต้องรับบทหนักเสมอ
You have to pay the price today!แกต้องได้รับบทเรียนในวันนี้!
Listen, thanks for the fishing lesson.ฟังนะ ขอบคุณสำหรับบทเรียนในการตกปลา
I'm sure he's going to learn a valuable lesson.เขาคงได้รับบทเรียนอะไรไปบ้างแล้ว
Take this and teach him he can't be... touching every woman he wants.ให้มันได้รับบทเรียนนี้ มันจะได้ไม่ลวนลามผู้หญิงทุกคนอย่างที่มันต้องการอีก
You can't fuck with me on this, bro.นายรับบทจะยิงฉันเรื่องนี้
There's a look you just can't hide when it first shows.ลินเดอร์แมนบอกฉันว่านาธาน จะพร้อมสำหรับบทบาทของเขา
They're really bad kids, and they need to learn.พวกเขาเป็นเด็กไม่ดี และต้องได้รับบทเรียน
The feature's dead, Angela.ฉันต้องถ่ายรูป สำหรับบทความใหม่
These kids just don't get it.ถึงเวลาที่พวกนายจะได้รับบทเรียน / เด็กๆพวกนี้แค่ไม่เข้าใจ
I need someone to blame, and I'm afraid you're my only candidate.ฉันจำเป็นต้องหาใครสักคนน่ะ ฉันเกรงว่าคุณจะ็เป็นคนรับบทนั้นได้
I could put on all these different hats.ผมสามารถรับบทบาทต่างๆ
I need to take a cue from astor,get their attention.ผมต้องรับบทจากแอสเตอร์ เรียกร้องความสนใจ
He's not. It's time he learned that.ไม่ใช่เลย ถึงเวลารับบทเรียนแล้ว
I see a man about to learn a hard lesson.ผมเห็นคนที่กำลังจะได้รับบทเรียนยากๆ
Lesson learned. It seems.ได้รับบทเรียนแล้ว ดูเหมือนอย่างนั้น
We learned our lesson the hard way: we don't cross our money streams.เราได้รับบทเรียนจากประสบการณ์ จะไม่เอาเงินมาหว่านเล่น
I must teach him a lesson.ข้าต้องให้มันได้รับบทเรียน
You will be sent to France and stay there until you have learned your lesson.เจ้าจะถูกส่งไปฝรั่งเศส และอยู่ที่นั่น.. ...จนกว่าเจ้าจะได้รับบทเรียน
Tiara, ready to step in for Sharpay?เทียร่า พร้อมมารับบทเป็นชาร์เพย์นะ?
Lady,he got the message.คุณผู้หญิงครับ เขาได้รับบทเรียนแล้ว
I am actress Milla Jovovich, and I will be portraying Dr. Abigail Tyler in The Fourth Kindฉัน มิล่า โจโววิช เป็นนักแสดง รับบทเป็น ดร. อบิเกล ไทเลอร์ ใน The Fourth Kind

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับบท
Back to top