ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบาด*, -ระบาด-

ระบาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบาด (v.) spread See also: be dispersed, be scattered, be disseminated Syn. กระจัดกระจาย
ระบาดวิทยา (n.) epidemiology
English-Thai: HOPE Dictionary
asian fluเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดในอาเซีย., Syn. Asian influenza, Asiatic flu, Asiatic influenza
breakoutn. การแหกคุก,การฝ่าวงล้อม,การระบาดของโรค
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemiology(เอพพิเดมมีออล'โลจี) n. ระบาดวิทยา., See also: epidemiological adj. ดูepidemiology epidemiologist n. ดูepidemiology
flare-up(แฟล'อัพ) n. การลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกะทันหัน,การปะทุขึ้นของอารมณ์หรือความคิดอย่างกะทันหัน,ช่วงเวลาที่สั้นมาก,การโด่งดังของชื่อเสียงที่สั้นมาก,การระบาดของโรคอย่างกะทันหัน, Syn. storm
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
plague(เพลก) n.,vt. (ทำให้เกิด) โรคระบาดที่ทำให้เกิดการตายมาก,กาฬโรค,โรคห่า,ภัยพิบัติ,สิ่งที่น่ารำคาญ, See also: plaguer n.
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
recrudesce(รีครูเดส') vi. ระบาดขึ้นอีก,ปะทุขึ้นอีก, See also: recrudescence n. recrudescency n. recrudescent adj.
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
anthrax(n) โรคระบาดสัตว์
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
infect(vt) ทำให้ติดเชื้อ,ระบาด,ติดต่อ,ทำให้ติดโรค
infection(n) การติดเชื้อ,โรคติดต่อ,การระบาดของโรค,ภาวะติดเชื้อ
infectious(adj) ติดต่อกัน,ระบาดถึงกัน,แพร่เชื้อ,ลาม
outbreak(n) การระบาดของโรค,การระเบิดขึ้น,การปะทุ
pest(n) โรคระบาด,โรคติดต่อ,สิ่งรบกวน,ตัวมาร
pestilence(n) โรคระบาด,กาฬโรค
pestilential(adj) เกี่ยวกับโรคระบาด,ที่นำโรคติดต่อมาให้
plague(n) กาฬโรค,โรคระบาด,ภัยพิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
epidemiologyวิทยาการระบาด (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pandemic-ระบาดทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
Epidemicการระบาด,ระบาดทั่วไป,เกิดแบบระบาด,ระบาดทั่วไป,เกิดแบบการระบาด [การแพทย์]
Epidemiologyวิทยาการระบาด [TU Subject Heading]
smallpox [cowpox]ไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ, โรคระบาดชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นเป็นผื่นตามผิวหนัง แม้หายจากโรคนี้แล้วก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
epidemiology (n.) ระบาดวิทยา See also: การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและการแพร่ของเชื้อโรคในประชากร
epidemic (adj.) ซึ่งระบาดอย่างรวดเร็ว See also: ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว Syn. widespread Ops. endemic
epidemic (n.) โรคระบาด (ที่แพร่อย่างรวดเร็ว) Syn. contagion, outbreak, plague
pandemic (adj.) ซึ่งระบาดไปทั่ว See also: ซึ่งแพร่กระจายไปทั่ว Syn. extensive, widespread Ops. narrow
plague (n.) โรคระบาดรุนแรง Syn. epidemic
recrudesce (vi.) การระบาดใหม่
recrudescence (n.) การระบาดใหม่
recrudescent (adj.) ซึ่งระบาดใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've got measles outbreak all over, polio, H1N1, and there's no mandatory testing program in effect for any of those.เรามีโรคหัด,โปลิโอ,H1N1 ระบาด ไม่เห็นจะมีการทดสอบอะไรเลย
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague!ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย
Spread out. Spread out, dammit! I said 50 feet!แพร่ระบาด กระจายออกไป ผมบอกว่า 50ฟุต
My house isn't stricken with the plague.บ้านฉัน ไม่ได้มีโรคระบาด
Master, I plague thee. What about the book?เจ้านาย, ฉันขอให้โรคระบาดแก่คุณ, หนังสือเป็นยังไงบ้าง?
And even worse... highly contagious.และซ้ำร้าย ยังแพร่ระบาดอย่างมาก
That there's some kind of disease... that's spreading across the country?นี่มันเหมือนโรคร้าย ที่ระบาดไปทั่วประเทศ
What began locally... has now broken out into a global epidemic.เหตุที่เริ่มจากจุดเล็กๆในเมืองเมืองหนึ่ง ขณะนี้ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก
An epidemic of monumental proportions... of senseless, seemingly unmotivated acts of violence.การแพร่ระบาด ที่มีทั้งความรุนแรงและบ้าคลั่งของประชาชน ที่ไม่ใช้ความรู้สึกและความคิดในการตัดสินใจ
It's spreading out there, isn't it?มันระบาดไปทั่วใช่มั้ยล่ะ
He thinks he's fiction... and that Sutter Cane's causing the epidemic.เขาคิดว่าตัวเขาเป็นนิยาย แล้วซัทเตอร์ เคนก็เป็นสาเหตุของโรคระบาด
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์
Must be some sort of squirrel epidemic.จะต้องมีการจัดเรียงของบางอย่าง การแพร่ระบาดกระรอก
The gangs are like a plague.มีแก้งค์มาก ยังกะโรคระบาด
The cycling of disease epidemics;คาบวงจรของการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่
Citizens of these regions have been alerted to possible severe food shortages and outbreaks of disease.อาจเกิดปัญหา อาหารขาดแคลนและโรคระบาด
There was a nasty virus going around.ระวังไข้หวัดด้วย ปีนั้นไข้หวัดระบาดอย่างรุนแรงเชียวล่ะ
I have raided Memnon's caravans, broken the supply lines to his troops but he still swept across the land like a plague.ข้าโจมตีขบวนคาราวานของเมมนอน ตัดเสบียงของกองทัพ... เเต่เขายังเเพร่กระจายไปทั่วเเผ่นดิน เหมือนโรคระบาด
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้
Sir, T-virus infection has reached critical levels.ท่านครับ, การระบาดของทีไวรัส ได้ถึงระดับวิกฤตแล้ว
A mysterious plague or viral outbreak has run rampant...โรคระบาดที่น่าพิศวง หรือการระบาดของไวรัสอย่างแพร่หลาย
And make sure his hands are clean. It's flu seasonแล้วอย่าลืมให้ลูกล้างมือล่ะ ไข้หวัดมันระบาด
Jos emme polta näitä ruumiita - kuolemme kulkutauteihin kolmessa päivässä.ถ้าเราไม่เผาศพเหล่านี้, เราจะตายด้วยโรคระบาดใน3วัน.
Under the weight of not one, but three plagues.จากภัยโรคระบาด ถึง 3 โรค
A new plague is sweeping the world.โรคระบาดใหม่ กำลังครองโลก
There is a T. B. Epidemic coming. It will affect the entire world.การระบาดของวัณโรคกำลังจะเริ่ม ซึ่งจะกระทบไปทั้งโลก
There's a lot of flu going around.ตอนนี้หวัดกำลังระบาด.
I lost you during the disease and you couldn't be brought back.ผมเสียคุณไปตอนโรคระบาด และไม่สามารถนำคุณกลับมาได้
Nobody lived there after the outbreak.ผู้คนอพยพออกจากที่นั่น หลังเกิดโรคระบาด
Authorities uncovered new evidence linking the terrorist organization called V to the St. Mary's viral attack on London 14 years ago.เจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่ ที่เชื่อมโยงองค์การก่อการร้าย "วี"... . ...กับเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาด ที่เซนต์แมรี่ ลอนดอนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว
The day after the St. Mary's outbreak Percy gives his Beretta a blowjob, Keyes dies in a fire...หลังจากไวรัสระบาด... ที่เซนต์แมรี่ ...เพอซี่ยิงตัวตาย, คีย์ตายเพราะถูกไฟคลอก...
He gave me a big, fat shot when the flu was around lt was just a shot You're a scaredy-catตอนหวัดระบาด เขาฉีดยาเข็มใหญ่ให้ผมด้วย แค่ฉีดยาแค่นี้ กลัวมากเลยเหรอเนี่ย
I just... if gabriel was so determined to go atomic on the meteor epidemic, why didn't his dad stop him ?ฉันแค่.. ,แล้วถ้าเกเบรียลอยากจะทำลายการระบาด ของผลกระทบของหินอุกกาบาตละ แล้วทำไมพ่อเขาไม่หยุดเขา ?
Yes, there's been numerous cases in this area.ใช่, กำลังระบาดอย่างมากในแถบนี้
When we are on our wits ends, they avoided us like the plague.ตอนที่พวกเราจนปัญญา พวกเขาหลีกเลี่ยงหยั่งกะเราเป็นโรคระบาด
And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic Casual Corner where you, no doubt, fished it out of some clearance bin.มันระบาดไปทั่วทุกห้างสรรพสินค้า แล้วก็ตกยุค ถูกกองสุมในแผนกเสื้อราคาถูก ที่เธอคงจะคุ้ยขึ้นได้ มาตอนที่เขาเอามาโละขาย
Agent Yellow, which has been chosen for use here in Korea, is a state-of-the-art chemical and deployment system, recently developed by the U.S. to fight virus outbreaks or biological terror.'เอเจ้นเยลโล่' ถูกเลือกให้นำมาใช้ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อใช้ต่อสู้ กับการระบาดของไวรัสหรือภัยทางชีวภาพที่เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะใช้เอเจ้นเยลโล่
Crop failure and a cicada swarm outside of lincoln,nebraska.แค่พืชล้มตาย ศัตรูพืชระบาด รอบนอกลินคอล์น,เนบราสก้า
We got a biblical plague here or what?ตกลงมันเป็นโรคระบาดตามคัมภีร์ไบเบิล รึอะไรกันแน่?
Was wearing it the first time i met ellie in an epidemiology class...เอลลี่ใส่ตัวนี้ตอนเราเจอกัน ตอนเรียนโรคระบาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบาด
Back to top