ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระทม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระทม*, -ระทม-

ระทม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระทม (v.) feel gloomy and depressed See also: suffer from a condition of excessive anguish Syn. โศกเศร้า, เศร้าโศก
ระทมทุกข์ (v.) be agonized See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured Syn. โศกาอาดูร
ระทมใจ (v.) be hurt See also: feel hurt, be sore at heart, distress Syn. เจ็บใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ
ระทมใจ (v.) feel bitter See also: be embittered, be painful Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม
English-Thai: HOPE Dictionary
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
elegiac(เอลละไจ'แอค) adj. เสียใจ,ระทมทุกข์,เป็นทำนองไว้อาลัย -n. บทกวีไว้อาลัย
excruciate(เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์, See also: excruciation n. ดูexcruciate
excruciating(เอคซฺครู'ซิเอททิง) adj. ซึ่งเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ระทมทุกข์,อย่างยิ่ง,อย่างมาก.
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
sore(ซอร์) adj. ปวด,เจ็บปวด,เจ็บแสบ,เจ็บใจ,ระทมทุกข์,อุ่นใจ,โกรธแค้น,ทำให้ระคายเคือง,รุนแรง,อย่างยิ่ง. n. ความเจ็บปวด,เรื่องเจ็บปวด,แหล่งระทมทุกข์. adv. อย่างเจ็บปวด., See also: soreness n., Syn. inflammation,lesion,bruise
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad
teen(ทีน) adj. เกี่ยวกับวัยรุ่น (อายุระหว่าง13-19ปี) n. คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว,ความทุกข์,ความเศร้าระทม, Syn. teen-age
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก,ระทมทุกข์,เสียใจ,ละห้อย,เคราะห์ร้าย,มีคุณภาพเลว,ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched,unhappy
English-Thai: Nontri Dictionary
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm so miserable!ฉันรู้สึกทุกข์ระทมเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kill me! Free me from this torment, seeing and hearing such horrors!ฆ่าฉัน ฟรีฉันจากความระทมทุกข์นี้,\ Nseeing และที่พิจารณาความน่ากลัวนั้น
And she had a daughter who grew up speaking only English and swallowing more Coca-Cola than sorrow.แล้วเธอก็มีลูกสาวที่โตขึ้นมาโดยพูดได้... แต่ภาษาอังกฤษ แล้วก็ดื่มแค่โค้กมากกว่าความระทมทุกข์
These years I've been in love have been the darkest days of my life all because I'm cursed by being in love with a man who does not and will not love me back.สามปีที่ฉันมีความรักคือช่วงระทมสุดชีวิต เพราะฉันถูกสาปให้หลงรักผู้ชาย ที่ไม่รักฉัน
Since people are cruel, the more I try to hide who I am, the more they torment me.นานมาแล้วที่ผู้คนทารุณ เพราะพวกเขาเคยปกปิดตัวตนที่แท้จริง ระทมทุกข์มากกว่าที่ฉันเจอซะอีก
He blames himself for her dreadful plightว่าตนเองทำให้เธอระทมทุกข์
She wanders tormented, and drinks, poor thing.เธอทนระทมเวียนวน และดื่ม น่าอนาถ
You don't think there exists a scenario where Ellie, devastated over her loss of you, comes into my arms for the conso-lovin' prize?อาจจะมีช่วงเวลาที่เอลลี่ทุกข์ระทม... แล้วโผเข้ามาให้ฉันกอดปลอบใจน่ะ
Your people's suffering is not my doing.ที่พวกเขาต้องทุกข์ระทมไม่ใช่เพราะตัวข้า
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า
Blessed are those who mourn for they will be comforted.สวดแด่ผู้ระทมทุกข์ ให้พวกเขาได้สบายใจ
It grieved me, sir... to be a party to something so brutal.มันทำให้ฉันทุกข์ระทม.. ..กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งป่าเถื่อนเช่นนั้น
And you expect everybody to be better than who they are, and you expect yourself to be better than everyone.เธอเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขาม และผู้แพ้ที่ทุกข์ระทม เธอคาดหวังให้ทุกคน เป็นคนดีกว่าที่พวกเขาเป็น และคาดหวังให้ตัวเองดีกว่าทุกคน
♪ Other places always make me sad ♪#ใจระทมตรมเศร้า อย่างเขาเล่าขาน#
Does Gaius have so much as a sore head?หรือหัวของไกอัสกำลังเจ็บปวดระทมทุกข์อยู่?
Perhaps I should entreat the gods to shield me from such dour fate...บางที ข้าควรสวดวิงวอนพระเจ้า เพื่อป้องกันข้าจากชะตาอันน่าระทมนี้
Louis, I know you take great pride in making the associates' lives miserable--ลูอิส ฉันรู้ว่าคุณทำได้ดี ในการทำให้เพื่อนร่วมงาน รู้สึกระทมทุกข์ --
"And blessed be the children of men, for they are banished from the night without end."เป็นที่สรรเสริญ ในเหล่าบุตรของมนุษย์ แม้กระทั่งผู้ถูกขับไล่ จากราตรีระทมทุกข์
Why do you think young werther was sad?คุณว่าทำไมแวเธ่อร์ถึงระทม
Why did sad werther die?รู้ไหมว่าแวเธ่อร์ผู้ระทมตายยังไง
Why was sad werther...ทำไมแวเธ่อร์ผู้ระทมถึง...
The future holds much pain and suffering for you, Arthur Pendragon.อนาคตของท่านจะเต็มไปด้วย ความเจ็บปวดทุกข์ระทม อาเธอร์ เพนดรากอน
I spent 12 years of my adult life absolutely miserable because I did not use my gift.ผมใช้เวลา12ปี ในวัยทำงาน ระทมทุกข์อย่างสาหัส เพียงเพราะผมไม่ได้ใช้พรสวรรค์ของผม
This is the end of a long darkness.ในตอนจบของความทุกข์ระทมที่ยาวนาน
I'd never seen anyone who looked so unhappy.ไม่เคยเห็นใครทุกข์ระทมปานนั้นมาก่อนเลย
"I'm unhappy and about to destroy the planet" music."ฉันกำลังทุกข์ระทมและกำลังจะทำลายล้างโลก"
Only out of the agony of those losses can a new resolution be born...เพียงแต่การออกจากความทุกข์ระทม จากความสูญเสียเหล่านี้ ทำให้เกิดการตัดสินใจใหม่ๆที่แน่วแน่...
It sounds excruciating.นั่นฟังดูระทมทุกข์นะ
There seems to be a mysterious force in the universe, one that overwhelms gravity on the grandest scale to push the cosmos apart.ดูเหมือนจะมีพลังลึกลับในจักรวาล หนึ่งที่ทุกข์ระทมแรงโน้มถ่วง ในระดับที่ยิ่งใหญ่ ที่จะผลักดันจักรวาลออกจากกัน
We cannot give in to despair.อย่าได้ยอมต่อความระทม
You put on a good front, but you're miserable.เธออาจวางภาพลักษณ์ดี แต่ภายในเธอระทม
Those are whale distress calls.นั่นเป็นเสียงของ ปลาวาฬระทมทุกข์
"Omitted, all the voyage of their life "is bound in shallows and in miseries.""หากรั้งรอลีลาจนพลั้งพลาด ชีวันอาจเกยฝั่งนาวาพาระทม"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระทม
Back to top