ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถเข็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถเข็น*, -รถเข็น-

รถเข็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถเข็น (n.) wheelbarrow See also: pushcart
รถเข็น (n.) wheelchair
English-Thai: HOPE Dictionary
hand truckรถเข็น
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
handbarrown. รถเข็น,หิ้งยกของที่มีมือจับ, Syn. handcart
handcartn. รถเข็นขนาดเล็ก,รถลากขนาดเล็ก
pram(แพรม) n. = perambulator (ดู) ,รถเข็นส่งนม,เรือเล็กท้องแบน
pushcart(พุช'คาร์ท) n. รถเข็น
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
waggon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
wagon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
wain(เวน) n. รถบรรทุกหรือรถเข็นสำหรับบรรทุกพืชพันธุ์ทางเกษตร
wheelbarrow(วีลแบ'โร) n. รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน,รถเล็กล้อเดียว, See also: wheelbarrower n.
English-Thai: Nontri Dictionary
barrow(n) รถเข็น,รถสาลี่
GO-go-cart(n) รถเข็นเด็ก,รถเด็กเล่น
perambulator(n) ผู้เดินสำรวจ,ผู้เดินตรวจ,รถเข็นเด็ก
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motorized Wheelchairรถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์, รถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์และชุดควบคุมการเคลื่อนที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
handcar (n.) รถเข็น Syn. trolley, wheelbarrow, cart
pushcart (n.) รถเข็น Syn. handcar, trolley, wheelbarrow, cart
pushchair (n.) รถเข็น Syn. stroller
trolley (n.) รถเข็น See also: รถลาก
trolley bus (n.) รถเข็น See also: รถลาก
trolly (n.) รถเข็น
truck (n.) รถเข็น
handcart (n.) รถเข็นขนาดเล็ก See also: รถลากขนาดเล็ก
waggon (n.) รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม Syn. wagon
waggon (n.) รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม Syn. waggon
wagon (n.) รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม
bath chair (n.) รถเข็นนั่งมีฝาครอบหรือถุงคลุมศีรษะของคนป่วยหรือคนแก่
wheelbarrow (n.) รถเข็นล้อเดียว See also: รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน
barrow (n.) รถเข็นสองล้อสำหรับขายของ Syn. wheelbarrow
cart (n.) รถเข็นหรือรถลาก Syn. handcart, go-cart, pushcart
carriage (n.) รถเข็นเด็ก Syn. baby carriage
pram (n.) รถเข็นเด็ก Syn. baby carriage
stroller (n.) รถเข็นเด็ก Syn. baby carriage, pushcart
perambulator (n.) รถเข็นเด็กทารก Syn. pushcart, pram
(baby) buggy (n.) รถเข็นเด็กเล็ก Syn. perambulator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, well, wheelchairs are all well and good, but as I told your wife,ตกลง รถเข็น จะเป็นการดีมาก แต่ อย่างที่ผมบอกภรรยาคุณไปแล้ว
Paige's car seat is in Tom's car, and I'll have to get a new one.รถเข็นของเพจ อยู่ในรถของทอม งั้นฉันก็ต้องซื้อใหม่สิ
The shopping cart got stolen when he was in the pawn shop.รถเข็นถูกขโมยตอนที่ เขาอยู่ในโรงรับจำนำ
Is that a cart full of critters?รถเข็นนั่นมีแต่ สัตว์ชอบกัดหรือ
The wheelchair is not as intimidating as I would hope, but... your casa is my casa, huh?รถเข็นนี้ดูไม่คุ้นอย่างที่ฉันหวังไว้ แต่ บ้านนายก็เป็นบ้านฉัน
Cart was loaded with bricks for ballast.รถเข็นมีอิฐที่ทำทางรถไฟ
A hot dog cart? Really? Yeah.รถเข็นสุนัขร้อน จริงเหรอ?
Where's the stroller now?รถเข็นอยู่ที่ไหนแล้วคะ?
Stroller confidence.รถเข็นเด็ก ได้ความมั่นใจ
I've never seen a stroller collapse in less than 20 minutes.รถเข็นเด็กนั่นต้องพังภายในเวลา 20 นาทีแน่ๆ
This stroller is amazing.รถเข็นเด็กนี่สุดยอดมาก
800 bucks for a stroller?รถเข็นเด็กราคา 800 เหรียญ
Roller Bob and I don't move till we get the signal. Clear?รถเข็นและฉันจะไม่ขยับไปไหน จนว่าจะได้ยินสัญญาณ เข้าใจกันเปล่า
Mighty fine cart work.รถเข็นใช้งานได้ดีนี่
I mean, look at you. You couldn't even drive a wheelchair!ผมหมายถึง ดูสารรูปคุณสิ รถเข็นยังไม่รู้ว่าจะขับได้รึเปล่า
Get down in the cart, now!ได้รับการลงในรถเข็นสินค้าตอนนี้!
If we only had a wheelbarrow, that would be something.ถ้าเรามีรถเข็นสักคัน ก็น่าจะทำอะไรได้บ้าง
Where did we put the wheelbarrow the albino had?เราทิ้งรถเข็นของเจ้าตัวซีดนั่นไว้ที่ไหนนะ?
Whenever I get a cart, why is it that one wheel always goes...ทุกครั้งที่ฉันได้รถเข็น... ...ทำไมล้อนึงจะต้อง... .
Pissed that he made such lousy money... pissed that my kid brother Michael was in a wheelchair.อารมณ์เสียที่เขาได้เงินน้อย อารมณ์เสียที่น้องชายผม ไมเคิล นั่งแหง่กอยู่บนรถเข็น
Get on up, it's pushcart time!รับรู้มัน ถึงเวลารถเข็นแล้ว!
So a bobsled is a pushcart with no wheels.โอ้ บ๊อบสเลดก็คือ รถเข็นที่ไม่มีล้อ
Who... is the best pushcart driver...ใครคือสุดยอดเทพรถเข็น...
I'm the best pushcart driver in all of Jamaica.ผมเป็นนักขับรถเข็น ที่เก่งที่สุดในจาไมก้า
This is the Olympics here. It's no stupid pushcart derby.นี่คือโอลิมปิก นี่ไม่ใช่แข่งรถเข็นโง่ ๆ
Look, it all fits a profile of alien abduction.Peggy O'Dell นั่งอยู่ในรถเข็น แต่ยังสามารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกได้
Larry, we need the wheels. Gimme a hand.ลาร์รี่ เราต้องการรถเข็น มาช่วยกันหน่อย
The use of a wheelchair will be needed for a two-month period.คุณต้องนั่งรถเข็นประมาณ 2 เดีอน
Lost control of the trolley.เราคุมรถเข็นไม่อยู่ฮะ
We're letting you push a cart.เราให้เธอมาเข็นรถเข็นให้เฉยๆ
She pulls a 1 2-hour shift at Jimmy's Diner, working five till five, and then she goes and cooks and cleans for an old feeb in a wheelchair to earn extra money for her crazy costumes,แม่ทำงาน 12 ชม.ที่ร้านจิม ตั้งแต่ตี 5 ถึง 5 โมงเย็น แล้วก้ไปทำอาหาร ทำความสะอาด ให้คนแก่ที่นั่งรถเข็น เพื่อหาเงินเพิ่ม มาทำเป็นชุดบ้าๆพวกนั้นแหละค่ะ
What is your impression? It is useless to push your cart sideways, one could not wish Nobu-san to be anyone other than Nobu-san.มันไร้ประโยชน์ที่จะวางรถเข็นไว้ข้าง เราไม่สามารถ หวังให้ท่านโนบุซังเป็นคนอื่นมากกว่าโนบุซัง
I want him to suffer like I suffered!ฉันอยากจะให้มันลิ้มรสการนั่งรถเข็น ตลอดชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของมัน เหมือนกับฉัน
My grandfather gave me a wagon.คุณ ตาของผมให้รถเข็นน่ะ
Mom, they have wheelchairs, ya know.ที่นี่มีรถเข็นนี่ครับแม่
First day without the training wheels.วันแรกที่ไม่ต้องหัดรถเข็น
The doctor said that you could spend the rest of your life in a wheelchair.หมอบอกว่าเธออาจต้องอยู่บนรถเข็น ไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
I know what this chair means to us as a couple.ฉันรู้ว่ารถเข็นนี่เป็นปัญหากับเรามานาน
Get me a crash cart right now.ขอรถเข็นให้ผมด่วนเลย
THE iBOT MOTORIZED WHEELCHAIR?นี่เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถเข็น
Back to top