ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trolley

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trolley*, -trolley-

trolley ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trolley (n.) รถเข็น See also: รถลาก
trolley (n.) รถขนแร่
trolley bus (n.) รถเข็น See also: รถลาก
trolley car (n.) รถรางไฟฟ้า
trolley coach (n.) รถไฟฟ้าที่ไม่มีราง
trolley line (n.) รถรางไฟฟ้า
trolleyed (sl.) เมายาหรือเมาเหล้า
trolleys (sl.) ชุดชั้นใน
English-Thai: HOPE Dictionary
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
trolley busn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley coachn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley linen. รางรถไฟฟ้า,รางรถ
English-Thai: Nontri Dictionary
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trolley busesรถราง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาลี่ (n.) trolley See also: tram
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That trolley heads into the heart of the favellasรถกระเช้าตรงไปที่ใจกลางของสลัม
You deal with the store. I'll deal with the trolley boy.นายจัดการทางร้าน ผมจะจัดการกับไอ้เด็กเข็นรถนี่เอง
Big fish little fish cardboard box Fill the trolley fillปลาตัวเล็ก ปลาตัวใหญ่ กล่องกระดาษ เติมตะกร้าให้เต็ม
I took one trolley and then another one back to my car.ฉันนั่งรถรางสายนึง\และก็เปลี่ยนไปนั่งอีกสาย กลับมาที่รถฉัน
Movie Trolley is having an "End of the Video Store Chain Industry" sale, so I got you a six-pack of "body switching" movies and a two-year-old box of Raisinets, all for under five bucks.ร้าน Movie Trolley กำลังจัด งานลดล้างสต๊อคก่อนปิดกิจการ ฉันซื้อหนังสลับร่างมา 6 เรื่อง
We need trolley and bags.เอารถเข็นกับกระเป๋ามา
Lost control of the trolley.เราคุมรถเข็นไม่อยู่ฮะ
Trolley, trolley, trolley! Aah! Look out!รถรางไฟฟ้า อ๊าก ระวัง
But, one day, we heard from a friend that they had been in a hospital in Zimbabwe and had seen a man they think was my daddy, and he was being carried out on a trolley, dead.แต่วันหนึ่งเราได้ยินข่าวจากเพื่อน พวกเขาไป โรงพยาบอลที่ซิมบับเว และได้เห็นผู้ชายคนหนึ่ง พวกเขาคิดว่าเป็นพ่อของฉัน
If you so much as step one foot in here with that trolley,ถ้าเธอเข็นมันมาเข้ามาใกล้ฉันอีกฟุตนึงล่ะก็
I need that trolley. Help me.ต้องใช้เตียงเข็น ช่วยทื

trolley ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轧道车[yà dào chē, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, 轧道车 / 軋道車] trolley for inspecting rail track
推车[tuī chē, ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, 推车 / 推車] cart; trolley; to push a cart
手推车[shǒu tuī chē, ㄕㄡˇ ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, 手推车 / 手推車] trolley
无轨电车[wú guǐ diàn chē, ˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, 无轨电车 / 無軌電車] trolleybus
电车[diàn chē, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, 电车 / 電車] trolleybus

trolley ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley
路面電車[ろめんでんしゃ, romendensha] (n) tram; streetcar; trolley; tramcar

trolley ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถเข็น[n. exp.] (rotkhen) EN: cart ; handcart ; pushcart ; trolley FR: charrette à bras [f]
รถเข็น[n. exp.] (rotkhen) EN: wheelbarrow ; handcart ; trolley FR: brouette [f]
รถเข็น[n. exp.] (rotkhen) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart FR: caddie [m] (anglic.) ; chariot [m] ; table roulante [f]
รถเข็นกระเป๋า[n. exp.] (rot khen kr) EN: luggage trolley FR:
รถราง[n. exp.] (rot rāng) EN: tram ; trolley ; streetcar FR: tramway [m] ; tram [m]

trolley ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitnehmerwagen {m}collector trolley
Stromabnehmerwagen {m}current collector trolley
Motorfahrwerk {n}power driven trolley
Servierwagen {m}serving trolley
Einkaufswagen {m}shopping cart; shopping trolley
Entlastungsseil {n} | Entlastungsseil für Leitungswagenstrain release wire | strain release wire for cable trolley
Werkzeugwagen {m}tool trolley
Doppel-Stromabnehmerwagen {m}double collector trolley
Drehgestellfahrwerk {n}articulated trolley
Handfahrwerk {n}hand-geared trolley
Kabelwagenbahnhof {m}cable trolley storage area
Oberleitung {f}contact wire; trolley wire
Teewagen {m}tea trolley
Untergurtfahrwerk {n}underslung trolley
Fahrwerksschild {n}trolley side cheek
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln
Trolleybus {m}trolleybus
Katzrahmen {m}trolley frame
Stromabnehmerstange {f}trolley pole
Oberleitungsfahrzeug {n}trolleys
Transportkarren {m}trolley

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trolley
Back to top