ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ย้อนกลับไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ย้อนกลับไป*, -ย้อนกลับไป-

ย้อนกลับไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย้อนกลับไป (v.) turn back See also: return, retrace, go back Syn. ย้อน, ย้อนกลับมา Ops. เลยไป
English-Thai: HOPE Dictionary
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flash back (phrv.) ย้อนกลับไป See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น Syn. cut back, flash forward
flash forward (phrv.) ย้อนกลับไป See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น Syn. cut back, flash forward
rebound on (phrv.) ย้อนกลับไปสู่ See also: ตอบกลับ Syn. recoil on
recoil on (phrv.) ย้อนกลับไปสู่ See also: ตอบกลับ Syn. rebound on
redound on (phrv.) ย้อนกลับไปสู่ See also: ตอบกลับ Syn. rebound on, recoil on
look back (phrv.) นึกย้อนกลับไป See also: หวนคิดถึง
reflexive (adj.) ซึ่งเป็นสรรพนามที่ย้อนกลับไปหาประธาน (ทางไวยากรณ์)
retractable (adj.) ซึ่งย้อนกลับไป See also: ซึ่งหวนรำลึกถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Look back on the way you were!มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมาของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm here to talk to you about some people that will cause you to flash, flash back, that is.ไม่, ผมมาที่นี่เพื่อพูดกับคุณเรื่องบางคน ที่จะทำให้คุณนึกได้ ย้อนกลับไป นั่นคือ
Uh, back in the day, they made electroshock therapy equipment.อืม.. ย้อนกลับไป พวกเขาผลิต/Nเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
I cross-checked CSU reports for the last six months-- military hardware items.ฉันเช็คตามรายงานของ CSU ย้อนกลับไป 6 เดือนล่าสุด อุปกรณ์ทางการทหาร
But in fairness, back when I first took over Muirfield from my dad,แต่ถ้าหากพูดกันแบบยุุติธรรม ย้อนกลับไป ตอนที่ฉันเข้าควบคุมมัวร์ฟิลด์ต่อจากพ่อของฉันแล้ว
Okay, run it back. Play it again.เอาล่ะ, ย้อนกลับไป เริ่มใหม่
It turns out, a week before he died,ย้อนกลับไป 1 อาทิตย์ก่อนเขาตาย
Go back about seven seconds.ย้อนกลับไป 7 วินาทีซิ
The thing that woke the machine. - Go back, go back.ย้อนกลับไป กลับไปที่ไหน
Back when we first threw in with them, it was as good as a place as any.ย้อนกลับไป ตอนไปอยู่กับพวกนั้นใหม่ๆ มันดีเหมือนกับที่อื่นๆ
Back then... five families ruled Gotham high society.ย้อนกลับไป มี 5 ตระกูลที่ครอบครองสังคมชั้นสูงของกอทแธม
Far back as it goes.ย้อนกลับไป เท่าที่มันมี
Run back and find the others.ย้อนกลับไป และค้นหาอย่างอื่น
Oh, my God. Lucia, look at this. (SONlA EXCLAlMlNG in AWE)ย้อนกลับไปก็ยังเป็นฮโยริ
Go back to "Spring training." I think I saw something.ย้อนกลับไปการฝึกในฤดูใบไม้ผลิ ฉันคิดว่าฉันเจออะไรบางอย่าง
Back when Uncle Sam was trying to maintain IriTrip on the budding Internet...ย้อนกลับไปครั้งที่ลุงแซมพยาม แก้ไขปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
Okay, I want you to go back in your memory, back to the last time you and Kathryn spoke, the last thing you remember.ย้อนกลับไปครั้งสุดท้าย ที่คุณคุยกับแคทริน สิ่งสุดท้ายที่คุณจำได้
Doubled back three times.ย้อนกลับไปดูสามครั้ง
Going to go look for another one.ย้อนกลับไปดูอันอื่นไง
Mind-reading, vampire-fucking, freak bitch!ย้อนกลับไปดูอีกทีดีกว่า
Way back when some blokes got together and told King John that he couldn't go around getting his jollies however he wanted... and uh...ย้อนกลับไปตอนที่คนพวกนั้นมารวมกัน ร้องทุกข์กับคิงจอห์น ว่าพวกเขาไม่สามารถไปไหนต่อไหน -เพื่อหาความสนุกสนานตามต้องการ
Back when I asked you to put the keys in a safe place, - where did you put them?ย้อนกลับไปตอนที่ฉันถามนายว่า วางกุญแจไว้ตรงที่ปลอดภัย
Back in high school... me and my sister, Jenny, were walking home one night in the forest.ย้อนกลับไปตอนที่ฉันอยู่มัธยม.. ฉัน และพี่สาวของฉัน เจนนี่ เรากำลังเดินกลับบ้านในคืนนั้น
Back when we lost you and I was trying to track you down through a former student of yours, Jesse Pinkman, now, you know that I know that once upon a time he may have dealt you a little weed.ย้อนกลับไปตอนที่นายหายตัวไปจากเรา และฉันได้พยายามแกะรอยตามสืบหานาย คิดว่าอดีตลูกศิษย์ของนาย เจสซี่ พิ้งแมน
Back when you had no soul...ย้อนกลับไปตอนที่นายไม่มีวิญญาณ...
Back when they found her, the detectives said that they did not find his dna.ย้อนกลับไปตอนที่พวกเขาเจอเธอ นักสืบบอกว่า พวกเขาไม่พบ DNA ของฆาตกร
Can you go back to the exact moment that he sat down?ย้อนกลับไปตอนที่เขานั่งให้หน่อยครับ
Back when we were tracking him, just the two of us?ย้อนกลับไปตอนที่เราสะกดรอยตามเขา มีแค่เราสองคนใช่ไหม
Back then I could actually see without my reading glasses.ย้อนกลับไปตอนนั้น ผมยังสามารถ อ่านหนังสือโดยไม่ต้องใช้แว่นตาเลย
Back in school, we had this all-state wideout, a real, uh... a real showboater, you know?ย้อนกลับไปตอนเรียน เราจะมีแข่งขันทุกรัฐเพื่อคัดทีมออก ที่จริง เอ่อ... ที่จริงแล้ว มีคนที่ชอบโอ้อวด นายรู้ไหม?
Back when the epidemic was at its worst, we'd sometimes move more thanย้อนกลับไปตอนโรคแพร่ระบาดอย่างหนักที่สุด บางครั้งเราเคลื่อนย้ายศพมากกว่า
Can you roll it back to the beginning, please?ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นด้วย
Now attention switches to the Bernabeu.ย้อนกลับไปถึงนัดที่สตั๊ดเดอร์เจอร์แลนด์ จนมาถึงที่เบอร์นาบิว
[Sighs] Back in Corto Maltese,ย้อนกลับไปที่ คาร์โต มัลทีส
Let's go back. How did you know Raines?ย้อนกลับไปที่ คุณรู้จักเรนส์ได้ยังไง
Back in Tahoe, you destroyed everything you touched:ย้อนกลับไปที่ทาโฮ คุณทำลาย ทุกอย่างที่คุณสัมผัส
# Take it back to the place when you know it all beganย้อนกลับไปที่ที่มันเริ่มขึ้น
Let's go back to the bus stop. but, uh...ย้อนกลับไปที่ป้ายรถกันเถอะ แต่
There was this moment back in Florida when I suspected Mason was up to something because he was banging that hot vampire chick Kathy and he didn't want anyone to know.ย้อนกลับไปที่ฟลอริด้า ฉันสงสัยว่าเมสันกำลังทำอะไรบางอย่าง เพราะตอนนั้นเขาคั่วอยู่กับ
Could you go back to the Soutine, please?ย้อนกลับไปที่ภาพซูทีนจ้ะ
It turns out Mr. and Mrs. Owens let their daughter, who goes to North Carolina College, borrow their car so that her and her best friend could drive to Tampa for spring break.ย้อนกลับไปที่ลูกสาวของ นายและนาง โอเว่น, เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย นอร์ธ แคโรไลนา, ยืมรถของเขามากับเพื่อนสนิท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ย้อนกลับไป
Back to top