ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ย่ำยี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ย่ำยี*, -ย่ำยี-

ย่ำยี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่ำยี (v.) ravage See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่
English-Thai: HOPE Dictionary
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
tread(เทรด) vt.,vi.,n. (การ) ย่ำ,เหยียบ,เดินไปมา,ใช้เข้าบดขยี้,ย่ำยี,บดขยี้,กดขี่,เต้นรำ,เสียงฝีเท้า,วิธีการเดิน,วิธีก้าว,จังหวะการก้าว,ที่เหยียบของระหัด,แผ่นเหยียบ,พื้นเหยียบ,พื้นรองเท้า,ยางหล่อดอก. -Phr. (tread on someone's toes (corns) ก้าวร้าว รุกราน)
English-Thai: Nontri Dictionary
invade(vt) บุกรุก,ย่ำยี,ร้าวราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
overrun(vt) เต็มไปด้วย,ขึ้นหน้า,แซง,แผ่,ย่ำยี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of this brick dormitory and these tormented dreams we can but show you the outer shell, the surface.สิ่งแสนทรมานในแคมป์นี้ และความฝันที่ถูกย่ำยีจนชอกช้ำ เราคงให้คุณเห็นได้แต่เปลือกของมัน และภายนอกเท่านี้
MY WHOLE FAMILY WOULD BE... HUMILIATED.ครอบครัวของฉันจะต้องถูกย่ำยี
The last time new haven was invaded was in 1779.ครั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี
Yes. Poor girl's corpse was desecrated.ใช่ ศพหญิงสาวที่น่าสงสารคนนี้ถูกย่ำยี
He tasks me and I shall have him."เขาย่ำยีข้า เขาย่ำยีข้า ส่งเขามาให้ข้า
Our republic has been bastardized and royally screwed up thanks to you jackasses.สาธารณรัฐของเราถูกย่ำยี และฉิบหายวอดวายสุด ก็เพราะแก ไอ้งั่ง
And she'll take it and grind it into pathetic, little pieces.แลัวเธอจะย่ำยีมันแหลกละเอียด เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
When he came for her, she ran to Athena's temple, thinking that the Goddess will protect her.แต่เอเธนน่าไม่ช่วย โพไซดอนย่ำยีนาง บนพื้นเย็นเฉียบ
I suppose strictly in the name of her honor...พอที่จะให้ข้าย่ำยี...
You gain freedom only to be enslaved by that shit?เจ้าได้อิสระภาพมาเพื่อจะถูก ไอ้บัดซบนั่นย่ำยีหรือ?
Led him on and then broke his heart like it was nothing.ให้ความหวังแล้วก็ย่ำยีหัวใจเขาจนไม่เหลือชิ้นดี
You see, you didn't just play that song over and over again when you ravaged me 5 years ago.เห็นมั้ย คุณไม่ได้ แค่เล่นเพลงนั้น ซ้ำแล้วซ้ำอีก ตอนที่คุณย่ำยีฉัน เมื่อ5ปีก่อน
It smells just like licorice.ตอนที่ไอ้เวรที่ปรึกษานั่น มันย่ำยีเราสองคน
No way I'm going to Amsterdam. It's overrun by vibrating gay tools.ไม่มีทางที่ฉันจะไปอัมสเตอดามหรอก มันถูกย่ำยีเต็มไปด้วยเครื่องสั่นของพวกเกย์
Strapped to tables, given drugs to dull our senses, and doused with ice-cold water and made to suffer a thousand other indignities too horrible to mention.ถูกขึงพืดกับโต๊ะให้ยาจนเรามึนงง และถูกจับแช่น้ำเย็นจัด ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีสารพัด เลวร้ายจนไม่อยากพูดถึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ย่ำยี
Back to top