ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยโสโอหัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยโสโอหัง*, -ยโสโอหัง-

ยโสโอหัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยโสโอหัง (v.) put on airs See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious Syn. วางท่า, จองหอง, วางก้าม
ยโสโอหัง (v.) be self-important See also: think highly of oneself Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง Ops. ถ่อมตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-handed (adj.) ยโสโอหัง See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น Syn. arrogant, overbearing
highhanded (adj.) ยโสโอหัง See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น Syn. arrogant, overbearing
sass (vt.) พูดอย่างยโสโอหัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว!
You know, Briggs, I'd warn you not to be so arrogant, but then you'd have no personality at all.นายรู้ไหมบริ๊ค ฉันเคยเตือนนายไม่ให้ยโสโอหังออกไปนอกเส้นทางนะ แต่เวลานี้นายคงไม่ต้องพึ่งคนช่วยแล้วว่ะ
I will slap that smug lookไม่งั้นฉันจะตบเอาความยโสโอหัง
Westerners... I swear, the sheer arrogance.พวกตะวันตกเอ๊ย ยโสโอหังที่สุด
THIS IS NOT YOUR FIGHT. TRY AND STOP ME, YOU JUMPED-UP LITTLE SHIT.ลองมาห้ามฉันสิ\เจ้าเด็กยโสโอหัง
Just a mean, little, arrogant thug.วัยรุ่นชายท่าทางร้ายยโสโอหัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยโสโอหัง
Back to top