ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มูลเหตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มูลเหตุ*, -มูลเหตุ-

มูลเหตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลเหตุ (n.) cause See also: reason, motive, motivation, incentive, inducement Syn. สาเหตุ, ต้นเหตุ
มูลเหตุจูงใจ (n.) motivation See also: motive Syn. แรงจูงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
causal(แคส'ซัล) adj. เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
groundless(เกราดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลเหตุ., See also: groundlessness n., Syn. unreasonable
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
reasoning(รี'เซินนิง) n. การมีเหตุผล,การคิดอย่างมีเหตุผล,การชี้แจงอย่างมีเหตุผล,การคิดคำนวณในใจ,เหตุผล,มูลเหตุ, See also: reasoningly adv., Syn. logic,thought
ungrounded(อันเกรา'ดิด) adj. ไม่มีพื้นฐาน,ไม่มั่นคง,ไม่แข็งแรง,ไม่มีมูลเหตุ,ไร้เหตุผล,ไม่เชื่อมต่อกับพื้นดิน,ไม่มีมูลความจริง
sake(เซค) n. ผลประโยชน์,ความเห็นแก่.....วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,มูลเหตุ,เหตุ,เหล้าสาเกของญี่ปุ่นทำจากข้าว., Syn. motive,purpose,aim
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
wherefore(แวร์'ฟอร์) adv. เพื่ออะไร,ทำไม conj. ด้วยเหตุผลอะไร,n. เหตุผล,สาเหตุ,มูลเหตุ
why(ไว) adv.,conj.,interj. ทำไม, n. สาเหตุ,มูลเหตุ,เหตุผล,
English-Thai: Nontri Dictionary
causal(adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
cause(n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
probable causeมูลเหตุที่น่าจะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsible causeมูลเหตุให้ต้องรับผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground๑. มูล, มูลเหตุ๒. พื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proximate cause (Law)มูลเหตุใกล้ชิด [TU Subject Heading]
Rebus sic stantibus clauseการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมูลเหตุในสัญญา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I've been a police officer for a very long time, and one of the things that I've found is that crimes like this aren't random.มูลเหตุจูงใจเรื่องชู้สาว ทีนี้ ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นเวลานาน และสิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คืออาชญากรรมเช่นนี้ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ
Sure, fear. That's the main motivator for everything.แน่นอน ความกลัว เป็น มูลเหตุชักจูงใจ สำหรับทุกสิ่ง
Does anybody have a motive?มีใครที่มีมูลเหตุจูงใจไหม
What is it about San francisco that attracts so many kooks?แล้วเรื่องที่ซานฟรานซิสโก มีมูลเหตุจูงใจอย่างมากเกี่ยวข้องอะไรด้วยคะ
I overheard some cops talking, and the reason that he was kicked off the force.ผมได้ยินตำรรจคุยกัน และเขาเริ่มได้เบาะแสมูลเหตุจูงใจ
Dead body, murder weapon, motive...ศพคนตาย อาวุธที่ใช้ฆาตรกรรม มูลเหตุจูงใจ...
They need probable cause.ตำรวจต้องมีมูลเหตุข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
No,there isn't time. We have sufficient probable cause.ไม่ ไม่มีเวลาแล้ว เรามีมูลเหตุมากพอแล้ว
See if anything at all points to a personal motive.สืบหาทุกอย่างที่ชี้ถึงมูลเหตุจูงใจ
Seems whoever wanted that space might have more motive to make him go away.ดูเหมือนว่าใครก็ตามที่ต้องการที่ดินตรงนั้น อาจจะมีมูลเหตุแรงจูงใจมาก เพื่อให้เขาเสียชีวิต
And never without motive. So, as painful as this is,และไม่เคยปราศจากมูลเหตุจูงใจ งั้น เนื่องจากมันจะมีความเจ็บปวดมาก
Right now, she's little girl lost. We've got no real motive.ในขณะนี้ เธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่สูญเสีย เราไม่มีมูลเหตุจูงใจที่แท้จริง
But not everything has a motive. Sometimes things just happen...แต่มันไม่มีมีมูลเหตุจูงใจซะทุกเรื่องหรอก บางครั้งมันก็แค่เกิดขึ้น
Police, at present, are refusing to comment on a possible motive for the murders, but re-assure the public that they are doing everything possible...แต่โทรแจ้งสายตรง 999 โดยทันที ทางตำรวจ ณะ ขณะนี้ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อมูลเหตุจูงใจ ที่จะเป็นไปได้ต่อการฆ่า แต่เพื่อความมั่นใจของประชาชน พวกเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อจับตัวคนร้ายให้ได้
You still haven't given me motive. Why did you let Henry Madsen fall?คุณยังไม่ตอบมูลเหตุจูงใจของฉันเลย ทำไมคุณถึงปล่อยให้เฮนรี่ เมดเซ่นตกลงไป
Of course you are. And you shouldn't be questioning my motives.คุณมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน และคุณไม่ควรจะตั้งคำถามมูลเหตุจูงใจของฉัน
Judge said there's no cause.ผู้พิพากษาบอกว่าไม่มีมูลเหตุ
We've got a possible lead in the husbands' gyms and health clubs.เรามีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับยิมและคลับของฝ่ายสามี
Well, then, ipso facto you don't have sufficient evidence constituting probable cause for an arrest warrant.งั้นก็แปลว่า ณ ตอนนี้ คุณไม่มีหลักฐานเพียงพอ ที่จะเป็นมูลเหตุให้ออกหมายจับ
"what really raises one's indignation against suffering"มูลเหตุแท้จริงที่แปรผันความเจ็บปวด ให้เป็นความภูมิใจ
All right. Uh, you have no case here, agent.เอาล่ะ คุณไม่มีมูลเหตุสำหรับคดีนี้เลย
The environment, global warming-- these are good causes.สิ่งแวดล้อม โลกร้อน เหล่านี้คือมูลเหตุที่ดี
You and I are gonna sell him this tree, and we're going to give the proceeds to a very important cause.เธอกับฉันจะขายต้นคริสมาสต์นี้ และเราจะนำสิ่งที่ได้มา ไปให้แก่คนสำคัญของมูลเหตุนี้
This report gives us plenty for a warrant.รายงานนี้มีมูลเหตุมากพอ สำหรับการขอหมายศาล
If old Jane's soul is in Owen's body, then that means that Owen... is dead?ฉันจะลองหามูลเหตุแล้วยื่นฟ้อง อีกเดี๋ยวเขาได้ขึ้นเขียงแน่ เยี่ยม โอ้แล้วก็มีอีกอย่างนึง
I must confess there is an ulterior motive for my visit today beyond the content of my sermon.พ่อต้องขอสารภาพผิดว่ามีมูลเหตุจูงใจ ที่ซ่อนเร้นต่อการที่พ่อมาเยี่ยมในวันนี้ ที่นอกเหนือจากเนื้อหา ของการเทศนาของพ่อ
I've no reason to tell you anything other than the truth.ข้าไม่มีมูลเหตุอะไรที่จะบอกเจ้า นอกเหนือจากความจริง
But I can tell you this, trying to play me against my own crew will not help your cause.แต่ข้าบอกเรื่องนี้กับเจ้าได้เลย ขืนพยายามยุ่แหย่ให้ข้าแตกแยก กับลูกเรือของข้าเอง มันไม่ได้ช่วยให้มูลเหตุของเจ้าสำเร็จหรอกนะ

มูลเหตุ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มูลเหตุ
Back to top