ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มือใหม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มือใหม่*, -มือใหม่-

มือใหม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือใหม่ (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. เริ่มหัด, ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
มือใหม่ (adj.) inexperienced See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
มือใหม่ (n.) novice See also: beginner, inexperienced person Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
English-Thai: HOPE Dictionary
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
freshman(เฟรช'เมิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นิสิตใหม่,นักศึกษาปีที่1,มือใหม่., See also: freshmanship n. -pl. freshmen
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
tyro(ไท'โร) n. ผู้เริ่มเรียน,คนใหม่,มือใหม่. pl. tyros, See also: tyronic adj., Syn. tiro.
youngling(ยัง'ลิง) n. คนหนึ่งคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย,ผู้หัดใหม่,มือใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
tyro(n) คนหัดใหม่,มือใหม่
youngling(n) เด็กหนุ่มสาว,สัตว์อ่อน,ต้นไม้อ่อน,มือใหม่,ผู้หัดใหม่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Younglingผู้หัดใหม่, มือใหม่ [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, Arlene. Her name's Arlene.เฮ้ มือใหม่ เกิดอะไรขึ้นกับไก่ทอดของฉัน
Rookie, get that harness on and stop trying to be down.มือใหม่ เกาะเบาะไว้แน่นๆ อย่าให้ตกลงไป
An apprenticeship, going into recording studios.มือใหม่ เข้าสตูดิโอบันทึกเสียง
Rookie Nagashima, a magnificent missed swingมือใหม่ตีพลาดอย่างสวยงาม อะไรกันนี่
The rookie fired his crew chief. The third this season!มือใหม่ยิงหัวหน้าลูกเรือ ของเขาที่สามในฤดูกาลนี้!
Uh, yeah, Serena's my mentor.มือใหม่สังคมของฉันอยู่นี่ใช่ไหม เจนนี่
Your new hand, it's nicer than the old one.มือใหม่เจ้าดูดีกว่าอันเก่านะ
A rookie has won the Piston Cup.มือใหม่ได้รับรางวัลถ้วยลูกสูบ
I says to myself, "Leon's a pro. Nobody uses that except beginners. "ฉันพูดกับตัวเองว่า"ลีอองเป็นมืออาชีพ ไม่มีใครทำอย่างนั้นนอกจากมือใหม่"
An ear infection, anything, sends him to the emergency room, where I get some nine-year-old they just made a doctor.แค่หูอักเสบก็ต้อง ส่งแกไปห้องฉุกเฉิน... ...ที่มีแต่หมอมือใหม่ เพิ่งสำเร็จมาหมาด ๆ
That's not a beginner's rod, you know.มันไม่ใช่ของสำหรับมือใหม่ คุณรู้ไหม?
4927, you are still a rookie4927, คุณยังเป็นมือใหม่
I'm showing off my latest gizmo, the bark translator.ฉันกำลังอวดเครื่องมือใหม่ล่าสุด... เครื่องแปลเสียงเห่า
Sorry! New valet.โทษครับ มือใหม่หัดขับ
Well, in my opinion - Chic - l think since we're beginners, a good idea would be,เออ สำหรับผมแล้ว "ชิค" เนื่องจาก พวกเรายังเป็นมือใหม่ น่าจะเรียน...
With my technique, even a beginner, can learn to play very well.ตามเทคนิคของผม ต่อให้เป็นมือใหม่ ก็สามารถฝึกเล่นได้ดี เชื่อผมสิ
Besides, sometimes a young field medic needs his surgeon around.อีกอย่างนะ บางครั้งแพทย์สนามมือใหม่.. ก็ต้องการให้มีแพทย์ผ่าตัดอยู่ด้วย
Just like a young company commander needs his colonel.เหมือนที่ผู้กองมือใหม่.. ต้องการผู้บังคับบัญชาของเค้า
Once, when she was just a miko (an apprentice Geisha), she fell clean off her wooden shoes.ครั้งหนึ่ง ตอนเธอเป็นเกอิชามือใหม่ เธอพลาดตกจากรองเท้าไม้
Sorry about the mishap. Come back and see us again.ข้อโทษสำหรับอุบัติเหตุครับ เอาไว้คราวหน้าแก้มือใหม่นะครับ
A rookie C.O., and it ain't even Christmas.ผู้คุมมือใหม่ ยังไม่ถึงคริสต์มาสเลย
Now, where you going, rookie?เฮ้ย จะไปไหนล่ะมือใหม่
Cons got that rook guard in Gen Pop.นักโทษจับผู้คุมมือใหม่ไว้ที่ขังรวม
The rookie sensation came into the season unknown.รู้สึกมือใหม่เข้ามาในฤดูกาลที่ไม่รู้จัก
Will he be the first rookie to win a Piston Cup and land Dinoco?เขาจะเป็นมือใหม่คนแรกที่ชนะ ถ้วยลูกสูบและที่ดิน ดีโนโค?
The legend, the runner-up, and the rookie!ตำนานวิ่งขึ้นและมือใหม่!
There's no way the rookie can make it through!ไม่มีทางที่มือใหม่สามารถทำให้มันผ่าน!
I'll be the first rookie in history ever to win it.ฉันจะเป็นมือใหม่ครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ที่เคยชนะมัน
Moved right on to the next rookie standing in line.ย้ายขวาเพื่อมือใหม่ถัดไปยืนอยู่ในแถว
Not all my tricks, rookie!ไม่เทคนิคทั้งหมดของฉันมือใหม่!
He's a rookie. First week on the job.หมอนี่มันมือใหม่น่ะ เพิ่งเริ่มทำงานอาทิตย์แรก
You know, I didn't have any notion that you were new there.รู้มั้ย ผมไม่ทันสังเกตว่าคุณเป็นมือใหม่
Back then, kids just drove whatever they had.จากนั้น เด็กมือใหม่ ไม่ว่าอย่างไร เกิดขึ้น
Because it was a stupid rookie move, and you could've jeopardized my investigation.เพราะว่ามันเป็นการทำที่โง่ของพวกมือใหม่ และคุณทำให้การสืบสวนของฉันเป็นอันตราย
This can be a good practice car for novice drivers.คันนี้เนี่ย เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่เพิ่งหัดขับนะครับ
Grey's Anatomy Season04 Episode03แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย
Previously on Grey's Anatomyแพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย เรื่องราวก่อนหน้านี้
Season 4 Episode 6Grey's anatomy แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย
Does this look like my first time?เอาไปขู่พวกมือใหม่โน่นไป
I know that I'm new to this, but I'm pretty sure that this is the part where I do what the man says.ผมรู้ว่าผมมือใหม่... แต่ผมว่านี่เป็นตอนที่ต้องทำตามเขาสั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มือใหม่
Back to top