ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มิตรสหาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มิตรสหาย*, -มิตรสหาย-

มิตรสหาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิตรสหาย (n.) friends See also: company Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง
English-Thai: Nontri Dictionary
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Step right up, folks. Step right up.เร่เข้ามา มิตรสหาย เร่เข้ามา
Try your luck, folks. Try your luck.เสี่ยงโชคของเจ้า มิตรสหาย เสี่ยงโชคของเจ้า
A crowd of faces... friends and family, enemies, lovers.มิตรสหาย ครอบครัว ศัตรู หรือ คู่รัก
Friends, Greendalians, human beings, we are gathered here today to honor that sacred and eternal bond between a student and his Dean.มิตรสหาย ชาวกรีนเดล ฮิวแมนบีอิ้ง เรามารวมตัวกันวันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ สายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิรันดร์ ระหว่างนักศึกษากับคณบดีของเขา
Our friend tried to protect you. You left anyway.มิตรสหายของเราพยายามที่จะปกป้องเจ้า ถึงกระนั้นเจ้าก็หนีไปอยู่ดี
Folks, like I've been telling you, we're in that most sacred of times.มิตรสหายทุกท่านตามที่ผมได้บอกไปแล้ว พวกเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์
Bartolo, Pierre must remain, for his comrades and ourselves, what he is: a hero.O.A.S. คือ กองกำลังติดอาวุธลับเพื่อต่อต้านการแยกประเทศแอลจีเรีย บาร์โตโล่ ปิแอร์ สำหรับมิตรสหายและพวกเราเขาคือ:
"and drink to your comrade's eyes.แล้วดื่มให้กับดวงตาของมิตรสหาย
Just a friendly heads up.แค่เป็นการมาเตือนมิตรสหายให้ระวังตัวขึ้น
"'My pal. My friend."'เป็นมิตรสหายที่สนิทชิดเชื้อ
You can find them almost anywhere-- friendly people with hidden agendas--คุณสามารถเจอพวกเขาในทุกๆที่ มิตรสหายที่มาพร้อมวาระซ่อนเร้น
"spare to us our friends,ขอชีวิตเหล่ามิตรสหาย
Night after night, they have seen their friends, their children, their parents all snatched cruelly from them and they don't know who'll be next.คืนทุกคืน ที่ต้องเห็น มิตรสหาย, ลูกหลาน และครอบครัว ถูกพรากไปจากพวกเขาอย่างโหดร้าย และก็ไม่รู้ว่าคนต่อไปจะเป็นใคร
♪ But I become near when they aiming' at me ♪ ♪ Me, me, me against them ♪ ♪ Me against enemies, me against friends ♪#เขารุกเข้ามาใกล้ ตอนที่ง้างเล็งปืนมาที่ฉัน# #ฉัน และฉันที่จะต้านทานมัน# #ต่อต้านศัตรูร้าย ต้านทานแม้นมิตรสหาย#
One blast for friends, two for foes.หนึ่งคราคือมิตรสหาย สองคราคือไพรี
Well, my dears, here... she... is.ได้ มิตรสหายที่รัก นาง.. มา..
Your invitation did request my "discreet company."คำเชื้อเชิญของคุณทำให้ผมเรียกหาคำพูดที่ว่า "ระแวดระวังมิตรสหาย"
Our mutual friend, she put guards at your door, tried to protect you.ถึงความเป็นมิตรสหายของเรา นางจัดเวรยามเฝ้าหน้าประตูห้องของเจ้า พยายามที่จะปกป้องเจ้า
I'm at home, surrounded by friends.ตอนนี้ข้ากลับมาอยู่ที่บ้าน ที่ห้อมล้อมไปด้วยมิตรสหาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มิตรสหาย
Back to top