ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฟ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฟ้อง*, -ฟ้อง-

ฟอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟอง (clas.) egg
ฟอง (n.) bubble See also: foam
ฟองกาม (v.) have an intensified lustful See also: feel a sexual desire Syn. กำเริบกาม, คะนองกาม
ฟองทะเล (n.) rock with holes under the sea
ฟองน้ำ (n.) sponge
ฟองน้ำ (n.) sponge
ฟองน้ำเก็บไข่ (n.) fish foam
ฟองน้ำเก็บไข่ (n.) spawn of fish See also: fish foam
ฟองฟอด (n.) foam; froth; lather; spume; suds See also: bubbles
ฟองมัน (n.) a sign indicating the beginning of a paragraph Syn. ตาไก่
ฟองสบู่ (n.) soap-bubble See also: soap suds
ฟองอากาศ (n.) air bubble
ฟองเต้าหู้ (n.) gypsum Syn. เกลือจืด, หินฟองเต้าหู้
ฟองไข่ (n.) egg Syn. ไข่
English-Thai: HOPE Dictionary
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
amadou(แอม' มะ ดู) n. สารคล้ายฟองน้ำที่ทำจากเชื้อราจำพวก Polyporus (Fomes) fomentarius (a spongy substance)
barm(บาร์ม) n. ยีสต์,เชื้อหมัก,ฟองจากเชื้อหมัก
barmy(บาร์'มี) adj. เป็นฟอง,คล้ายเชื้อหมัก
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
bubbly(บลับ'ลี) adj. เป็นฟอง,เต็มไปด้วยฟอง n. เหล้าแชมเปญ
burble {burbledvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burbles}vi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burblingvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
cancellateadj. คล้ายฟองน้ำ,พรุน,เป็นร่างแห
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
defoamvt. เอาฟองออก
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
foam(โฟม) n. ฟอง,ฟองเหงื่อ,ฟองน้ำลาย,ฟองที่เกิดจากการฉีดเครื่องดับเพลิง,ยางฟองน้ำ,ทะเล. vi. เกิดฟอง,ปล่อยฟอง. -foamingly adv., See also: foamless adj. foamy adj., Syn. froth,effervescence
froth(ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลาย,สิ่งที่ไร้ค่า,กาก,กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟองออก., Syn. bubbles,foam
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.
fungus(ฟัง'กัส) n. เชื้อรา,เห็ด,เนื้องอกคล้ายฟองน้ำ.adj. คล้ายเชื้อราหรือเห็ด., See also: fungic adj. -pl. fungi,funguses, Syn. mushrooms,molds
lather(แลธ'เธอะ,ลา'เธอะ) n. ฟองสบู่,ฟอง,ภาวะที่ตื่นเต้น,ภาวะที่เร่าร้อน,ช่างกลึง vi. กลายเป็นฟอง,เป็นฟอง vt. ใส่ฟอง,ปกคลุมไปด้วยฟอง
leaven(เลฟ'เวน) n. ส่าเหล้า,เชื้อหมักให้ฟู,เชื้อหมักขนมปังหรือเค้กให้ฟู. vt. ทำให้เกิดฟองแก๊สด้วยเชื้อหมัก,ทำให้ฟู,ใส่เชื้อ,ทำให้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ มีผลกระทบ.
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
nappy(แนพ'พีป adj. เป็นฟอง,มืน
pumice(พัม'มิส) n. แก้วหินภูเขาไฟที่มีลักษณะเป็นพรุนคล้ายฟองน้ำ ใช้เป็นเครื่องขัด. vt. ขัดด้วยแก้วหินดังกล่าว., See also: pumiceous adj.
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
seethe(ซีธ) vi. เป็นฟอง,กลายเป็นฟอง,เดือด,พล่าน,คึกคัก,เร่าร้อน,ตื่นเต้น vt. ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เดือด,ความเดือดพล่าน,ความคึกคัก,ความเร่าร้อน,ความตื่นเต้น, Syn. foam,boil
seltzer(เซลทฺ'เซอะ) n น้ำแร่ธรรมชาติที่มีฟอง ผุดขึ้นประกอบด้วยเกลือและสารประกอบคาร์บอเนต ของโซเดียมแคลเซียมและแมกนีเซียม,น้ำแร่เทียมที่มีสารประกอบดังกล่าว, Syn. Seltzer water
skimmer(สคิม'เมอะ) n. ช้อนหรือทัพพีหรือพายที่ตักเอาฝ้าหรือฟองบนผิวหน้าของเหลวออก,ผู้ตักเอาฝ้าของเหลวออก
soap bubblen. ฟองสบู่,สิ่งที่ไม่ปฎิเสธ,สิ่งที่ไม่ถาวร
souffle(ซูเฟล',ซู'เฟล) adj. (อาหาร) ตีให้เป็นฟอง,ตีไข่และน้ำนมให้เป็นฟอง. n. อาหารตีให้เข้ากัน,ไข่ทอดฟู, Syn. puffed up
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
sponge(สพันจฺ) n. ฟองน้ำ vt. ถูด้วยฟองน้ำ,ดูดซึมด้วยฟองน้ำ vi. ซับน้ำ,เก็บฟองน้ำ,อาศัยคนอื่นยังชีพ -Phr. (throw in the sponge ยอมแพ้), Syn. exploit,impose on
spongy(สพัน'จี) adj. เบา,เป็นรูพรุนและซับน้ำได้ดี,เกี่ยวกับฟองน้ำ,เป็นรูพรุนแต่แข็ง (เช่นกระดูก) ., See also: spongily adv. sponginess n.
spume(สพิวมฺ) vt. ปล่อยออกเป็นฟอง,ลอยขึ้นเป็นฟอง. n. ฟอง,ฟองฝอย,ฟองลอยน้ำ., See also: spumous,spumy adj., Syn. foam,froth
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
surf(เซิร์ฟ) n. คลื่นซัดฝั่ง,น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟองฝอย,เสียงคลื่นซัดฝั่ง vi. เล่นแผ่นกระดานโต้คลื่น, See also: surfable,adj. surfer n.
swab(สวอบ) n. ฟองน้ำ ผ้า สำลีหรือวัตถุซับอื่น ๆ ที่ใช้ซับแผลหรือทายาหรือซับพื้น,กลาสีเรือ,อินทรธนู. vt. ซับล้างหรือทา (ด้วย swab) ,เช็ด ลากหรือซับพื้นด้วย, Syn. swob
uniparous(ยูนิพ'พะรัส) adj. ให้ไข่ฟองเดียวในครั้งหนึ่ง ๆ ออกลูกท้องละหนึ่ง,ให้กำเนิดบุตรหนึ่งคน, (พืช) ให้กิ่งก้านเดียวในครั้งหนึ่ง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
chiffon(n) ผ้าแพรบาง,ผ้าชีฟอง
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
foam(n) ฟอง,ฟองน้ำลาย,ฟองเหงื่อ,ฟองคลื่น
froth(n) ฟอง,กาก
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ
lather(n) ฟอง,ฟองสบู่
sponge(n) ฟองน้ำ,กาฝาก,ขนมฟู
seethe(vi) เดือดพล่าน,เป็นฟอง,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
slipper(n) รองเท้าฟองน้ำ
soapsuds(n) ฟองสบู่
soapy(adj) เป็นฟอง,เหมือนสบู่,ลื่น,ขี้ประจบ
sparkle(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว
spongy(adj) เป็นโพรง,เหมือนฟองน้ำ,โปร่ง,หยุ่น,ฟู,เป็นรูพรุน
spume(n) ฟอง
still(adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล
suds(n) น้ำสบู่,ฟองสบู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foam tabletยาเม็ดฟองฟู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sponge๑. ฟองน้ำ๒. ก้อนซับ, แผ่นซับ๓. ซับเช็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spongy๑. -ฟองน้ำ๒. ฟ่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spongy bone; bone, cancellousกระดูกฟ่าม, กระดูกฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soap bubblesฟองสบู่ [TU Subject Heading]
Aeroembolismการมีฟองก๊าซเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด [การแพทย์]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
bubble gauge transducerbubble gauge transducer, อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Defoamingการขจัดฟอง [การแพทย์]
Flora ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น พรรณพืชในบริเวณหรือยุคสมัยธรณีวิทยาหนึ่ง ๆ เช่น ฟอง หรือฝ้าไขโดยเกิดจากการอัดอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Flotation การลอยตัว การแยกอนุภาคแขวนลอยหรือฟล็อกออกจากของเหลวโดย การลอยตัวขึ้นมายังผิวบนของของเหลวด้วยฟองอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Greasyแผ่นฟองมันๆ, [การแพทย์]
Kickerคิกเกอร์ คือ สารกระตุ้นหรือสารตัวเร่งการเกิดเป็นฟอง ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการสลายตัวของสารที่ทำให้เกิดฟอง ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดฟองได้เร็วขึ้น มักใช้คู่กับสารทำให้เกิดฟอง ตัวอย่างของคิกเกอร์ ได้แก่ ซิงก์ออกไซด์ เกลือของซิงก์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Latherขนาดของฟอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bubble (n.) ฟอง
bubbles (n.) ฟอง See also: พรายฟอง, ฟองเหงื่อ, ฟองน้ำลาย Syn. froth, spume
bubbles (n.) ฟอง Syn. foam, lather, suds
foam (n.) ฟอง See also: พรายฟอง, ฟองเหงื่อ, ฟองน้ำลาย Syn. froth, bubbles, spume
froth (n.) ฟอง Syn. bubbles, foam, lather, suds
spume (n.) ฟอง See also: ฟองแตก
yeast (n.) ฟอง
barm (n.) ฟองที่เกิดจากการหมักเหล้า See also: เชื้อหมัก, ฟองจากเชื้อหมัก, เชื้อฟู
poriferan (n.) ฟองน้ำ (สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง)
sponge (n.) ฟองน้ำ (สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง) Syn. poriferan
loofah (n.) ฟองน้ำที่ใช้ขัดตัว Syn. luffa
luffa (n.) ฟองน้ำที่ใช้ขัดตัว
bubbles (n.) ฟองสบู่ See also: ฟอง Syn. foam, suds
lather (n.) ฟองสบู่ See also: ฟอง Syn. bubbles, foam, suds
soap bubble (n.) ฟองสบู่
soapsuds (n.) ฟองสบู่ Syn. bubble, suds
blister (vi.) ทำให้เกิดฟองอากาศที่เกิดบนสีที่ทาหรือบนยาง
bubble (vi.) ผุดเป็นฟอง Syn. foam
bubble (vi.) ทำให้เกิดฟอง See also: ทำให้เป็นฟอง
bubbles (n.) น้ำสบู่ที่มีฟอง Syn. foam
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then she gave me another four eggs but the dog jumped on me, and now...แล้วเธอก็เอาให้ใหม่อีก 4 ฟอง แต่หมามันกระโดใส่ฉัน แล้วจากนั้น... .
The fondue or the ratatouille?ฟองดู หรือ ราตาตูย ดีคะ
Fondue is just cheese and bread, my friend.ฟองดูคือขนมปังกับชีส
Oh, my goodness, this fondue smells disgusting.ฟองดูนี่มันน่าคลื่นไส้จริงๆ
Fondue? Go get my dress.ฟองดูว์หรือ ไปเอาชุดฉันมาเลย
Every bubble is its own Universe with its own arrow of time.ฟองทุกคนเป็นจักรวาลของตัวเองที่ มีลูกศรของตัวเองของเวลา
The nutmeg foam-- that's a humphrey touch.ฟองนมลูกจันทร์เทศน์ สูตรบ้านฮัมฟรีย์
They are sponges that regulate the flow of water.ฟองน้ำควบคุมการไหลของน้ำ
A little bubbly for you.ฟองนิดหน่อย สำหรับคุณ
This egg is the spitting image of you.ฟองนี้ถอดแบบแม่มาเลย
It's a freakish bubble of handsomeness.ฟองบรีสคัลเลอร์ซูปเปอร์วอช พี่หล่ออยู่แล้ว
Delunctious, fizzy, frobscottle.ฟองฟู่รสซู่ซ่า ฟร็อบสก็อตเทิล
Upward-going bubbles gives a filthsome belchy burp.ฟองลอยขึ้นทำให้เรอเหม็นออกปาก
It's the air locks bubbling through, you see.ฟองอากาศถูกกั้นไว้ เห็นไหม
Bubbles is right. Go echo.ฟองอากาศถูกต้องไปทำ เอกโค่
A bubble can only grow so big before it pops.ฟองเท่านั้นสามารถเติบโตใหญ่ ดังนั้นก่อนที่จะปรากฏ
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ
By land, or sea or foamทางบก ทางน้ำ หรือตามฟอง
On land or sea or foamทางบก ทางน้ำ หรือตามฟอง
He made me undress him and put a nappy on himเขาทำฉันถอดเสื้อผ้าเขา and put เป็นฟองบนเขา
He swallowed everything, imitating the cries of a baby and ejaculated into his nappyเขากลืนทุกสิ่ง, การ imitate the ร้องให้ของทารก... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆเข้าไปในเป็นฟองของเขา .
Sluggish. Like a wet sponge.ยวบยาบ เหมือนฟองน้ำเปียกๆ
There it is: "Bring to a full rolling bubble. Add two drops oil of boil."อยู่นี่เอง : "นำฟองอากาศทั้งหมดกับน้ำมันเดือด 2 หยด.
Analyse this fable by La Fontaine.มาเรียนวิเคราะห์นิทาน ลาฟองแตน
Dona Julia was 23 and married, the faithful and devoted wife of Don Alfonso... a man of 50.ดอนน่า จูเลียวัย 23 และแต่งงานแล้ว เป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์และทุ่มเท ให้กับ ดอนอัลฟองโซ ชายวัย 50
As for Don Alfonso... he spent so much time away handling the details of his trading business, that I was practically able to live in Dona Julia's house.เพราะว่า ดอนอัลฟองโซ จากไปเสียนาน เพื่อทำธุรกิจค้าขาย และทำให้ผมสามารถอยู่ในบ้านดอนน่า จูเลีย
Don Alfonso was humiliated that he had been cuckolded by a 16-year old boy... so to retaliate, he announced publicly... that he and my mother had been having an affair for many years.ดอนอัลฟองโซขายหน้า ที่ถูกเด็กผู้ชายอายุ 16 สวมเขา ดังนี้เพื่อเอาคืน เขาประกาศในต่อหน้าสาธารณะ
I need to know about Don Alfonso, about his father, Don Antonio,ผมจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับดอนอัลฟองโซ เกี่ยวกับพ่อของเขา ดอนอันโตนิโย
Why are you so certain... that your mother was not having an affair with Don Alfonso?ทำไมคุณถึงมั่นใจ ว่าแม่คุณไม่ได้เป็นชู้กับ ดอนอัลฟองโซ
He blew a bubble while I was singing. He can't do that while I'm singing!เขาเป่าฟองในขณะที่ฉันกำลังร้องเพลง เขาไม่สามารถทำอย่างนั้นในขณะที่ฉันกำลังร้องเพลง!
I just had the walls sponge painted, Val.ฉันเพิ่งมีกำแพงฟองน้ำทาสี Val
Three eggs, over easy.ไข่ดาวสามฟองไม่สุกมาก
When deep space exploration ramps up.ที่มีฟองอากาศเล็กๆบอกความไม่เนี้ยบของงานอยู่ข้างใน
Yuppie greed is back, my friend.ความตะกละสมัยฟองสะบู่กลับมาแล้ว
There are tiny bubbles everywhere.เกิดฟองอากาศเล็กๆเต็มไปหมด...
That, my dear brother, is a cheese fondue... accompanied by a compote of broccoli and prunes.คุณน้องขา นั้นคือ ชีสฟองดู ไงคะ แต่งหน้าด้วย บร็อคโคลี่ และพรุน
This is fondue, and this is ratatouille.นี่ฟองดู และนี่ราตาตูย
No. This is the fondue, and this is the ratatouille.ไม่ใช่ นี่ฟองดู แล้วนี่ราตาตูย
And I looked out at the river and there were great mounds of white foam going right down the river.ผมมองออกไปที่แม่น้ำ มีฟองฟอดสีขาวเป็นลำมหึมา กำลังไหลลงแม่น้ำ
Hand me two more slices of that bacon and six more of those eggsขอเบคอนสองอัน กับ ไข่อีกหกฟอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฟ้อง
Back to top