ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suds

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suds*, -suds-

suds ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suds (n.) น้ำสบู่ที่มีฟอง Syn. bubbles, foam
English-Thai: Nontri Dictionary
suds(n) น้ำสบู่,ฟองสบู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
SUDS (syndrome, sudden unexplained death); SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟองฟอด (n.) foam; froth; lather; spume; suds See also: bubbles
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roline: the sexy suds car wash is tomorrow.แคโรไลน์: งานสุดเซ็กซี่ล้างรถฟองสบู่พรุ่งนี้แล้ว
Uh, that the -- the guy, he smelled like ground chuck and soap suds and old-lady cream.เอ่อ เจ้านั่นกลิ่นเหมือนเนื้อบด และฟองสบู่ กับยาหม่องยายแก่
I think a man working outdoors feels more like a man if he can have a bottle of suds.ผมคิดว่าคนที่ทำงานนอกบ้านรู้สึกเหมือนคน ถ้าเขาสามารถมีขวดน้ำสบู่
It's really pretty. Unfortunately, I don't see suds!มันสวยจังนะ แต่เสียใจด้วย ฉันไม่เห็นเธอวาง
No suds, no save, okay?ไม่มีวาง ไม่มีจอง เข้าใจ๋
You know, no suds, no save.ก็แบบ ไม่มีวาง ไม่มีจอง
Sue got a note from the school nurse claiming that her lupus made it impossible to bend over a bucket of suds.- ซู มีใบรับรองว่า ผิวเธอแพ้สารเคมี เลยมาทำความสะอาดไม่ได้
The event is called sexy suds, you know.มหกรรมนี้เรียกว่า "ฟองสบู่สุดเซ็กส์ซี่" รู้มั้ย
What about you? You were sneezing suds.แล้วลูกหล่ะ จามเป็นฟองเลย
Thanks for the dinner. Double thanks for the suds.ขอบคุณสำหรับมื้อค่ำ และเบียร์พวกนี้

suds ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, 沫] foam; suds

suds ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather

suds ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suds
Back to top