ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดแทรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดแทรก*, -พูดแทรก-

พูดแทรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดแทรก (v.) interrupt See also: break into Syn. พูดขัดจังหวะ, พูดคั่น, พูดสอด
English-Thai: HOPE Dictionary
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chime in (phrv.) พูดแทรก See also: พูดขัดจังหวะ
chip in (phrv.) พูดแทรก See also: พูดขัดจังหวะ
edge in (phrv.) พูดแทรก See also: แทรก
fling in (phrv.) พูดแทรก See also: ขัดจังหวะ Syn. put in
interpolate (vt.) พูดแทรก See also: พูดสอดขึ้นมา Syn. interpose, interrupt, interject Ops. continue, maintain
put in (phrv.) พูดแทรก See also: พูดขัดจังหวะ Syn. chuck in, chuck out
strike in (phrv.) พูดแทรก See also: ขัดจังหวะ
push in (phrv.) ขัดจังหวะพูดแทรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm so sorry about interrupting you in group.ขอโทษนะคะที่พูดแทรกคุณตอนคุยกันในกลุ่ม
I would ask counsel to refrain from interrupting me.ศาลขอสั่งให้คุณทนายหยุดพูดแทรกเสียที
It's not the time for you to interfere like this!อย่าเพิ่งพูดแทรกตอนนี้
Why do you keep butting in?ทำไมคุณถึงคอยพูดแทรกเราอยู่เรื่อย
You've just interrupted me again while I was admonishing you for interrupting me.เจ้าพึ่งทะลุกลางปล้องระหว่างข้าพูดอีกครั้ง ในขณะที่ข้ากำลังตักเตือนเจ้า เรื่องอย่าพูดแทรกผู้อื่นอยู่แท้ๆ
So next I'll chime in about how it affected our marriage, uh, starting with the, uh, the deceit, why we couldn't tell anyone.แล้วต่อไปฉันจะพูดแทรกขึ้นมาว่า มันผลกระทบ ต่อชีวิตคู่แต่งงานของเรามากแค่ไหน เอ่อ งั้นมาเริ่มตรงที่
EXCUSE ME, MINISTER, I DON'T MEAN TO INTERRUPT,ขอโทษครับ ท่านรัฐมนตรี\ผมไม่อยากพูดแทรกแต่...
Charlie, please don't interrupt. You know I hate that.อย่าพูดแทรกได้มั้ย รู้อยู่ว่าฉันไม่ชอบ
Setup? He wanted you to heckle him?เตี๊ยม เขาอยากให้คุณพูดแทรก
A luxury shoemaker. Don't interrupt.ช่างทำรองเท้า อย่าพูดแทรก
Keep your mouth shut. No more outbursts.สงบปากไว้ ไม่เอาพูดแทรกแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดแทรก
Back to top