ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิกล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิกล*, -พิกล-

พิกล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิกล (adv.) strange See also: queerly, bizarrely, weirdly Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด Ops. ปกติ, ธรรมดา
พิกล (adj.) queer See also: strange, odd, bizarre, weird Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด Ops. ปกติ, ธรรมดา
พิกลพิการ (adj.) deformed See also: crippled Syn. พิการ
English-Thai: HOPE Dictionary
antics(แอน' ทิคซฺ) n. ลักษณะ (พฤติกรรม ที่แปลกหรือพิกล)
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
buggyn. รถม้า adj. มีแมลงชุม,บ้าคลั่ง,พิกล
deformation(ดิฟอรเม'เชิน) n. การให้ทำผิดรูปร่าง,การทำให้เสียโฉม,ความพิกลพิการ
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer ###A. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
golliwogg(โกล'ลิวอก) n. ตุ๊กตาประหลาดสีดำ,คนพิกล, Syn. galliwog
grotesque(โกรเทสคฺ') adj.,n. (สิ่งที่) วิตถาร,ผิดปกติ,พิกล,พิลึก, See also: grotesqueness n., Syn. odd
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
inept(อินเนพทฺ') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ชำนาญ,โง่,พิกล., See also: ineptitude n. ineptly adv. ineptness n., Syn. unfitted,unfit
oddball(ออด'บอล) n. คนพิกล -adj. แปลก
oddish(ออด'ดิช) adj. แปลก,พิกล
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity
outlandish(เอาท์แลน'ดิช) adj. พิกล,ประหลาด,บ้านนอก,เทศ,ต่างชาติ,ที่ลับตา., See also: outlandishness n., Syn. bizarre
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
rum(รัม) n. เหล้าที่กลั่นจากน้ำอ้อย,เหล้า,เครื่องดื่มของเมา,ไพ่รัมมี่ adj., แปลก,พิกล,พิลึก, Syn. queer
unaccountable(อันอะเคา'ทะเบิล) adj. ไม่ได้อธิบายไว้,ไม่สามารถอธิบายได้,ไม่ต้องรับผิดชอบ,ไม่มีภาระหน้าที่,แปลก,พิกล,ไม่ สามารถตอบโต้., See also: unaccountableness n. unaccountability n.
uncanny(อันแคน'นี) adj. ประหลาด,อัศจรรย์,น่าขนลุก,พิกล,รุนแรง,ร้ายแรง., See also: uncannily adv. uncanniness n.
uncouth(อันคูธ') adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เก้งก้าง,ไม่มีมารยาท,ประหลาด,พิกล., See also: uncouthly adv. uncouthness n., Syn. ungainly
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เหนือธรรมชาติ,ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
peculiar(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ
queer(adj) ประหลาด,แปลก,พิลึก,ชอบกล,พิกล
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้,ไม่รับผิดชอบ,แปลก,พิกล
uncanny(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
weird(adj) พิกล,อัศจรรย์,แปลก,ประหลาด,อาเพศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malformedพิกลรูป, ผิดรูป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deform (vi.) พิกลพิการ See also: ผิดรูปร่าง, (รูปร่าง) ผิดปกติ, พิการ Syn. distort, disfigure, deface
deformed (adj.) พิกลพิการ See also: ผิดรูปร่าง, ผิดปกติ, น่าเกลียด Syn. ugly
deform (vt.) ทำให้พิกลพิการ See also: ทำให้ผิดรูปร่าง, ทำให้รูปร่างผิดปกติ Syn. distort, disfigure, deface
deformity (n.) ความพิกลพิการ See also: การเสียรูป, ความไม่เป็นรูปเป็นร่าง Syn. disfigurer
disfigurer (n.) ความพิกลพิการ See also: การเสียรูป, ความไม่เป็นรูปเป็นร่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know this is gonna sound crazy, but...ฉันรุ้ว่ามันฟังดู พิกล แต่
This looks awfully familiar.มันดูคุ้นหูค้นตาพิกล
Taken by the Dark Powers tortured and mutilated.แต่ลุ่มหลงในอำนาจมืด .... ถูกทำให้ทรมานและพิกลพิการ
I have no idea. They're all worked up today.ไม่รู้สิ ลุกลี้ลุกลนพิกล
It's been so crazy lately.มันดูพิกลยังไงไม่รู้
I see you upset and... that's terrible.ผมเห็นคุณไม่สบายใจ และ... มันพิกลยังไงอยู่
It doesn't feel right.มันพิกลๆ ยังไงไม่รู้
Apparently displaying the deformed isn't dignified.เพราะพวกนั้นคิดว่าการแสดงของพวกพิกลพิการ มันดูไม่มีเกียรติ
This is all so weird.เรื่องทั้งหมดนี่ ดูพิกล
He thinks I've been under a lot of strain lately.เขาว่าพักนี้ฉันดูเครียดๆพิกล
You're on. I want in on this action.เพียงเพราะว่ามันเกิดมาพิกลพิการ
Hard drive, night vision. This is serious stuff.ทั้งฮาร์ดไดรฟ์ กล้องอินฟราเรด เรื่องนี้ชักดูพิกลแฮะ
Yeah,but now i feel dirty.ก็ใช่ แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกสกปรกพิกล
Struck me as a little weird.มันทำให้ผมรู้สึกว่า มีอะไรพิกลอยู่เล็กน้อย
Put the sword down, Merlin, you look ridiculous.วางดาบลง มันทำให้เจ้าดูตลกพิกล
The last thing that we want to do is criticize it or make it feel different... just because it was born with horrible deformities.สิ่งสุดท้ายที่เราอยากทำคือการวิจารณ์มัน หรือทำว่ามันไม่เหมือนใคร... เพียงเพราะว่ามันเกิดมาพิกลพิการ
I'm kind of flabbergasted when you say things like that. It's Weird.ฉันล่ะอึ้งจริงๆเวลานายพูดถึง อะไรแบบนั้น มันแปลกพิกล
There's a major they didn't offer at my school.ตอนนี้มันมีวิชาเอกที่เค้าไม่ได้มีในโรงเรียนผม โดยส่วนตัวแล้ว ผมว่าทั้งหมดมันดูประหลาดพิกล
I hooked up with this Chinese girl last night, and I don't know, it's weird. I already feel like seconds.ไม่รู้ดิ,มันรู้สึกพิกล แบบมันชอบขึ้นมาทันใด
I have just arrived ... hi - ....เพิ่งมาถึงนะ คุณดูเงียบพิกลนะ
I was well reviewed.ผมไม่ได้ยินเสียงร่ำไห้ของสิ่งมีชีวิต พิกลพิการที่อยากเป็นกษัตริย์
If we try to force that mutilated thing down Sam's gullet, it could be catastrophic.ถ้าพวกเราพยายามยัดเยียด วิญญาณพิกลพิการนั่น กลับเข้าร่างของแซม มันอาจเป็นหายนะครั้งใหญ่
I'm just saying, my spidey sense is tingling about this.ผมแค่จะบอกว่า ต่อมรับรู้มันคันยังไงพิกล
I'm sensing a dangerous trend here.ได้กลิ่นว่ามันค่อนข้างอันตรายพิกล
You know those moments when I tell you something isn't a good ideaพระองค์รู้จำได้รึเปล่า ที่กระหม่อมเคยทูล ไปในครั้งกระโน้น ว่ามีบางอย่างพิกล
It's too quiet. Check the far wall.มันดูพิกลนะ ไปตรวจด้านหลังกำแพง
You're funny. It's weird.เธอนี่ตลกดีนะมันฟังดูพิกล
I saw a show on the Discovery Channel.ฉันทำเพื่อช่วยเด็กๆ ที่ขาดเหลือ หรือที่พิกลพิการ
Most of the adults we know have trouble embracing their eccentricities, so how can we expect kids to?ขนาดผู้ใหญ่หลายคน ยังเป็นกังวลเรื่องจมูกดูพิกลเลย แล้วเด็กๆจะไม่คิดบ้างได้ไง?
♪ Whether life's disabilities ♪.. [สี่ตา] # ต่อให้จะพิกลพิการ#
Even if the boy lives, he'll be a cripple, a grotesque.ถ้าว่าเด็กคนนั้นรอด เขาก็คงจะเป็นเด็กพิกลพิการ
Speaking for the grotesques, I'd have to disagree.พูดถึงคำว่า "พิกลพิการ" ข้าไม่อาจเห็นด้วย
Going to the Piggly Wiggly for me is like going to the morgue for you.ไปพิกลี่วิกลี่ก็เหมือนให้ฉันไปห้องเก็บศพเพื่อคุณนั่นแหละ
Is it true that Ser Marlon of Tumblestone prefers amputees?เซอร์มาร์ลอนแห่งทัมเบิลสโตน ชอบแบบพิกลพิการ
We're very different people, Howard, so communication's a little tricky.เราต่างกันมากเลย ฮาวเวิร์ด เพราะงั้น การสื่อสาร เลยออกจะพิกลหน่อย
I didn't say "funny." I said "kinky."ผมก็ไม่ได้บอกว่า "ตลก" ผมพูดว่า "พิกล"
She looked stuck-up to me.- ฉันว่าเธอวางมาดพิกล
Make it an hour. And start cracking the whip out here.ดูเหมือนวันนี้ทำงานกันอืดๆ ยังไงพิกล
You could say, in some ways Barfi was incomplete... but his love was complete.คุณอาจจะบอกว่า บาร์ฟี่เป็นคนพิกลพิการ แต่ความรักของเขา กลับเพียบร้อมในทุกทาง
Sounds, um, disgusting.ฟังดูมันแหวะๆยังไงพิกล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิกล
Back to top