ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พาไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พาไป*, -พาไป-

พาไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาไป (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. ชี้ทาง, นำไป, พาไป
พาไป (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. ชี้ทาง, พาไป, นำไป
พาไป (v.) induce See also: entice away, lend off, yearn, cherish Syn. นำไป
English-Thai: HOPE Dictionary
initiate(อินิช'ชีเอท) vt. ริเริ่ม,เริ่มนำ,นำเข้า,นำไปให้รู้จัก. adj. เริ่มแรก n. ผู้ถูกพาไปให้รู้จัก., See also: initiator n. initiatress n., Syn. start,
pander(แพน'เดอะ) n. ผู้ชักพาไปในทางชั่ว.
pocket sizeขนาดกระเป๋าเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์อีกขนาดหนึ่ง ที่เล็กพอที่จะนำใส่กระเป๋าเสื้อ พกพาไปไหนมาไหนได้ดู laptop, notebook เปรียบเทียบ
portable computerคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ในรุ่นต่าง ๆ ที่สามารถพกพาไปไหน ๆ ได้โดยสะดวก มีหลายขนาด ทั้งขนาดวางตัก (laptop) ขนาดมือถือ (handheld) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เป็นต้น
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป
English-Thai: Nontri Dictionary
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
take awayพราก, ชักพาไป, เอาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degradationการกร่อนสลายกระบวนการที่ทำให้ส่วนต่างๆของพื้นผิวโลกผุกร่อนและถูกพัดพาไป ทำให้ระดับทั่วๆไปลดต่ำลง กระบวนการนี้เกิดจากการกระทำของน้ำและลม [สิ่งแวดล้อม]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Suspended Load ปริมาณสารแขวนลอย ตะกอนที่แแขวนลอยในน้ำ ซึ่งถูกพาไปด้วยการไหลของน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bear away (phrv.) พาไป See also: ขโมยไป, ลักพาไป, บรรทุกไป, ขนไป Syn. bear off, carry away
bring (vt.) พาไป See also: นำไป, นำไปส่ง Syn. carry
take (vt.) พาไป See also: นำไป
take along (phrv.) พาไปกับ See also: นำไปด้วย Syn. come along
take aside (phrv.) พาไปคุยส่วนตัว Syn. draw aside, go aside
lead away (phrv.) พาไปจาก See also: นำไปจาก, พาไปพ้น Syn. lead off
take away from (phrv.) พาไปจาก (คนหรือสถานที่) Syn. get away from
lead forth (phrv.) พาไปจุดเริ่มต้น Syn. lead out
take about (phrv.) พาไปชมรอบๆ Syn. get about, get round
lead the way (idm.) พาไปตามทางเดิน See also: นำไปตามทางเดิน
take away (phrv.) พาไปที่อื่น Syn. go away
lead nowhere (phrv.) พาไปที่ไหนไม่ได้ See also: ไปต่อไม่ได้ Syn. get anywhere, get nowhere, get somewhere, get there
bring over (phrv.) พาไปบ้าน Syn. bring around, bring round, call by
call by (phrv.) พาไปบ้าน Syn. bring around, bring round
lead astray (phrv.) พาไปผิดทาง See also: นำไปผิดทาง Syn. go astray
come over (phrv.) พาไปยัง See also: นำไปยัง
lead to (phrv.) พาไปยัง See also: นำไปยัง
see to (phrv.) พาไปยัง
take over (phrv.) พาไปยัง See also: นำไปยัง Syn. come over
bring round (phrv.) พาไปยังสถานที่ตกลงกันไว้ Syn. bring over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, come on, this way. Take him.ทางนี้ พาไป ไปให้พ้นเลย
All right, well, the overwhelming smell of urine would seem to contradict that, but galahad, let's get you back to the castle.ดูจากกลิ่นฉี่เหม็นหึ่ง ไม่น่าจะใช่ พาไป สน.ดีกว่า
Here, take him. Just take him. And you say, "I am the boss!"พาไป พาไปเลย สอนมัน 'ฉันเป็นนาย'
But there's a hard counter right, drives Creed back into the corner.พาไป แต่มีเคาน์เตอร์ขวาหนัก
You could bring the whole gang if you like.พาไปกันทั้งหมดยังได้
I even got her onto welfare.พาไปขอรับสวัสดิการของรัฐ
Pick one for the night. Or two or three.พาไปคนนึงสำหรับคืนนี้ หรือจะเอา สองหรือสามคน
You can watch us knock down a meth lab, huh?พาไปดูเราทำลายแล็บปรุงยา เอามั้ย?
Show me your chickens, Max.พาไปดูไก่หน่อยแม็กซ์
Take her to the emergency bomb area.พาไปที่ พื้นที่ระเบิดฉุกเฉิน
You got to beam him to, like, montana.พาไปที่มอนทาน่าก็ได้
Could you take me to where the beach is and the hotels are?พาไปที่มีหาดและโรงแรมได้มั้ย?
Take her to Piccolino. Their food is good.พาไปที่ร้านพิคโคลิโน่สิ อาหารเขาอร่อย
Give me a chance for me to go in there and get it!พาไปที่ห้องสิ ฉันจะได้กอดเธอ
We'll take you to St. Lucia down the road.พาไปที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไปช่วงถนนนึง
Took an airboat ride. Wrote a column about the death of the Everglades.พาไปนั่งแอร์โบ๊ต เขียนคอลัมน์ เกี่ยวกับการตายของเอเวอร์เกลดส์
Push 'em through that front gate!พาไปประตูหน้าให้ได้!
One museum! You haven't seen her... him, since...พาไปพิพิธภัณฑ์ครัง้เดียว แล้วไม่เจอเขาอีก
Take you wonder by wonderพาไปสู้ความมหัศจรรย์ ด้วยสิ่งมหัศจรรย์
Would you mind showing us ?พาไปหน่อยได้มั้ยครับ
To the ash. He insists on an audience.พาไปหา "เทพเถ้าธุลี"(The Ash) เขาจะตัดสินมันเอง
Take away five and you're perfect.พาไปห้า และคุณสมบูรณ์แบบ.
We took him to the best doctors we could find, but none of them had any idea.พาไปหาสารพัดหมอ ที่เขาว่าดี แต่ว่า ทุกที่ก็ตอบไม่ได้
And putting us into protective custody.พาไปอยู่ในโครงการคุ้มครองพยาน
Got him cleaned up, put him in the apartment.พาไปอาบน้ำ หาห้องพักให้
I like to take him for walks.พาไปเดินเล่น พาไปซื้อหนม
I put up with your new clothes and trips to New Orleans, but this takes the goddamn cake.พาไปเที่ยวนิวออร์ลีนส์ แต่เรื่องนี้มันเกินไป
A trip to the carpet remnant store.พาไปเที่ยวร้านขายเศษพรม
Take her to the Raccoon City facility.พาไปเธอไปที่ แรคคูน Facility
I take him out to get snacks and to plays, stuff like that, while he has time.พาไปเล่นนู่นนี่.. ยามว่างน่ะครับ
I mean, you heard him. His company won't even buy him breakfast.พาไปเลี้ยงจริงจังเลยดีกว่า
Can you drive me home so I can get my stuff and take me over to my girlfriend's house?พาไปเอาของแล้วไปส่งที่บ้านแฟนได้ไหม
We are on emergency generators, until the power's restored.พาไปแผนกอุบัติเหตุ เราใช้ไฟฉุกเฉินจนกว่าไฟฟ้าจะมา
I'll drive you somewhere in the car.- งั้นผมขับรถพาไปให้
Tuco has taken you this far I will take you all the way....ทูโคพานายมาไกลถึงขนาดนี้ ก็ต้องพาไปได้ตลอด...
He opened a restaurant with his old lady on Maxwell Street... and he took Blue Lou with him.เขาและภรรยาของเขาเปิดร้านอาหารบนถนน แมคสเวล และเขาพาไป บลู ลู กับเขา
Come down, I'll show you.ลงมาสิ, ฉันจะพาไปดู.
Officer, come with me.คุณตำรวจครับ มากับผม ผมจะพาไปดูห้องรับประทานอาหาร
I'll tell you what-- if you won't take me to the center, take me as far as you can.เอายังงี้ดีกว่า-- ถ้าคุณไม่ยอมพาไปถึงจุดกลาง ก็ให้พาไปสักระยะหนึ่งก่อน
I'll take you as far as I can, then you're on your own, right?ผมจะพาไปให้ไกลที่สุดที่ทำได้ แล้วก็ต้องหาทางต่อเอง ตกลงมั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พาไป
Back to top