ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พวกพ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พวกพ้อง*, -พวกพ้อง-

พวกพ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พวกพ้อง (n.) friends See also: relatives, companions, gang, adherent Syn. พรรคพวก, พวก
English-Thai: HOPE Dictionary
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
partizan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favorite Playingอภิบาลพวกพ้อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brotherhood (n.) พวกพ้องเดียวกัน Syn. fellowship Ops. hostility
clannish (adj.) ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง Syn. select, cliquish
cliquish (adj.) ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง Syn. select
white hope (n.) คนที่คาดหวังว่าจะนำชื่อเสียงมาสู่พวกพ้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're surrounded by your C-Men.นายแวดล้อมไปด้วย พวกพ้อง ซี-เมน
My people are dead, you call that protection?พวกพ้องข้าตายแล้ว เนี่ยนะที่ท่านเรียกว่าปกป้อง
My people have never been ....anyone who..พวกพ้องข้าไม่เคยโดนคนอย่างเจ้าหรือใครมาข่มเหง และข้าจะไม่ยอมให้เจ้าสั่ง
Brotherhood is the very price and condition of man's survival.พวกพ้องมีค่าและจำเป็นอย่างมาก ในการเอาตัวรอดของมนุษย์
The Brotherhood'll get him no matter what prison yard he ends up onพวกพ้องหมอนั่นจะเก็บมันอย่างไม่ต้องสงสัยเลย มันจะมีจุดจบในคุก
I was long gone.พวกพ้องเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น ฉันจากไปนานน่ะ
I have a loyalty to the men I was out there with.เพราะผมจงรัก ต่อพวกพ้องที่ออกทำงานร่วมกัน
To rise above the height of all your fathers since the days of EIendil or to fall into darkness with all that is left of your kin.จะกลับไปยิ่งใหญ่ เหมือนพ่อของเจ้า ครั้งในวันแห่งเอเลนดิล หรือจะย่อยยับดับแสง ไปพร้อมกับพวกพ้องของเจ้า
An inmate, on the other hand... pulls the pin on his fellow man.แต่ว่าโจรทำตรงกันข้าม ไม่เห็นหัวพวกพ้อง เอาแต่ตัวรอด
Magneto's a fugitive, we've a mutant in the cabinet, a president who understands us - why hide?เรามีพวกพ้องอยู่ในสภา ประธานาธิบดีก็เข้าข้างเรา ทำไมเรายังต้องหลบซ่อน
It was his initiation his time in the wild for he would return to his people a Spartan or not at all.ใช้เวลาในพงไพร เพื่อเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ แล้วกลับคืนสู่พวกพ้อง ในฐานะชาวสปาร์เทิน หรือไม่กลับมาอีกเลย
Yield, Leonidas.ฟังเสียงพวกพ้องชาวกรีก
Quite a little racket you've got going for yourself here.คุณทำอะไรก็เพื่อพวกพ้องผู้หญิง..
We offer you the band, a family that very view oil men can understand.เราเสนอพวกคุณให้เป็นพวกพ้อง,เป็นครอบครัว ซึ่งเป็นแนวคิดแบบที่ คนทำน้ำมันเข้าใจ
Shit, Brotherhood'll kill you no matter where you end up, periodใช่ พวกพ้องพวกมันจะฆ่าแกในที่สุด แกตายแน่ ๆ
Not for the sake of your dignity, but for the love of your people.ไม่ใช่เพี่อเกียรติของพวกเจ้า, แต่เพื่อความรักของพวกพ้องของเจ้า.
Kaya, I will avenge the death of my comrade.- คาย่า.. ฉันจะแก้แค้นให้พวกพ้องของฉัน
But your leadership only benefits you and your friends, ten generations in the future.แต่ความเป็นผู้นำของเธอ เพียงแค่ผลประโยชน์ของคุณและพวกพ้องเท่านั้น สิบชั่วอายุคนจากนี้
Relations with the Gungans are a little tense right now, but they trust General Kenobi like one of their own.ความสัมพันธ์กับชาวกันแกน ตอนนี้ตึงเครียดนิดหน่อย แต่พวกเขาไว้ใจนายพลเคโนบี เหมือนเป็นพวกพ้องของเขาเอง
I bet you sold out your brothers for some real shiny coin.ข้าพนันได้เลยว่าเจ้ายอมขายพวกพ้อง เพื่อแลกกับเหรียญเงินวาววับ
With a small dedicated group, there is nothing that cannot be accomplished.เพราะพวกพ้องกลุ่มนี้ ไม่มีอะไรที่ทำไม่สำเร็จหรอก
The most true brotherhood.สัจจะแห่งพวกพ้อง รอดไปอีก2-3วัน
These people killed my packmates.คนพวกนี้ฆ่าพวกพ้องฉัน
The stormtroopers and their ewoks!สตอมทรูปเปอร์ และพวกพ้องของมัน !
You, and the people you work with,คุณ และคนที่เป็นพวกพ้องคุณ
Protecting your fellow mutants?ปกป้องพวกพ้องกลายพันธุ์งั้นเหรอ
Hey, there, Hanna and her clanna!ว่าไงจ้ะ แฮนน่าและพวกพ้อง
No, no. King Bill believes we are a danger to our kind.ไม่, ไม่ ราชาบิลเชื่อว่า เราเป็นอันตรายกับพวกพ้องของเรา
Launching a secret assasination attempt againts him with the help of her kind, the misterious Nightsisters.เริ่มต้นด้วยการแอบเข้าไปสังหารเค้า ด้วยความช่วยเหลือของ ไนท์ซิสเตอร์ ผู้ลึกลับ ผู้เป็นพวกพ้องของเธอ
It's come to our attention that you've been creating a great number of children.เราสนใจมาก ที่เจ้าสร้างพวกพ้องลูกหลานมากมาย
Sansa is your sister.ดูแลพวกพ้อง ซานซ่าเป็นพี่สาวเจ้า
Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the South?เหตุใดพวกมันจึงควรปกครองข้าและพวกพ้อง จากบัลลังก์แสนสุขในแดนใต้
Until then, be careful of the company you keep.จนกว่าวันนั้น ระวังพวกพ้องของคุณไว้
They killed many of our comrades, too.พวกมันฆ่าพวกพ้องของเราเยอะแยะ
You and your kind bring nothing but misery to this land.เจ้าและพวกพ้องของเจ้า ดีแต่นำเรื่องร้ายมาสู่อาณาจักรของเรา
The Old Dominion, born and bred.การปกครองแบบเก่า ชาติเกิดและพวกพ้อง
It's probably one of your friends, and you, being Bree, are protecting them.คงเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณ และคุณก็ตามเคย เป็นบรี... ผู้ปกป้องพวกพ้อง
I lost her like you lost people.ชั้นเสียเธอไปเหมือนที่นายเสียพวกพ้อง
♪ Protection for gangs, clubs and nations causing grief ♪การปกป้องพวกพ้องนำความโศกเศร้ามา
It's about protecting your fellow man, looking out for him when no one else will.แต่เป็นการปกป้องพวกพ้องของคุณ คอยระวังภัยให้ เมื่อคนอื่นไม่ทำอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พวกพ้อง
Back to top