ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรหมจรรย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรหมจรรย์*, -พรหมจรรย์-

พรหมจรรย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรหมจรรย์ (n.) study of Buddhist metaphysics See also: brahmacharya
พรหมจรรย์ (n.) virgin See also: celibate, chaste
English-Thai: HOPE Dictionary
deflorate(ดีฟลอ'เรท) adj. ซึ่งผ่านการออกดอกแล้ว ได้รับการเก็บดอกแล้ว. ถูกข่มขื่นกระทำชำเรา,เสียพรหมจรรย์ไป
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value
English-Thai: Nontri Dictionary
chaste(adj) พรหมจรรย์,พรหมจารี,บริสุทธิ์,ดีงาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chastityพรหมจรรย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chastity (n.) การถือพรหมจรรย์ See also: การละเว้นเรื่องเพศ, พรหมจรรย์, ความเป็นพรหมจรรย์, ความบริสุทธิ์ Syn. celibacy, sexual abstention, sexual morality, virtue
chate (adj.) ที่เป็นพรหมจรรย์ See also: บริสุทธิ์
deflower (vt.) ทำลายพรหมจรรย์ See also: ทำให้สูญเสียความสาว / บริสุทธิ์ Syn. ravish, molest, rape
sexual abstention (n.) การถือพรหมจรรย์ See also: การละเว้นเรื่องเพศ, พรหมจรรย์, ความเป็นพรหมจรรย์, ความบริสุทธิ์ Syn. celibacy, sexual morality, virtue
sexual morality (n.) การถือพรหมจรรย์ See also: การละเว้นเรื่องเพศ, พรหมจรรย์, ความเป็นพรหมจรรย์, ความบริสุทธิ์ Syn. celibacy, sexual abstention, virtue
virtuous (adj.) ที่เป็นพรหมจรรย์ See also: บริสุทธิ์ Syn. chate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Viagra! Virgin! Venal!ไวอากร้า เวอร์จิ้น วีน่า วาจะบอนด์ วาจิน่า (ยาปลุกเซ็กส์ พรหมจรรย์ หน้าเงิน หัวขโมย ช่องคลอด)
Does it really need that much protecting?พรหมจรรย์คุณต้องปกป้องขนาดนั้นเชียว
I think my virginity is pretty well safeguarded.พรหมจรรย์ผม ปลอดภัยสุดๆ
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
Virgin alert. Your favorite.สัญญาณพรหมจรรย์ คนโปรดแกมาโน่นละ
Your missionary companion told him that that Christian person... you were nothing more than a bet he made.เพื่อนลูกเล่าให้แม่ฟังว่า เค้าพนันกัน เรื่องพรหมจรรย์ของลูก
Well, your cave is untouched... men like that. We call this misuage (virginity).เมื่อถ้ำของเธอยังไม่ถูกแตะต้อง จากผู้ชายแบบนั้น เราเรียกมันว่าพรหมจรรย์
When you slip the rice-cake to Dr. Crab it is a sign that says your misuage (virginity),is ripe for sale.เมื่อเธอเอาขนมข้าวให้ด็อกเตอร์แครปแล้วมันหมายถึง พรหมจรรย์ของเธอพร้อมสำหรับขายแล้ว
Does doctrine necessarily include vows of chastity, tithing..ใน หลักศาสนาไม่มีข้อบังคับ ให้ถือพรหมจรรย์ เอาเงินให้โบสถ์
A virgin too, likely as not.เป็นสาวพรหมจรรย์ด้วยนะครับ
What's that about? Um, to protect my virtue.ฉันเอาไวัปกป้องพรหมจรรย์
We will now observe these two virgins do a dance that emanates tremendous erotic energy.เรามาคอยจับตามอง สองสาวพรหมจรรย์นี้กันเถิดท่านทั้งหลาย โปรดเต้นให้สิ่งนั้นหลั่งออกมา สิ่งที่ขับพลังงานเกี่ยวกับกาม
That's not a virgin dance. It's a wrestler's dance.นี่มันไม่ใช่ระบำสาวพรหมจรรย์นี่ นี่มันเป็นระบำวัวคลั่งมากกว่า
This is an "Instant Virgin Chip".นี่คือ ชิบแห่งพรหมจรรย์ชนิดพร้อมใช้
My name is Charlie Bartlett and I am no longer a virgin!ผมชื่อชาร์ลี บาร์ทเล็ต และผมได้เสียพรหมจรรย์แล้ว
I am the chaste and virtuous wife of another man.ข้าคือภรรยาโดยจิตวิญญาณของชายคนหนึ่ง โดยถือความบริสุทธิ์และปฏิบัติพรหมจรรย์
Despite my virtues, my husband has rejected me.ทั้งที่ข้ายังรักษาพรหมจรรย์ แต่กลับถูกสามีปฏิเสธ
I mean it coupled with, of course, his virtue that everybody spoke of and you know that he kept his word to his Dad, and then his subjects, his...เหตุผลก็คือเพราะเขา รักษาพรหมจรรย์ อย่างที่เขาเล่ากันมา แล้วคุณก็รู้ว่าเขาต้อง รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพระบิดา แล้วก็ประชาชนของเขา อาณาจักรของเขา
Brother, I have been re-hymenated.ไอ้น้อง พี่ได้พรหมจรรย์คืนมาเชียวนะ
You know, celibate?แบบ... ต้องถือพรหมจรรย์น่ะ?
Hey! She assaulted me, demanded I deflower her.เฮ้ เธอ อ่อย ฉันก่อน อยากให้ฉันทำลายพรหมจรรย์เธอ
She lost her virginity and her "gossip girl" cherryเธอเสียพรหมจรรย์แล้ว และหล่อน สาวช่างเม้าท์ เชอรี่
Frodos, the Scarface society the sexual predators.แก๊งโฟรโด แก๊งค์เจ้าพ่อ แก๊งนักล่าพรหมจรรย์ อืมมมมมมม
Maurice, you must wear this chastity belt.ส่วนแก มอริส คาดเข็มขัดพรหมจรรย์นี่
I am not thinking about my chastity belt.ผมไม่ได้นึกถึง เข็มขัดพรหมจรรย์ของผม
My name is the Guru Pitka, and I wear a chastity belt.ผมชื่อ กูรู พิตก้า และผมใส่เข็มขัดพรหมจรรย์
You may now renounce your vow of chastity.แกจะเลิกประพฤติพรหมจรรย์ ก็ได้นะ
Well, I've been wearing this belt since I was 12 years old.ผมใส่เข็มขัดพรหมจรรย์ มาตั้งแต่ 12 ขวบ
Virgo... the virgin.เวอร์โก... พรหมจรรย์
Oh, it's a purity ring.โอ้ นี่เป็นแหวนแห่งพรหมจรรย์
The purity ring you found... You said it was tiny?แหวนแห่งพรหมจรรย์ที่คุณพบ--คุณว่ามันเล็ก
She kept the purity ring you gave her?เธอเก็บแหวนพรหมจรรย์ที่คุณให้เธอ
When and 'farewell to celibacy?แล้วจะจัดงานอำลาพรหมจรรย์กันเมื่อไหร่ละ?
The president of the celibacy club?ประธานชมรมถือพรหมจรรย์?
I can't. I got a Celibacy Club meeting.คงไม่ได้ ฉันติดประชุม ชมรมถือพรหมจรรย์
The Celibacy Club is now in session.ชมรมถือพรหมจรรย์ เริ่มประชุม
I'm still on the fence about the Celibacy Club.ผมไม่ค่อยแน่ใจ เรื่องชมรมถือพรหมจรรย์
Did you know that most studies have demonstrated that celibacy doesn't work in high schools?รู้มั้ย... ผลการวิจัยบอกว่า การถือพรหมจรรย์ ไม่ได้ผลใน ร.ร.มัธยม?
That stuff you said at the Celibacy Club, that was really cool. Thanks.ที่เธอพูดในชมรมถือพรหมจรรย์ เจ๋งมากๆ
They just know she's in the Celibacy Club.พวกเค้ารู้แค่เธออยู่ ฃมรมถือพรหมจรรย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรหมจรรย์
Back to top