ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ให้กำเนิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ให้กำเนิด*, -ผู้ให้กำเนิด-

ผู้ให้กำเนิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ให้กำเนิด (n.) founder See also: initiator, originator, inventor Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้าง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม
ผู้ให้กำเนิด (n.) parent See also: parents, father, mother Syn. บิดามารดา, พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า
English-Thai: HOPE Dictionary
jus sanguinesถือสัญชาติตามผู้ให้กำเนิด
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที
English-Thai: Nontri Dictionary
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maternal Ageวัยของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร, อายุมารดา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mother (vt.) เป็นผู้ให้กำเนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
HE CALLED HIMSELF-- THE ANGEL MAKER.ผู้ให้กำเนิดนางฟ้า ผมจำคดีได้
When your birth parents diedเมื่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดคุณตาย
CHUCK PALAHNIUK. Reid:เหยื่อของผู้ให้กำเนิดนางฟ้า ถูกทุบตีด้วยมือเปล่า
YEAH, I'M HEADED RIGHT BACK. SOMETHING WRONG?นสพ.ท้องถิ่น เพิ่งรับจดหมาย อ้างว่าเป็นผู้ให้กำเนิดนางฟ้า
FROM SOMEONE CLAIMING TO BE THE ANGEL MAKER. "I GIVE YOU A LEGACY, A BREATH OF LIFE"ที่ข้ามอบให้เจ้า คือผู้สืบทอด คือลมหายใจแห่งชีวิตจากผู้ให้กำเนิดนางฟ้า
WHEN I WAS 12, A HOBO CLOWN GROPED MY BREAST AT A BIRTHDAY PARTY AND MADE THIS OLD-TIMEY HONKING NOISE WHEN HE DID IT.คุณเจอการประมูลของที่ระลึกผู้ให้กำเนิดนางฟ้ามั้ย?
AND IT'S NOT THE WORK OF A KILLER COME BACK FROM THE DEAD. THIS IS THE WORK OF SOMEBODY WHO LIVES RIGHT HERE IN LOWER CANAAN,เหยื่อคนล่าสุดของเธอ ซิด รัทเลจ เขาเป็นนายหน้าขายสินค้าของผู้ให้กำเนิดนางฟ้า
THIS IS SOMETHING THAT SHE KEEPS IN HER RAPE KIT,นี่คือรายชื่อหญิงที่เข้าเยี่ยมและเขียนถึง ผู้ให้กำเนิดนางฟ้า ขณะที่เขาอยู่ในคุก
I'M GUESSING SHE CAME FOR THE VIEW.ตามบันทึกนี่ คุณเป็นสาวกอันดับหนึ่ง ของผู้ให้กำเนิดนางฟ้า
I'LL PUT ON THE COFFEE.เธอลอกแบบผู้ให้กำเนิดนางฟ้า
A young woman looking for her biological parents.หญิงสาวคนหนึ่ง\ กำลังตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
Who cannot produce a male heir.ราชินีผู้ให้กำเนิดทายาทชายไม่ได้
You were just a breeder.คุณเป็นแค่ผู้ให้กำเนิด
The only way the birth parentsทางเดียวที่ครอบครัวผู้ให้กำเนิด
Yes, it was wiped from the galaxy generations ago, but I have given it life once again.ก็ใช่ มันถูกกำจัดออกจากกาแล็กซี่ ไปหลายชั่วอายุคนแล้ว แต่ข้าเป็นผู้ให้กำเนิดมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
Maybe I didn't give birth to you, but I loved you.แม้ว่าแม่จะไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดลูก แต่แม่รักลูก
But, Jesse's biological mom is named, Julia Wright.แต่แม่ผู้ให้กำเนิด เจสซี่ ชื่อว่า จูเลีย ไรท์
It lists miranda and grayson gilbert as my birthparents.มันระบุว่ามิแรนด้าและเกรย์สัน กิลเบิร์ตเป็นครอบครัวผู้ให้กำเนิดของฉัน
So unless your birthparents are aliens...นอกจากว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเธอจะเป็นมนุษย์ต่างดาว
That means that my birth mother is dead,นั่นหมายความว่า แม่ผู้ให้กำเนิดฉันตายไปแล้ว
And she's been looking for her birth mother...และเธอกำลังตามหา แม่ผู้ให้กำเนิดเธอ
This is elena's birth mother.เธอคนนี้คือแม่ผู้ให้กำเนิดเอเลน่า
Your wife isobel was elena's birth mother.ภรรยาของคุณ อิสเบล คือแม่ผู้ให้กำเนิดเอเลน่า
So I found out who my birth mother is.จริงๆ ฉันพบแล้วว่าใครเป็นแม่ผู้ให้กำเนิด
About my birth mother, The one that gave me up?เกี่ยวกับแม่ผู้ให้กำเนิดของฉัน หนึ่งเดียวที่ทำให้ฉันเกิดมา
For turning your birth mother into a vampire?ที่ไปเปลี่ยนแม่ ผู้ให้กำเนิดของคุณ ให้กลายเป็นแวมไพร์
Well, we all have our mothers.พวกเรามีผู้ให้กำเนิดของเราเอง
It keeps the memory of my real mother perfectly intact.ฉันจะเก็บความทรงจำแม่ ผู้ให้กำเนิดฉันอย่างคนสมบูรณ์แบบ
Digging through my birth mother's lifeworkเจาะลึกชีวิตการทำงาน ของแม่ผู้ให้กำเนิด
I, too, want to see my birth mother.ข้าก็เหมือนกัน ข้าอยากจะพบหน้าแม่ผู้ให้กำเนิดข้า
But you're the only parent I have left.แต่คุณก็เป็นผู้ให้กำเนิด คนเดียวที่หนูเหลืออยู่
* Girls, we run this mother, yeah * * Girls *#สาวๆ เราเป็นผู้ให้กำเนิด#
♪ Girls, we run this mother ♪#สาวๆ เราเป็นผู้ให้กำเนิด#
♪ Who run this mother?#ใครเป็นผู้ให้กำเนิด?
Never knew her birth parents.ไม่เคยรู้จักพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
Oh, it's you... the birth mother.คุณนั่นเอง แม่ผู้ให้กำเนิด
The woman who gave birth to your child.เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเด็กคนนี้
He's raised nine wolves, and was the godfather to Marcus Bozeman himself.เขาผู้ให้กำเนิดหมาป่าถึง 9 ตัว และเขาก็คือ... ปู่ของมาร์คัส โบซแมน
My biological mother.แม่ผู้ให้กำเนิดของผม
It's my biological mother, the Trashman's second victim.เธอคือแม่ผู้ให้กำเนิดผม เหยื่อรายที่สองของมนุษย์ขยะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ให้กำเนิด
Back to top