ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ร่ำรวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ร่ำรวย*, -ผู้ร่ำรวย-

ผู้ร่ำรวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ร่ำรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
English-Thai: HOPE Dictionary
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parvenu (n.) ผู้ร่ำรวยทันทีทันใด See also: คนที่เพิ่งร่ำรวย
parvenu (adj.) เกี่ยวกับผู้ร่ำรวยทันทีทันใด Syn. upstart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something about, uh, a rich sheik?มีบางอย่างเกี่ยวกับ , อืม, ชีคผู้ร่ำรวย?
Little rich girl just adding to your millions.แัน เอลเลียต สาวน้อยผู้ร่ำรวย หาเงินเพิ่มได้เป็นล้านๆ
Well, all 3 of our dearly departed rich guysก็ ชายผู้ร่ำรวยทั้งสามคนที่ตายไปนั้น
You do with your depressing little group of kids what I did with my wealthy, elderly mother:นายจัดการกับเด็กๆ แบบที่ฉัน ทำกับแม่แก่ๆผู้ร่ำรวยของฉัน
According to the State of Louisiana, should Mr. Northman meet the true death, you will become a very wealthy vampire.ภายใต้กฎหมายรัฐหลุยเซียน่า ถ้าคุณนอร์ทแมน ถึงแก่ความตายที่แท้จริง คุณจะกลายเป็นแวมไพร์ผู้ร่ำรวย
Wherever there's a rich white guy in need of another tax break, I'll be there.ที่ไหนก็ตามที่มี คนขาวผู้ร่ำรวย ที่ต้องการงดภาษีอีกครั้ง ผมจะอยู่ที่นั่น
Since this is what's happened, why not try living as a rich man?เพราะว่าฉันเป็นแบบนี้ ฉันก็จะเป็นชายหนุ่มผู้ร่ำรวย
I'm rich Park Sun-joo.ฉันเป็นพาร์ค ซุน จู ผู้ร่ำรวย
I'll approach the school as a wealthy parent with a teenage son.ฉันจะเข้าไปใน รร. ในฐานะพ่อแม่ผู้ร่ำรวย กับลูกชายวัยรุ่น
And my former colleague wanted so badly to keep his rich client that he just asked me to roll over in exchange for my old job.ก็อยากเก็บลูกความผู้ร่ำรวยนี้ไว้เสียจน เขาขอให้ผมล้มคดี เพื่อแลกกับงานเก่าของผม
My good friend and the rich man you've all been hearing about...เพื่อนของผมและชายผู้ร่ำรวย ทั้งหมดนี่ เขาคือ...
To set upon holdings of the richest man in all the Republic is invitation for calamity and collapse.เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชายผู้ร่ำรวยที่สุด ในสาธารณรัฐ คือการต้อนรับสำหรับหายนะและความล้มเหลว
I'll make you the richest septon who ever lived.ข้าทำให้ท่านเป็นบาทหลวง ผู้ร่ำรวยไร้เสมอเหมือนได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ร่ำรวย
Back to top