ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ตรวจสอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ตรวจสอบ*, -ผู้ตรวจสอบ-

ผู้ตรวจสอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ตรวจสอบ (n.) examiner See also: checker Syn. คนตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบบัญชี (n.) auditor
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral,inspectorial adj. inspectorship n.
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด,ผู้สำรวจ,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer,supervisor
English-Thai: Nontri Dictionary
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditorผู้ตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
examiner (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์ Syn. inspector
inspector (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: นายตรวจ
overseer (n.) ผู้ตรวจสอบ
surveyor (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์ Syn. examiner, inspector
censor (vt.) ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ See also: ห้ามออกอากาศ Syn. ban, forbid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau....จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ
W-what is this, an FBI audit?อะ... อะไรกันเนี่ย ผู้ตรวจสอบ FBI รึไง
Inspector Doug Rasmussen pursued possible counts of insider trading at Baylor Zimm last year.ผู้ตรวจสอบ ดั๊ก ราสมัสเซ่น เฝ้าเกาะติดความเป็นไปได้ ของซื้อขายหุ้นที่ผิดกฏเกณฑ์ ของบริษัทเบเลอร์ซิมม์เมื่อปีกลาย
The IAB Detective that patrols the room makes one more inspection before the next shift begins.ผู้ตรวจสอบของ IAB ซึ่งตรวจตราภายในห้อง จะมีตรวจสอบเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่ง ก่อนที่กะใหม่จะเริ่ม
Health Inspector Mr. Peter has arrived with his family.ผู้ตรวจสอบนายปีเตอร์ กับครอบครัวมาถึงแล้ว
Insurance investigator Barbie would be thoroughly impressed.ผู้ตรวจสอบบริษัทประกัน ต้องปลื้มจนตัวลอยแน่
Checker says the containers just got offloaded. New location.ผู้ตรวจสอบบอกว่าตู้พึ่งจะโดนโละ สถานที่ใหม่
Accounting analyst. Oh. Huh.ผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะ คุณดูแตกต่างจากในจอนะ
An inspector found a few of their seeds mixed up with mine.ผู้ตรวจสอบพบเมล็ดพันธุ์พวกนั้นเล็กน้อย ผสมอยู่ในของผม
Timothy Sloan, an estate investigator for the New York public administrator.ผู้ตรวจสอบมรดกของราชการรัฐนิวยอร์ก
So did our inspector.ผู้ตรวจสอบเป็นยังไงบ้าง
Audio forensics are trying to reconstruct the rest.ผู้ตรวจสอบเสียงกำลัง กู้ที่เหลือ
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค
Maybe we're underestimating him. Maybe he is an impostor and maybe the director found out about it. That could be his motive.บางทีคุณอาจประเมิณเขาต่ำเกินไป เขาอาจโกงได้แต่ก็อาจถูกผู้ตรวจสอบคัดออกไป แต่นั้นก็เป็นแรงจูงใจสำหรับเขาได้นะ
What's going on? Stop!ทำใมผู้ตรวจสอบของคุณต้องเอาศพกลับไปวอชิงตัน
Guess Ducky decided to take the body to Washington.แล้วไอ้ผู้ตรวจสอบนั่นมันเป็นใคร
His father's an inspector at the local station.พ่อของเขาเป็นผู้ตรวจสอบ ของสถานีท้องถิ่น
Al Kanminsky Certified Puhlic Accountantแอล คามินสกี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี
Health inspector shut down the doughnut store, they're giving out free doughnuts!ร้านโดนัทถูกผู้ตรวจสอบสั่งปิด\ ตอนนี้เขาแจกโดนัทฟรีอยู่
An Inspector from the health department is visiting the club.มีผู้ตรวจสอบสุขภาพจะมาที่คลับ
She's a fire inspector. She's seen all kinds of demented shit.เธอทำงานเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุระเบิด แค่เธอเห็น ก็รู้แล้ว อย่าอารมณ์เสียไปเลย
He's our lead forensic investigator.เขาเป็นผู้ตรวจสอบของพวกเรา
There will be calls for a special prosecutor.จะมีการจัดตั้ง ผู้ตรวจสอบพิเศษ ทำเรื่องนี้ขึ้นมา
That night I swallowed my pride, bought a prepaid cell phone and a box of condoms and put an ad in the back pages of "The Detroit Examiner."คืนนั้นผมกลืนความภาคภูมิใจของผม, ซื้อโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน\และกล่องถุงยางอนามัย และเขียนโฆษณาไว้ด้านหลัง\จาก"ผู้ตรวจสอบดีทร์อย."
Uh, State is supervising, Agent Booth.อ่า... รัฐเป็นผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่บูธ เรา...
How's it going? I'm with him.[ผู้ตรวจสอบอาหารรับไม่ได้] นายต้องกินแบบไหม้นิดๆ
Whoa, whoa, whoa, take it easy, buddy.พี่ มันไหม้ไม่ได้นะ นายต้องกินแบบไหม้นิดๆ [ผู้ตรวจสอบอาหารรับไม่ได้] พี่ มันไหม้ไม่ได้นะ!
President Hassan agreed the inspectors would have right of passage over our entire country.ปธน.ฮัสซานตกลงกันแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์การผ่านทั้งหมด เข้าประเทศเรา
Visible now toward crash investigators with the National Transportation Safety Board are expected on-site as early as this evening.คณะผู้ตรวจสอบสาเหตุการตกของเครื่องบิน พร้อมด้วยคณะกรรมการความการขนส่งแห่งชาติ คาดว่าจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ ช่วงเย็นวันนี้
He's like a medical examiner.เขาเหมือนกับผู้ตรวจสอบทางการแพทย์
But right now, thousands of investigators are following hunches, tracking down suspects, and getting closer than ever to learning how we and everything around us fits together.แต่ตอนนี้ พันของผู้ตรวจสอบ ต่อไปนี้เป็นลางสังหรณ์, ติดตามผู้ต้องสงสัย
We've got u.N. Election inspectors here,เรามีผู้ตรวจสอบการเลือกตั้งจาก UN มาที่นี่
Makes it convincing for the u.N. Inspectorsทำให้ผู้ตรวจสอบการเลือกตั้งของ UN เชื่อว่า
I have the u.N. Elections inspector generalมีหัวหน้าผู้ตรวจสอบการเลือกตั้ง UN
I'll be like the law-and-order Eva Peron candidate.ฉันจะเป็นเหมือนกับผู้ตรวจสอบคู่แข่งของ Eva Peron
[ american accent ] my associate tom boonen. He's a forensic accountant.ผู้ร่วมงานฉันค่ะ ทอม บูเนน ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
I assume you both heard our medical examiner was murdered the night of the Wickery Bridge fundraiser.ฉันคิดว่าทังสองคนคงได้ยินเรื่องที่ผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ ถูกฆ่าตาย ตอนกลางคืน จากกองทุนสะพานวิคคอรี่ ใช่
It's from the audit the lawyers did when he left me his half of the company.มันมาจากที่ผู้ตรวจสอบบัญชีทำไว้ ตอนที่เขาทิ้งบริษัทครึ่งหนึ่งไว้ให้ผม
If the examiner would be willing to come back tomorrow...หากผู้ตรวจสอบจะยินดีที่จะกลับมาในวันพรุ่งนี้
Once that punk starts talking to save his skin, it's gonna lead investigators all the way down the rabbit hole to us.เมื่อใดก็ตามที่เจ้าหมอนั่น เริ่มพูดเพื่อรักษาชีวิตไว้ มันจะทำให้มีผู้ตรวจสอบ ค้นลึกลงมา จนมาถึงเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ตรวจสอบ
Back to top